• Rauwvoerders hebben nauwelijks last van besmetting
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Rauwvoerders hebben nauwelijks last van besmetting

Sun, 09/29/2019 - 16:42

Uit een uitgebreid internationaal onderzoek van de Universiteit van Helsinki blijkt dat eigenaren van honden rauw voedsel niet beschouwen als een aanzienlijk groter infectierisico in hun huishouden.

Veel deskundigen zijn minder enthousiast of zelfs tegen rauw voeren omdat ziekteverwekkers in het rauwe vlees risico’s met zich mee zouden brengen voor mensen en dieren in het huishouden die een verminderde weerstand hebben. In het onderzoek, gericht op eigenaren van gezelschapsdieren, werd vastgesteld dat rauw voedsel dat correct werd gebruikt slechts in drie huishoudens toch een besmetting met verkeerde bacterien had opgeleverd. 

De veiligheid van het voeren van rauw vlees aan honden is een onderwerp van discussie op verschillende fora, maar tot nu toe zijn er geen gevallen van besmetting met ziekmakende bacterien bij mensen gemeld. Rauw voedsel betekent vlees, inwendige organen, botten en kraakbeen dat ongekookt aan huisdieren wordt gevoerd. 

De faculteit Diergeneeskunde in Helsinki onderzocht de perceptie van door voedsel overgedragen ziekteverwekkers bij eigenaren van honden die hun huisdieren rauw voedsel voeren. 

In totaal hebben 16.475 huishoudens uit 81 landen de enquête beantwoord. Hiervan meldden slechts 39 huishoudens (0,24%) dat er inderdaad een besmetting was geweest door ziekteverwekkers welke vermoedelijk uit de rauwe voeding kwam, en konden ze ook de ziekteverwekker noemen. De meest voorkomende gemelde ziekteverwekkers waren Campylobacteriën gevolgd door Salmonella, daarnaast waren er Escherichia coli, Clostridium, Toxoplasma en een enkele Yersinia-infectie. 

Het vlees dat aan huisdieren werd gevoerd, was echter slechts in drie huishoudens (0,02%) geanalyseerd, waarbij dezelfde ziekteverwekker werd geïdentificeerd als in de monsters van de geïnfecteerde personen.  In de andere 36 huishoudens was het dierenvlees dus niet gecontroleerd/geanalyseerd, en blijft het onduidelijk of dat de bron was. Naast de 39 huishoudens hierboven, meldden 24 huishoudens (0,15%) een besmetting met voedsel voor huisdieren zonder de ziekteverwekker te kunnen noemen die de symptomen veroorzaakt. 

In totaal rapporteerde 99,6% van de huishoudens die hun huisdieren rauw voedsel voeren, geen ziekteverwekkers die van het ruwe voedsel op de mens werden overgedragen. De tijd dat de reagerende huishoudens rauw voedsel aan hun huisdieren hadden gegeven, varieerde van enkele weken tot 65 jaar lang, met 5,5 jaar als de gemiddelde waarde. De gemelde gevallen van ziekte bestreken het hele tijdsbestek dat rauw voedsel werd geconsumeerd in het huishouden. 

De gemiddelde leeftijd van de geïnfecteerde personen was 40,1 jaar. Van de 39 huishoudens met infecties waren bij vier de geïnfecteerde personen kinderen tussen twee en zes jaar oud, terwijl in twee huishoudens de geïnfecteerde personen immuungecompromitteerd waren (kanker en de ziekte van Crohn, mensen met een sterk verminderde weerstand dus). Een kwart van deze huishoudens had echter kinderen tussen twee en zes jaar oud, terwijl 15% immuungecompromitteerde personen, mensen met mindere weerstand, had. Oftewel, kinderen en verzwakte mensen zijn weliswaar relatief vaker ziek als de bacterie er is, maar in totaal lijkt dat reuze mee te vallen. 

"It was surprising to find that statistical analyses identified fewer infections in the households with more than 50% of the pet diet consisting of raw food. Furthermore, feeding pets raw salmon or turkey was associated with a smaller number of infections" zegt onderzoeker Johanna Anturaniemi van de faculteit Diergeneeskunde. 

Een positieve correlatie met infectie werd alleen gevonden bij kinderen in de huishouding tussen twee en zes jaar oud, hoewel de meeste besmette personen (90%) volwassenen waren. 

"Dit roept de vraag op of de ziekteverwekkers kunnen zijn overgedragen door kinderen van buitenaf, kinderdagverblijven of andere openbare ruimtes, zelfs als werd aangenomen dat voedsel voor huisdieren de bron van infectie was", zegt Anturaniemi. 

Volgens de onderzoekers kan de rol van andere factoren bij infecties niet nader worden beoordeeld binnen de grenzen van dit onderzoek; er is verder onderzoek nodig. Er zijn daarentegen meldingen van uitbraken van ziekteverwekkers die verband houden met juist droog voer en andere gedroogde traktaties voor honden, die wereldwijd zijn gevonden. De onderzoekers zijn zelfs van plan om een vergelijkende follow-upstudie uit te voeren waarbij infecties die zijn overgedragen door voedsel voor huisdieren moeten worden onderzocht in huishoudens die zowel rauw als droog voedsel gebruiken.