• Minister gaat zich bemoeien met snuitlengtes
  • Minister gaat zich bemoeien met snuitlengtes

Minister gaat zich bemoeien met snuitlengtes

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Minister gaat zich bemoeien met snuitlengtes

do, 11/22/2018 - 13:41

Binnen de mopshondenwereld is al langer verdeeldheid over hoe het verder moet. Het bestuur van de rashondenvereniging Commedia is van mening dat er ingegrepen moet worden omdat men zich zorgen maakt om het ras. De hoofdoorzaak is de kopvorm van de mops en het gebrek aan genetische diversiteit speelt ook een enorme rol. Het bestuur van Commedia – na instemming van de leden - is erover in gesprek gegaan met het ECGG (Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren. Het ECGG maakt deel uit van de Universiteit Utrecht.

De gesprekken die werden gevoerd waren tweeledig; er werd advies gevraagd om op genetisch niveau de populatie in beeld te brengen omdat men vreest dat er veel te weinig genetische diversiteit is, en er zijn zorgen over de hoofdvorm van de mopsen. In eerste instantie werd er gekeken hoe de diversiteit in beeld kan worden gebracht, een noodzakelijk maar ook duur onderzoek.

De coördinator van het ECGG bleek tevens deel uit te maken van het specialistenteam dat de minister adviseert t.a.v. uitvoeringsregels van het Besluit Houders van dieren. Dit team heeft de minister nu definitief geadviseerd om voor het fokken met honden een minimum snuitlengte voor alle honden in te voeren. Ook een aantal andere concrete adviezen zijn in het rapport opgenomen. Bij de laatste bijeenkomst waren de dierenarts en de inspecteurs van het NVWA ook aanwezig om over de invoering van gedachten te wisselen.
Een radicaal idee dat ongetwijfeld veel weerstand zal oproepen bij veel mensen.

Het bestuur van Commedia hoorde vervolgens van het ECGG dat het ministerie definitief het advies heeft gekregen om concrete en meetbare eisen te stellen aan onder andere de snuitlengte van de brachycephale rassen. De NVWA zou ook daadwerkelijk gaan handhaven en worden gebriefd hoe een en ander concreet vastgesteld kan worden.

Daarom werd het ministerie aangeschreven met het verzoek om helderheid en de vraag wat er naar buiten kon worden gebracht als er inderdaad nieuwe richtlijnen komen, zoals tijdens de gesprekken werd gesuggereerd. Op 20 november kreeg het bestuur van Commedia onderstaande brief:

Geacht bestuur,

Om misverstanden te voorkomen wil ik allereerst aangeven dat het hier geen nieuwe richtlijn betreft. Het rapport dient ter verdere uitwerking van het bestaande artikel 3.4 onder het Besluit houders van Dieren.
Het ministerie heeft aan de Faculteit voor Diergeneeskunde de opdracht gegeven om als eerste stap voor de kortsnuitige honden (geldt voor alle kortsnuitige honden, ras of geen ras) handhavingscriteria te ontwikkelen met betrekking tot de welzijnsgevolgen van kortsnuitigheid.
Er wordt op dit moment door deskundigen een zorgvuldige afweging gemaakt van de handhavingscriteria die gebruikt kunnen worden. Het rapport van de Faculteit is dit jaar klaar. De handhavingscriteria worden opgenomen in een beleidsregel.
Op basis van deze beleidsregel kan de NVWA deze criteria gaan toepassen bij toezicht en controle. Deze lijn kunt u naar buiten brengen.

Met vriendelijke groeten,

Wordt vervolgd dus.

 

bron

Bron: Commedia

dossier