• Skeletaandoeningen en 'niet kunnen staan' belangrijkste doodsoorzaak Duitse Herder
Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Skeletaandoeningen en 'niet kunnen staan' belangrijkste doodsoorzaak Duitse Herder

Tue, 08/08/2017 - 16:21

Recent onderzoek bij bijna een half miljoen honden in Groot Brittannië heeft aangetoond dat de meest voorkomende doodsoorzaken bij de Duitse Herder voortkomen uit afwijkingen en problemen aan het spier- en skeletstelsel (13,6% van alle gevallen), en de (on)mogelijkheid om te blijven staan (14,6% van de gevallen). Bij de Duitse Herder werden in totaal 263 specifieke aandoeningen geregistreerd, waarvan oorinfectie (7,89%) de meest voorkomende was, gevolgd door osteoartritis, diarree, overgewicht en agressie (respectievelijk 5,5%, 5,24%, 5,18% en 4,76%). Aan het onderzoek namen ruim 12.000 Duitse Herders deel. Bijna 64% van hen kreeg in 2013 tenminste één keer last van een kwaal (lang niet altijd erfelijk of ernstig).

Volgens hoofdonderzoeker Dan O’Neill van het Royal Veterinary College was al eerder gebleken dat de Duitse Herder het op één na hoogste aantal aandoeningen, nog verergerd door de manier van fokken, van alle hondenrassen heeft. Alleen de Duitse Dog heeft nog meer problemen. “It has been reported that German Shepherds are predisposed to conditions such as abnormal formation of the hip joint, cancer and degenerative spinal disorders, but the extent to which these conditions are prevalent in the population are unclear. However, by looking at primary care data from veterinary clinics, we are able to get a much better picture of the real priority conditions affecting this breed and this will help inform clinical practice in the future."

doodsoorzaak

In Engeland neemt het aantal Duitse Herders geleidelijk af, De vele aandoeningen zijn daar mede debet aan, en de Kennel club heeft de DH dan ook op de lijst van 17 rassen gezet van het Breed’s Health and Conservation Plan. Dit onderzoek was er op gericht om de gezondheidssituatie van de honden beter te leren kennen, en zo ook te werken aan het verbeteren van die gezondheid.

De Duitse Herder is sinds het begin van de 20ste eeuw een van de meest populaire hondenrassen, gebruikt voor een grote verscheidenheid aan rollen. Gedurende deze periode is het fenotype van de DH aanzienlijk veranderd. GSD's werden oorspronkelijk gefokt als middelgrote honden om hun oorspronkelijke doel als herdershond te bewaren. Opvolgende rollen zoals bewaking en politiewerk hebben bijgedragen tot selectief fokken voor grotere en meer zelfverzekerde honden. In de afgelopen decennia heeft verdere selectie naar eigenschappen die wenselijk worden geacht in de showring de de hond verder gewijzigd om eigenschappen zoals een aflopende rug (banana back) te benadrukken, iets wat voor een veranderende fysiologische functie zorgt. Een verandering die vaak tot verhitte discussies leidt.

Er zijn veel zorgen over de gezondheidssituatie van de DH. Het Engelse Breed Watch-systeem categoriseert de DH als categorie 3-ras "waarvoor specifieke monitoring en aanvullende ondersteuning nodig is" en wordt beschouwd als een ras dat gevoeliger is voor het ontwikkelen van specifieke gezondheidsproblemen ten gevolge van frokken op meer extreme uiterlijkheden.. De Breed Watch punten van zorg zijn koehakken, overmatige draaiing van de knie, een zenuwachtig temperament, een zwakke achterkant. De DH had het hoogste aantal gepubliceerde predisposities bij erfelijke ziektes in het algemeen van alle 50 meest geregistreerde KC rassen (Engeland) en had het tweede hoogste aantal aandoeningen verergerd door fokkeuzes. Daaronder vallen heupdysplasie, haemangiosarcoom, pancreasinsufficiëntie, degeneratieve myelopathie , anale furunculose en lumbosacrale ziekte.


Lees ook: Britse Duitse Herderclubs in protest


De twee meest voorkomende doodsoorzaken voor de DH in dit onderzoek zijn musculoskeletale stoornissen (16,3%) en onvermogen om te staan (14,9%). Naar de echte onderliggende oorzaak voor het onvermogen om te staan kan alleen worden gespeculeerd maar berusten waarschijnlijk op meerdere factoren en omvatten combinaties van spier-, neurologische, neoplastische en andere uiteenlopende aandoeningen. Wel wordtt aangetoond dat musculoskeletale aandoeningen een belangrijke bijdrage leveren aan de sterfte bij de DH, en daarom, zo concluderen de onderzoekers, is het goed om te kijken hoe we de bouw van de hond weer zo kunnen terugkrijgen en begrijpen om het ras weer gezond te krijgen. Het is belangrijk te zien dat musculoskeletale stoornissen vaak degeneratieve en progressieve aandoeningen zijn die niet noodzakelijk leiden tot vroege dood bij de honden die de klachten krijgen, maar wel van grote invloed zijn op het welzijn van dieren door hun voortdurende pijn en hert onvermogen normaal te functioneren.

Wat betreft de reguliere aandoeningen, dat oorontstekingen (otitis externa) vaak voorkomen bij de DH is niet vreemd, ook bij andere rassen is het een van de meest voorkomende aandoeningen. Ruim 10% van alle Engelse honden (en 13% van de honden in de VS) lijdt er af en toe aan. Ook in andere landen is dit vergelijkbaar. Het vaak voorkomen van osteoartritis is bij grotere rassen ook niet ongewoon. HD was overigens apart meegenomen, dus telt niet mee in dit aantal. De onderzoekers wijten het vaak voorkomen van osteoartritis aan mogelijk de grootte van de hond, mogelijk ook aan het doorfokken op de bekende “lage rug”.

ziektegroepen

Dit onderzoek is een van de eerste grote onderzoeken naar prevalenties van ziektes en doodsoorzaken onder de Duitse Herder, waarbij de algemene dierenartsenpraktijk (en niet alleen de data van huisdierenverzekeringen, die vaak een wat vertekend beeld geven) zijn meegenomen. In het onderzoek deden dientengevolge ook DH’s mee zonder stamboom. Wel concluderen de onderzoekers dat de Engelse data niet 1-2-3 vergelijkbaar zijn met de situatie in andere landen, waar mogelijk andere genetische onderzoeken (voorafgaand aan dekking) of andere gezondheidsissues een rol spelen.

bron

Demography and disorders of German Shepherd Dogs under primary veterinary care …