• operatiekamer

Honden en mensen, vaker kanker door stress

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Honden en mensen, vaker kanker door stress

di, 06/28/2016 - 17:37

Net als bij mensen, zijn honden met stress gevoeliger voor het ontstaan van kanker. dat blijkt uit een pilot-onderzoek van de Universiteit van Milaan samen met de Universiteit van Portsmouth. De onderzoekers onder leiding van Dr. Simona Cannas onderzochten twee groepen van 69 honden, van gelijke geslacht en leeftijd. De ene groep had kanker, de andere groep niet. Het bleek dat voordat de diagnose kanker gesteld was de groep honden met veel veranderingen in hun leefsituatie en dagelijkse routines vaker de diagnose kanker kreeg dan de groep met een regelmatig leven.

Deze gegevens waren al eerder gebleken uit onderzoek bij mensen, waar hetzelfde effect optreed, maar ook bij laboratoriumdieren, overwegend muizen. Bij honden in dagelijkse omstandigheden was dit nog niet eerder vastgesteld.

Stress is de algemene reactie van het organisme wanneer de rusttoestand, de homeostase, door zowel mentale als fysieke omstandigheden wordt veranderd. Bij dit soort veranderingen reageert het immuunsysteem van het dier of de mens., met de  bedoeling om op de nieuwe situatie te reageren. Vermoedelijk is dit bij oerdieren en -mensen zo ontstaan uit een primitief hormonaal systeem, juist om met veranderende omstandigheden om te gaan.

Blijft stress langer bestaan, dan  raakt het immuunsysteem echt van slag. Door de stress wordt de werking van zogenaamde T-cellen, feitelijk "killer-cells" die vreemde organismen aanvallen, verstoord. Ook de stresshormonen als cortisol en catecholamine versterken de levensduur van bepaalde nieuwvormingen en verhinderen tegelijkertijd de natuurlijke mechanismes die "veranderde cellen" zoals kankercellen normaal gesproken zouden elimineren.  Een tumor kan zo gemakkelijker ontstaan. Bij honden werkt dit min of meer hetzelfde als bij mensen.

In twee groepen -een groep met maligne tumoren en een gezonde groep, werd gekeken naar de leefsituatie voorafgaand aan de diagnose kanker.  In de zieke groep bleek 78% van de dieren een ingrijpende verandering in de eigen omgeving te hebben meegemaakt. De dood van een familielid (mens), of juist een geboorte, een huwelijk, maar ook veranderingen van baan (vooral in dagelijkse routines zoals werktijden) etc.

Bij de zieke honden bleek was een gebrek aan een  vast levensritme (vaste eet- en uitlaattijden etc.) significant hoger dan bij de gezonde honden. Dat er stress bij de dieren was werd vastgesteld door (steeds significant hogere aantallen) honden die sterk de aandacht van de baas zochten (hele dag achterna lopen), die verstopgedrag, agressie naar mens of dier of andere angstgerelateerde symptomen gingen vertonen.

Zo bleek dat stress, vooral langdurige, ook bij honden tot het vaker voorkomen van kanker leidt. Gedragstherapie zou, aldus de onderzoekers, samen met medicatie uiteindelijk dus zowel het ontstaan van kanker alsook de behandeling van gediagnosticeerde kanker kunnen helpen.