• Jurisprudentie: Bijthond binnen verstoort ook de openbare orde
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Jurisprudentie: Bijthond binnen verstoort ook de openbare orde

dim, 02/18/2018 - 15:21

De openbare orde stopt niet over de drempel van je eigen huis. Dat vindt de gemeente Doorn (Utrechtse Heuvelrug). En dus is het gerechtvaardigd dat een inbeslag genomen hond ook in beslag genomen blijft. De eigenaresse van de hond is het daar niet mee eens, en heeft de Raad van State ingeschakeld.

Het gaat om een hond waar tot nu toe al vier bijtincidenten mee zijn geweest. Voor alle duidelijkheid, een Boerenfox, dus geen HR-hond. De hond (volgens de omgeving “zeer agressief”) was al genoodzaakt met muilkorf en aangelijnd het huis te verlaten. Maar Timo, de hond dus, was binnen in de woning van eigenaresse toen hij een medewerker van een woningbedrijf beet. En vervolgens in beslag genomen werd. En dus zei de burgemeester, op basis van de APV die in vrijwel elke gemeente geldt, “In beslag nemen”.  De openbare orde zou zijn verstoord.

Maar, aldus het rechtbankverslag, “volgens eiseres heeft zich geen verstoring van de openbare orde voorgedaan, omdat het bijtincident op 13 juli 2017 heeft plaatsgevonden in de woning van eiseres. Er is ook geen sprake van onrust in de woonomgeving. De eerdere incidenten zijn niet van belang, omdat daarna maatregelen (de muilkorf- en aanlijnplicht) zijn opgelegd aan eiseres, waaraan zij zich ook houdt.”

De Openbare orde is een rekbaar begrip, en de burgemeester kan dat breed interpreteren.  “Op grond van artikel 172, eerste lid, van de Gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde. (…) Een verstoring van de openbare orde of ernstige vrees daarvoor kan worden veroorzaakt door uiteenlopende feiten en omstandigheden, die in voormelde bepaling niet nader zijn omschreven. Als zich een dergelijke situatie voordoet, is de burgemeester bevoegd om de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde. Welke inhoud en reikwijdte dergelijke bevelen mogen hebben, is in de bepaling evenmin nader omschreven. (…)  Verstoring van de openbare orde kan zich (in het algemeen) immers ook in een woning voordoen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich in dit geval in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat zich een verstoring van de openbare orde voordeed die inbeslagname van de hond rechtvaardigde. Verweerder heeft gemotiveerd dat de verstoring van de openbare orde niet alleen is gelegen in de bijtincidenten zelf, maar ook in de onrust die hierdoor is ontstaan in de woonomgeving van eiseres. “

De Raad van State gaat proberen versneld uitspraak te doen in de zaak over Timo, zo meldt het lokale blad “De Kaap”.  Of dat positief zal uitvallen is maar de vraag. De voorzieningenrechter wees een verzoek om –tijdelijke- terugplaatsing in januari af. “Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is verweerders vrees voor nieuwe bijtincidenten in de toekomst gerechtvaardigd. Er hebben zich immers al vier incidenten voorgedaan, ondanks de genomen maatregelen, zoals bijvoorbeeld de gevolgde cursus gedragstherapie. De gedragsdeskundigen van de gedragskliniek voor dieren van de Universiteit Utrecht hebben ook geconcludeerd dat de kans op toekomstige bijtincidenten hoog is.”  De woorden van de burgemeester, zoals opgetekend door “De Kaap” zullen daar zeker toe hebben bijgedragen. “De buren zijn nog steeds doodsbang voor Timo. In de opvang is gebleken dat Timo 'een ontspoord rothondje is', dat niet met andere honden kan omgaan. Een grote boerderij met veel land, daar zou Timo kunnen wonen, maar zeker niet in een kinderrijke buurt in Doorn” aldus de (woordvoerder van) de burgemeester.


[Update:  De Raad van State heeft geoordeeld dat inbeslagname gerechtvaardigd is, en de hond, Timo, gaat dus definitief niet terug naar zijn baasje.  19-3-2018]


De hond op de foto is een stockfoto en niet de betreffende hond

 

bron

De Kaap

De uitspraak van de voorzieningenrechter

dossier