• puppycursus
Leestijd
6 minuten
Tot nu toe gelezen

Vijf redenen om toch naar puppycursus te gaan!

Thu, 06/30/2016 - 17:21

U hebt zojuist een nieuwe pup aangeschaft. Wellicht de tweede, derde of zelfs tiende pup die u gaat opvoeden. En dat is ook meteen de reden waarom u al hebt besloten de pup niet op te geven voor puppycursus. U weet al hoe u een pup moet grootbrengen! Een vaak genoemde reden om deze basiscursus over te slaan. De velden staan voornamelijk vol met eigenaren die hun eerste pup zojuist hebben aangeschaft. En zelfs in die groep ziet slechts een fractie het trainingsveld en wordt de grote meerderheid opgevoed aan de hand van boeken, gevoel en wijsheden van kennissen, bekenden en onbekenden. En toch kan puppycursus heel waardevol zijn voor elke pup! Hier bespreken we exact waarom dat zo is.

1: Succesvolle socialisatie

De ontwikkeling van een pup is opgebouwd uit verschillende fasen. De eerste weken van zijn leven zullen allesbepalend zijn voor de toekomst. Al tijdens de neonatale fase, de eerste twee weken waarin de oren en ogen nog gesloten zijn, went de pup door middel van geur en aanraking aan de aanwezigheid van zijn moeder en van mensen om zich heen. Naarmate hij groeit, vordert de socialisatie en zal de pup steeds zelfstandiger op pad gaan om de wereld te onderzoeken. Alles wat de pup in deze eerste weken meemaakt zal hij onthouden voor de rest van zijn leven. Alle positieve ervaringen zullen herinnerd worden en de hond zal doorgaans z’n gehele leven positief reageren in deze situaties. Het is dan ook heel waardevol om de pup zoveel mogelijke positieve ervaringen te laten op doen. In het nest ontwikkelt hij deze eigenschappen door te spelen met nestgenootjes en zijn moeder, en een goede fokker heeft de puppyren ook uitgerust met speelgoed en voorwerpen die ze zullen laten wennen aan geluiden en beweging. Eenmaal bij de nieuwe eigenaar zal de pup zich wat verloren voelen zonder zijn nestgenoten, maar moet de socialisatie wel voortgezet worden. Behalve de situaties in en om het huis biedt een puppycursus hiervoor oplossing. Vooral in het contact met andere honden is het prettig dat dit bij jonge pups gecontroleerd gaat. Vergeet namelijk niet dat de pup positieve ervaringen moet op doen! Tijdens de wandelingetjes die gemaakt worden zal de pup vast kennis maken met andere honden uit de buurt, maar dit zijn veelal volwassen honden. Hoewel dit ook onderdeel is van de socialisatie, zijn lang niet alle volwassen honden geschikt voor een uitgebreide socialisatiesessie met een jonge pup. Sommige honden zijn zo speels en enthousiast dat ze vanwege het verschil in grootte en gewicht de pup kunnen laten schrikken of zelfs per ongeluk verwonden. En het is ook een fabeltje dat volwassen honden altijd aardig zijn voor pups. Sommige honden willen geen contact met pups en kunnen negatief reageren, van wat chagrijnig naar ronduit vals. Een betere optie is dan om de pup te socialiseren met pups van zijn eigen leeftijd op een puppycursus. Ook als de pups niet samen los lopen en spelen kunnen ze wennen aan de aanwezigheid van elkaar. Een ander voordeel hiervan is dat de pup nu al leert dat andere honden niet alleen speelmaatjes zijn, maar hij ook de aandacht dient te bewaren voor de baas. Des te makkelijker zal het later worden om de hond terug te roepen tijdens een spel met een andere hond. Jong geleerd is oud gedaan!

2: Een vertrouwensband tussen baas en hond

Zo’n verhuizing van een warm nest met nestgenootjes en een moederhond naar een heel nieuw gezin is best indrukwekkend voor een jonge pup. Het is dan ook niet vreemd dat zij zich de eerste dagen wat reddeloos zullen voelen. En dit terwijl de eigenaar juist tot over z’n oren verliefd is op de nieuwe aanwinst en hier misschien wel heel lang naar uit heeft gekeken. Dit geeft de eigenaar de uitstekende kans om steun en toeverlaat te worden voor de pup. Door hem in deze eerste fase veel aandacht, steun en vertrouwen te bieden ontstaat er al snel een hechte band. Dit alles dient uiteraard gebaseerd te zijn op positieve ervaringen. Pups zoeken bevestiging en halen zelfvertrouwen uit de beloning van de eigenaar. Puppycursus is dus een uitstekende kans om dit zelfvertrouwen samen op te bouwen. Door samen met de pup nieuwe dingen te leren, waarvoor de pup uitgebreid beloond kan worden, groeit zijn zelfvertrouwen. Een ervaring die de pup samen met zijn nieuwe eigenaar meemaakt, waarmee die eigenaar al snel een heel belangrijke persoon wordt in zijn leven. Deze bevestigd de pup in goed gedrag waardoor de pup gemotiveerd zal blijven om de eigenaar te gehoorzamen. De pup zal gaan genieten van het samenwerken met de baas en dit, in deze cruciale levensfase, gaan zien als iets normaals. Het resultaat is een hond die bereid zal blijven om samen te werken met de baas, hier heeft hij immers een heel positieve ervaring mee! Zelfs als u de commando’s van deze cursus nooit meer gaat gebruiken in het dagelijks leven is een puppycursus wel een handig middel om de pup door deze kwetsbare periode te loodsen en hem klaar te stomen voor het verdere leven. De winst die u eruit haalt is dat de pup leert om op u te vertrouwen. En vertrouwen is de basis van alles.

3: Stappen zetten voor de toekomst

Niet alleen de socialisatie met andere honden, mensen, geluiden en plaatsen gebeurt in deze levensfase. Ook de ontwikkeling van de hersenen is nog volop gaande en kan positief beïnvloed worden. Zoals gezegd kan in deze fase van het leven een basis gelegd worden voor alles wat de pup later als normaal zal beschouwen. Een pup die al op jonge leeftijd wordt meegenomen naar een druk winkelcentrum zal als volwassen hond niet opkijken van de drukte van zo’n plaats. Als een hond ditzelfde winkelcentrum pas voor het eerst ziet als hij een jaar oud is, zal dit een heel andere reactie oproepen en de hond meer spanning bezorgen. De hond is het namelijk niet gewend. Deze gewenning kan alsnog optreden, maar dit zal langer duren dan bij de jonge pup en het is nooit zeker of je nog hetzelfde resultaat weet te bereiken. Zo geldt dit ook voor het leervermogen van de hond. Bij pups kunnen de hersenen nog volop beïnvloed worden in positieve zin. Pups die op jonge leeftijd worden blootgesteld aan training of zogenaamd hersenwerk zullen sneller verbindingen leggen tussen de verschillende delen van de hersenen. De pup leert sneller, schakelt sneller en er treedt gewenning op voor het leren uitvoeren van opdrachten en commando’s. Vooral honden die later zullen gaan trainen in een hondensport is dit zeer waardevol. Hoewel bij de puppycursus misschien nog niets wordt behandeld van de hondensport die de eigenaar later wil beoefenen met de hond, leert de pup wel om te werken. Hij leert om te leren. Het opnemen van informatie en dit omzetten in het uitoefenen van commando’s kan later worden toegepast in elke vorm van training, van behendigheid tot jachttraining, dogdance of behendigheid. Is dit dan alleen van belang voor eigenaren met sportambities? Zeker niet! Ook honden die geen hondensport beoefenen zullen deel uitmaken van een gezin waarin ze aan bepaalde regels moeten voldoen. En net als mensen zijn honden volop in ontwikkeling. Elke hond zal ooit in zijn leven ongewenst gedrag gaan vertonen. Van het stelen van broodkorstjes van het aanrecht tot het wegrennen van de eigenaar tijdens een wandeling. Er komt een moment waarop de eigenaar moet ingrijpen en het ongewenste gedrag zal moeten ombuigen. Hoe dit gedrag omgebogen moet worden is geheel afhankelijk van de situatie en de hond, maar wat altijd van toepassing is, is dat de hond iets nieuws moet leren. Hij zal moeten leren zichzelf te beheersen als hij een broodkorst ziet liggen, of om te reageren op een hondenfluit als de eigenaar deze gebruikt. Voor dit aanleren van nieuw gedrag geldt dat het vlotter en makkelijker zal verlopen als de hersenen van de hond als pup zijnde voldoende zijn gestimuleerd en de hond heeft geleerd om op efficiënte wijze om te gaan met nieuwe informatie. Naast het leren van commando’s hebben veel hondenscholen tegenwoordig een uitgebreider programma voor pups, waarbij ook de gewenning voor verschillende oppervlakken, geluiden en voorwerpen wordt behandeld. Soms zetten ze een waar parcours op waarbij pups spelenderwijs leren om hun hersenen te gebruiken en hun angst voor het onbekende te overwinnen.

4: Je bent nooit uitgeleerd

Zelfs voor de doorgewinterde kynoloog is een opfriscursus nooit weg. Sterker nog, misschien juist voor de zeer ervaren hondeneigenaar! De eerste hond deed al jaren geleden zijn intrede en de stappen op het veld voor een puppycursus zijn daarmee ook al lang geleden gezet. De kynologie verandert in een razend tempo en de inzichten over de opvoeding en training van honden ook. Waar we vroeger nog vooral dachten in dominantietheorieën en gedrag afdwongen weten we nu dat het stimuleren van positief gedrag effectiever en diervriendelijker is. Zonder opfriscursus is het gevaar dat vastgeroeste ideeën nooit verbeterd worden zeer reëel. In de dagelijkse omgang zal er maar zelden iemand zijn die u wijst op fouten die er in verloop van tijd zijn ingeslopen. En als dit wel gebeurt, bent u hoogstwaarschijnlijk niet gediend van deze bemoeienissen. Op een trainingsveld is dat anders. Stel u open voor een gloednieuwe ronde van puppycursus en neem de kans om bij te leren terwijl uw pup zijn eerste stappen zijn in dit leven. Voor hem is alles nieuw, voor de eigenaar niet. Deze kan hem waarschijnlijk al in razendsnel tempo een aantal dingen leren. Lesstof die in al die tijd wat verloren is gegaan kan opnieuw opgerakeld worden en na een cursus beschikt de pup over een prima basis voor het verdere leven en is de eigenaar weer helemaal op de hoogte!

5: Qualitytime

Zeker in een roedel met meerdere honden is dit een belangrijk argument. Roedels zijn fijn, de meeste honden houden van de dynamiek binnen een groep en hechten aan de onderlinge rangorde. Ze hebben in de roedel altijd wel een favoriet waar ze veel mee optrekken. Toch verlangen ze ook allemaal naar één op één aandacht met de eigenaar. Deze staat bovenaan in de roedel waarmee zijn aandacht doorgaans als zeer belangrijk wordt ervaren. Het is een privilege voor de hond om eens alleen met zijn baas op stap te gaan. Dit versterkt de band tussen de hond en zijn eigenaar en komt het appél ten goede. De hond ziet de “quality time” met de baas als iets speciaals en zal doorgaans goed zijn best doen om het de baas naar de zin te maken. Een perfecte kans om samen nieuwe dingen te leren dus! En voor een pup heel belangrijk omdat deze leert om niet alleen op te gaan in de dynamiek van de roedel, maar om ook de baas te gehoorzamen. Deze aandacht voor de baas is niet vanzelfsprekend en zeker met meerdere honden ligt het risico op de loer dat pups gedrag van de andere honden gaan imiteren. Ze zullen alles van hen leren en niet erg het gevoel hebben de baas nodig te hebben. Als je hier als eigenaar niet vroeg op in speelt wordt het dan ook lastig om de belangrijkste rol in het leven van je hond te gaan spelen. De andere huisgenoten spreken namelijk van nature zijn taal en hebben dezelfde gedragingen. Houdt dit in balans door de honden onderling te laten communiceren, maar elke hond apart zijn aandacht en training te geven zodat hij de basis opvoeding krijgt.