• Uniek Baasjes Nummer of Uniek Bedrijfsnummer ook bij één hond
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Uniek Baasjes Nummer of Uniek Bedrijfsnummer ook bij één hond

Wed, 03/10/2021 - 11:32

UBN nummer, baasje of bedrijf, voor elke fokker of importeur, ook bij één nestje of één hondje uit het buitenland

Er is nog altijd onduidelijkheid over de verplichte registratie van mensen die straks een nestje (honden)  krijgen, of van mensen die honden over de grens Nederland in brengen.  Het ministerie van LNV heeft aangekondigd, het tekstvoorstel is inmiddels al rond, om dit jaar nog met een Algemene maatregel van bestuur te komen (simpel gezegd, dat heeft kracht van wet maar hoeft niet door de 1e en 2e Kamer te worden goedgekeurd, dus gewoon een ministeriële beslissing) waarin dit wordt geregeld.

Deze registratie zou moeten lopen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waar ook beroepsmatige fokkers zich moeten aanmelden. En dat zorgt vooral voor verwarring. Dogzine sprak met de RVO om een paar zaken duidelijker te krijgen.

Wanneer de maatregel precies ingaat is nog onbekend, de invoeringsdatum is afhankelijk van de voortgang in het wijzigingstraject. Zodra dit rond is, zal een definitieve datum worden vastgesteld. De invoering zal in ieder geval niet plaatsvinden voor 1 juli 2021. 

Beroepsmatige fokkers krijgen nu een UBN-nummer, en daar is ook een diploma (Houder van dieren) boor nodig. UBN staat voor Uniek BedrijfsNummer. Straks krijgen particulieren ook een UBN-nummer, alleen de RVO houdt in het systeem bij of de houder van dat UBN-nummer, nu voorlopig even Uniek BaasjesNummer genoemd, bij een particulier hoort. Particulieren, die dus als dusdanig geregistreerd worden bij de RVO, hebben GEEN diploma nodig. Dat is geen eis (al is het volgen van een cursus over voortplanting van honden natuurlijk wel aan te raden, maar verplicht is het dus niet.)  De RVO zegt letterlijk “Het ligt in de verwachting dat iedereen de term UBN gaat gebruiken. Dit is ook het begrip bij de landbouwhuisdieren. Afhankelijk van de geregistreerde houder kun je dan desgevraagd het uitleggen als “bedrijf” of “baasje”.

De registratie die elke fokker (of importeur) van honden, ook al is het een eenmalig nestje of hond die uit het buitenland wordt binnengebracht, moet doen is straks niet gratis. De bedoeling is dat de houder eenmalig een bedrag moet betalen om zich te registreren. Dit ligt in de orde van grootte van een paar tientjes. Het definitieve bedrag wordt bij ingang van de regelgeving vastgesteld.  

Zodra de invoeringsdatum bekend is, kunnen particulieren zich registreren via mijn.rvo.nl. Dat gaat op dezelfde manier als bij een bedrijfsmatig UBN. De gegevensregistratie is wel minder uitgebreid dan bij bedrijfsmatige houders. Overigens hoeft een houder zich pas te registreren als hij na de invoeringsdatum een nestje krijgt. Het is raadzaam om een UBN aan te vragen tijdens de drachtperiode.   

Met deze registratie is het ook mogelijk om malafide fokkers actief op te sporen. Ook fokkers die zich “particulier” noemen, maar door de aantallen pups (de grens van 20 pups per jaar, hetgeen overigens zeker geen echt vastgelegd aantal in de wet is) feitelijk beroepsmatig bezig zijn, kunnen actief worden opgespoord gebruik makend van de registratie. Dat geldt ook voor “stichtingen”  die zonder de juiste papieren honden uit het buitenland halen. In hoeverre “katvangers” (Mensen die al dan niet tegen een vergoeding incidenteel op verzoek van een fokker een nest registreren, of op verzoek van een illegaal opererende organisatie honden uit het buitenland meenemen)  straks gaan proberen de maatregel te omzeilen is de vraag. In ieder geval moet dat dan ook onmogelijk zijn om dat zonder registratie te doen van de katvanger zelf. Dierenartsen mogen straks wettelijk geen paspoorten meer afgeven zonder dat de aangever/eigenaar van de hond een UBN-nummer, baasje of bedrijf,  heeft, dus hoe dan ook wordt de controle scherper en het omzeilen van de controle lastiger, en een strafbaar vergrijp.

 

Afbeelding van Helena Sushitskaya via  Pixabay