• Noorse vlag
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Noorwegen, toch de bacterie? En de feiten tot nu

mer, 09/18/2019 - 01:15

Terwijl de betrokken instanties nog altijd volop onderzoek doen naar de oorzaak van de ziekte die honden in Noorwegen teistert, worden hondeneigenaren ongeduldig. De Noorse Kennelclub liet al snel na de uitbraak van de mysterieuze ziekte weten dat alle officiële shows, wedstrijden en proeven tot nader order zouden worden afgelast.

Tijdens een buitengewone bestuursvergadering van de Noorse Kennelclub werd besproken of deze regel nog langer van kracht moet blijven. Er werd besloten om het algemene advies van het veterinair instituut en de Noorse Voedsel- en Warenautoriteit op te volgen. Dit houdt in dat men er voorlopig nog rekening mee houdt dat het een besmettelijke ziekte betreft, en daar naar gehandeld wordt. Wel zijn er uitzonderingen gemaakt voor bepaalde proeven, waarbij er telkens maar één hond en een keurmeester aanwezig zijn. Dit zijn verschillende zweethondenproeven en gebruikshondenproeven. Ook zijn bepaalde proeven toegestaan waarbij wel meerdere honden aanwezig zijn, maar het contact tussen de honden volledig voorkomen kan worden. Hieronder vallen onder andere de gedragstests, waterwerktests en bepaalde soorten jachthondenproeven. Dit besluit werd genomen nadat de kennelclub advies heeft ingewonnen van de voedsel- en warenautoriteit. Exposanten krijgen voor de geannuleerde show in Rogaland 75% van hun inschrijfgeld teruggestort. Noorse Nationale teams zullen tenminste tot 23 september niet naar buitenlandse wedstrijden gestuurd worden.

Het algemene advies voor hondeneigenaren is ook iets aangepast. Hoewel contact tussen honden nog steeds wordt afgeraden, wordt nu wel benadrukt dat frisse lucht en beweging wel belangrijk zijn voor alle honden. Evenementen waarop honden bij elkaar komen zouden wel mogelijk zijn indien de eigenaren er voor zorgen dat het contact tussen de honden wordt beperkt. De overige adviezen die eerder zijn genoemd blijven nog steeds van kracht.

Deze kleine nuanceringen in de adviezen zijn ontstaan nadat de Noorse Kennelclub de autoriteiten vroeg om de situatie opnieuw onder de loep te nemen. Aanleiding hiervoor is dat men vermoed dat de besmettelijkheid meevalt. Dit is voor nu gebaseerd op het feit dat in meerdere gevallen zieke honden uit een huishouden met meerdere honden kwamen, waarbij de andere honden gezond blijven. De autoriteiten durven echter geen uitspraak te doen over het definitief wel of niet besmettelijk achten van de aandoening.

Vanaf afgelopen maandag 16 september hebben de autoriteiten 7 nieuwe meldingen van zieke honden ontvangen, 2 daarvan zijn inmiddels overleden. Deze meldingen kwamen uit Møre/Romsdal, Akershus, Sogn, Fjordane, Buskerud, Trøndelag en Aust-Agder. Dit zijn, net als de vorige keren, niet alleen gebieden vlakbij Oslo, maar uit verschillende hoeken van het land.

Inmiddels heeft het veterinair instituut inmiddels meer informatie binnen van de onderzoeken die zijn gedaan. Hieruit blijkt dat parvo, circo- en corona zijn uitgesloten. Ook de tests op diverse gisten en schimmels kwamen als negatief terug. Er zal de komende week nog meer bacteriologisch onderzoek worden gedaan en er wordt nauwkeurig gekeken naar de epidemiologische gegevens van alle binnengekomen meldingen.

 Eerder al werden statistieken bekeken om te ontdekken of er daadwerkelijk een toename is van het ziektebeeld. Het voorlopige beeld bevestigt dit  voor het oostelijke deel van het land vanaf ongeveer 20 augustus van dit jaar. Dit komt overeen met een scriptie die jaren geleden werd geschreven door Aud Kari Fauske. Haar werk wordt plotseling weer erg actueel. 13 jaar geleden schreef ze al over de bacterie Profidencia Alcalifaciens die bij meerdere van de overleden en zieke honden in grote hoeveelheden werd gevonden. Volgens haar waren er in 2005 en 2006 al uitbraken van deze bacterie die soortgelijke klachten veroorzaakte. De ziekte verliep destijds beduidend minder desastreus; in deze jaren werd de bacterie bij 14 honden aangetroffen en overleden in totaal 4 honden. Wat beide zaken wel met elkaar gemeen hebben is de tijd van het jaar. Ook toen was er sprake van een uitbraak in de herfst. Iets dat volgens Fauske de theorie bevestigt dat deze bacterie de boosdoener kan zijn. De bacterie gedijt goed in water, en de herfst kenmerkt zich door flinke regenval waardoor er een goed klimaat ontstaat voor de bacterie om zich te ontwikkelen. Of de honden destijds de bacterie in mindere of juist meerdere mate hadden opgelopen is niet bekend. Wel weet men dat de bacterie op zich in normale hoeveelheden geen kwaad kan en vaker voorkomt bij gezonde honden. De problemen lijken te ontstaan wanneer de bacterie in abnormale hoeveelheden voorkomt, iets dat tijdens de autopsies van een aantal honden werd vastgesteld. De bacteriestammen die 14 jaar geleden zijn gebruikt voor de scriptie worden momenteel verder onderzocht door het veterinair instituut voor deze kwestie. Gezocht wordt naar een duidelijke reactie van antilichamen van de honden die dit jaar ziek zijn geworden, op de bacteriestammen van 14 jaar geleden.