• Gezondheidsonderzoeken tijdens de corona-crisis
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Gezondheidsonderzoeken tijdens de corona-crisis

Wed, 03/25/2020 - 20:44

Na de maatregelen die elkaar in rap tempo opvolgden in de corona-crisis deze week en vorige week, namen onlangs ook de dierenartsen drastische besluiten. Veel eerstelijnsklinieken besluiten om zich de komende periode te beperken tot spoedgevallen of werken alleen met extra veiligheidsmaatregelen waarbij de eigenaar niet mee mag de behandelkamer in. Ook de diverse specialisten nemen maatregelen, en dat heeft effect op de fokkerij.

De ECVO artsen lieten weten dat de screeningonderzoeken stil liggen tot zeker 1 juni. Ook andere screeningonderzoeken waaronder die voor heup- en elleboogdysplasie en MRI-onderzoeken (voor rassen waar Chiari-malformatie en/of syringomyelie een probleem is, zoals de Cavalier King Charles Spaniel) worden nog maar in zeer beperkte mate uitgevoerd. Omdat bovengenoemde onderzoeken worden verbonden aan het dan wel niet uitgeven van stambomen, kon de Raad van Beheer niet anders dan hier op reageren. Op woensdag 25 maart komen ze met een aangepaste regelgeving tijdens de corona-crisis: de ECVO en MRI resultaten die in de periode tot 1 juni zouden verlopen, worden tijdelijk opgerekt tot maximaal deze datum. Hierdoor kan het zijn dat een uitslag van een vorig onderzoek, dat doorgaans een jaar geldig is, nu wordt verlengd tot maximaal 15 maanden. De uitslag van het MRI-onderzoek voor deze rassen is normaliter 3 jaar geldig, ook fokkers van deze rassen kunnen de uitslag van een vorig onderzoek eventueel verlengen tot deze datum. Hetzelfde geldt voor de hartscreening die bij sommige rassen wordt uitgevoerd. De hartscreening en het MRI-onderzoek zijn verplicht voor de Cavalier King Charles Spaniel.

Bovenstaande aanpassingen gelden voor rassen waarvoor een convenant is afgesloten waarin is opgenomen dat deze onderzoeken verplicht zijn voor de afgifte van stambomen. Daarnaast is er nog de kwestie van veel rasverenigingen in hun fokreglementen regels hebben over de verplichting van deze onderzoeken. De Raad van Beheer laat weten dat zij hun eigen werkwijze tijdens deze crisis bepalen. ¨De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht. Wij adviseren geen concessies te doen op het gebied van gezondheid en dekkingen uit te stellen.¨

Voor rassen die een MAG-test vereisen van fokdieren voor de afgifte van stambomen blijven de regels wel onveranderd. De MAG-test wordt eenmalig in het leven van een hond afgenomen, met als risico dat er op dit moment geen tests worden afgenomen waardoor honden nog niet kunnen worden ingezet. Voor hen wordt geen uitzondering gemaakt. De Raad laat weten: ¨Wanneer het nu niet mogelijk is om deze test uit te voeren, dan adviseren wij de dekking uit te stellen tot een volgende loopsheid. Wij zullen  geen stambomen afgeven zonder een voldoende testresultaat.¨ De MAG-test is verplicht voor stamboomafgifte bij de American Staffordshire Terrier, Argentijnse Dog, Mastino Napoletano en Fila Brasileiro.

dossier