• Je hond herinnert zich prima wat je deed...
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Je hond herinnert zich prima wat je deed...

ven, 11/25/2016 - 16:43

Mensen hebben een opmerkelijk vermogen om gebeurtenissen  te onthouden en zich deze te herinneren, gebeurtenissen uit het verleden, ook wanneer deze gebeurtenissen geen bijzonder belang hadden op het moment dat deze daadwerkelijk gebeurden. Maar, zo blijkt uit heel recent onderzoek in het tijdschrift Current Biology , nu is er ook bewijs dat honden dat soort "episodisch geheugen" hebben.

De studie wees uit dat honden zich  complexe acties van een persoon kunnen herinneren, zelfs als ze niet verwachten dat het om een geheugentest gaat.

Volgens onderzoekster Claudia Fugazza Van de Vergelijkende Ethologie Research Group uit Boedapest, Hongarije , is het onderzoek opnieuw een stap waarmee de kuntstmatig opgetrokken grenzen tussen menselijk en dierlijk gedrag worden afgebroken. "Honden zijn een van de weinige soorten die mensen beschouwen als  'slim', en toch zijn we nog steeds verbaasd wanneer uit een studie blijkt dat honden en hun baasjes sommige geestelijke vermogens kunnen delen, ondanks dat we qua evolutie ver uit elkaar staan"

Het is lastig om bewijs te leveren dat dieren zich iets herinneren, immers, ze kunnen het je niet vertellen. In dit onderzoek maakten de researchers dan ook gebruik van een bepaalde methode  "Doe zoals ik Doe." Honden die getraind zijn om te kijken aar een persoon die een actie uitvoert, en dan vervolgens de actie zelf uitvoeren.  Bijvoorbeeld, als de eigenaar in de lucht springt, en dan het "doe dit" commando geeft. laat de hond ook in de lucht springen.

Het feit dat honden kunnen worden getraind op deze manier was op zichzelf niet genoeg om episodisch geheugen te bewijzen. Dat komt omdat het moest worden aangetoond dat honden zich herinneren wat ze de persoon net zagen doen, zelfs als ze niet hadden verwacht dat dit ook ven hen zou worden gevraagd. Om dit probleem te omzeilen, hebben de onderzoekers eerst 17 honden getraind om het menselijk handelen met de 'Doe wat ik doe "trainingsmethode te  imiteren. Vervolgens deden ze een nieuwe fase van de opleiding waarin honden werden getraind om te gaan liggen na het bekijken van het menselijk handelen, ongeacht wat het was.

Nadat de honden hadden geleerd om te gaan liggen nadat ze de trainer iets hadden zien doen, kwam de volgende fase. Op het commando "Doe dit"moesten de honden de eerdere menselijke actie imiteren.  Met andere woorden, de honden herinnerden zich  wat ze de persoon hadden  zien doen, zelfs al was er geen aanleiding om zich dit te herinneren, ze moesten immers gewoon "af" liggen. Dat de honden dit toch deden toont volgens de onderzoekers de geheugencapaciteiten van de hond aan. .

De honden werden op deze manier getest na één minuut en na een uur. De resultaten laten zien dat ze in staat waren om zich  de aangetoonde handelingen herinneren na zowel korte als lange tijdsintervallen. Echter, hun geheugen vervaagd enigszins in de tijd.

"Vanuit een breed evolutionair perspectief, betekent dit dat episodische-achtige geheugen niet uniek is voor primaten, maar  een meer wijdverspreide vaardigheid is  in het dierenrijk", zegt Fugazza. "Wij denken dan ook  dat honden een goed model zijn  om de complexiteit van episodische-achtige geheugen te bestuderen in een natuurlijke omgeving, vooral omdat deze diersoort gewend is om met mensen samen te leven."

Voor ons als hondeneigenaren betekent het wellicht oppassen...  je hond herinnert zich meer en beter dan je denkt.


bron

Recall of Others’ Actions after Incidental Encoding Reveals Episodic-like Memor…