• Geen uitstel stroombandenverbod, zegt Tweede Kamer...
Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Geen uitstel stroombandenverbod, zegt Tweede Kamer...

Thu, 12/19/2019 - 16:17

Er komt geen uitstel op het totaalverbod van stroombanden.

Kamerlid Von Martels (CDA) had vorige week nog een motie ingediend waarin de Raad voor dierenaangelegenheden wordt gevraagd om “hun breed georiënteerde deskundigenpanel” in te zetten om “overwegende dat het trainen en opvoeden van honden ook voor honden die professioneel en voor bijzondere doeleinden worden ingezet, vele facetten omvat, waaronder het gebruik van hulpmiddelen zoals de hondenstroomband, naast andere aspecten zoals trainingsmethoden, de soort hond, de fok en de aard van de hond; verzoekt de regering een advies te vragen aan de Raad voor Dierenaangelegenheden over alle facetten ten aanzien van het trainen en opvoeden van honden voor bijzondere doeleinden, en totdat het advies er is geen onomkeerbare stappen te nemen.”  Von Martels wilde hiermee tijd winnen om het verbod, dat op 1 juli komend jaar ingaat, toch voor bepaalde uitzonderingen te omzeilen. “Een volledig verbod gaat te ver” meende Von Martels.

Zijn voorstel stuitte al op veel kritiek van Dion Graus (PVV). “De minister heeft zelf vroeger ook een erfhond gehad en zij heeft uitgelegd hoe die op het erf bleef. Ik heb uitgelegd dat ik de grootste pains in the ass onder controle heb gekregen zonder stroomband. Ik heb u uitgenodigd om mee te gaan op werkbezoek bij Liz Wolting, een hondengedragsdeskundige, die alleen "death row"-honden traint; dat zijn dus honden die men eigenlijk zou moeten laten inslapen. Zij doet dat allemaal zonder e-collar. Dat zijn de meest probleemvolle honden van ons land.” Het CDA gaf niet direct op, Von Martels meent diverse hondengeleiders te kennen die wel verantwoord werken met stroombanden. Bovendien zou er wetenschappelijke onderbouwing zijn.

“Welnee” meent de minister. “Er is ook al voldoende onderzoek naar gedaan. In de op te stellen regeling wordt ook nog ruimte gemaakt voor uitzonderingen in bijzondere gevallen voor Defensie en politie. Waar het bijzondere gevallen betreft, komt die uitzondering erin. Er zijn al diverse adviezen en diverse rapporten opgesteld. Dat is de basis geweest waarom ik besloten heb om tot dit verbod over te gaan. Er is niet meer inzicht nodig. We weten het al.”

De Kamer bleek het niet met Von Martels eens en dus wel met de minister. Alleen het CDA, de FvD, SGP, Denk en de fractie van Haga steunden de motie, en deze werd dus verworpen. Wie nog stroombanden gebruikt, zal daar uiterlijk op 1 juli a.s. mee moeten stoppen.

De SP wilde bij monde van Kamerlid Futselaar toch nog iets doen aan de “gevaarlijke vechthonden”, iets wat met regelmaat op de kameragenda terugkomt. “Wij worstelen een beetje met dat onderwerp. In het verleden is geprobeerd om misschien iets te doen aan bepaalde gevaarlijke hondenrassen, maar dan komen we tot de conclusie: honden worden niet gevaarlijk geboren, ze worden gevaarlijk gemaakt door slechte eigenaren. Maar in het buitenland gebeuren volgens ons wel dingen die wij nog niet doen. We willen daar toch wat strenger op gaan zitten”, aldus Futselaar.

De minister zei dat nogmaals. “We kunnen niet bij voorbaat al zeggen dat een ras een hoogrisicohond is; dat was ook de discussie. Als ik de motie zo mag uitleggen dat ik in kaart ga brengen wat er in het buitenland gaande is rondom dit thema, wat voor soort regelingen men daar treft binnen de premisse dat niet elke hond per definitie een hoogrisicohond is, ook al is die van een bepaald ras, dan ben ik bereid de motie uit te voeren. Daarmee wil ik nog niet op de uitkomsten vooruitlopen, dus op de vraag of dat tot cursussen of een VOG moet leiden. Als ik de motie zo mag uitleggen, kan ik haar oordeel Kamer geven.”

En daarom moet de minister nu in andere Europese landen gaan kijken hoe er daar aanvullende eisen aan eigenaren van “vechthonden” - welke overigens niet verder gespecificeerd worden en waarvan de minister eerder zei dat “hoogrisicohonden niet rasgebonden” zijn - worden gesteld. En of er alsnog ruimte is om voor eigenaren van deze HR-honden aanvullende cursussen of zelfs een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verplichten.

Hier kon de Kamer zich, met uitzondering van de PVV, wel in vinden, en de minister moet dus in Europa rond gaan kijken. Of er dan ook aanvullende regelgeving komt, zal daarna pas blijken, en daar kan dus nog wel een flinke tijd overheen gaan.

Het is de VVD die zich zorgen maakt over de hondenfokkerijen in Oost-Europa.  Al eerder gaf landbouwminister Schouten, in navolging van staatssecretaris  van Dam, aan een “Witte lijst” op te willen stellen van fokkers die naar Nederland mogen leveren. Die lijst is er nog altijd niet.  De VVD stelde al eerder vragen, maar denkt dat de minister er geen prioriteit aan geeft. “De beantwoording daarvan gaf mij niet direct het idee dat we voldoende aandacht hebben voor dit onderwerp. Daarom de volgende motie, waarmee we kunnen proberen om de aanvoer van illegaal ingevoerde honden hopelijk zo veel mogelijk te stoppen. Daarmee helpen we de dieren in nood en ook de bonafide Nederlandse fokkers”, aldus kamerlid Weverling. Zijn motie behelst het spoedige overleg van de minister met de overige lidstaten “over het verbeteren van de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden en het inzichtelijk maken van malafide import- en exportstromen.” Illegale hondenhandel moet bij de bron worden aangepakt.  Schouten vond dat wat ver gaan “Ik heb al wel gesprekken met sommige lidstaten gehad, op uw verzoek onder anderen ook met de Hongaarse collega, over de import en het fokken van dieren, omdat we niet willen dat het altijd zo gaat. Maar deze motie vraagt echt om met heel veel individuele lidstaten daarover in gesprek te gaan. Dat vind ik wel heel ver gaan.”  Maar nee, dat vond de kamer niet, alleen 50Plus stemde tegen.

Twee moties blijven nog tot later datum liggen, beide van de PvdD. Van Kooten-Arissen wil een beter registratiesysteem van (alle) fokkers, en wil regels omtrent huisvesting van alle dieren.  De minister wacht daar liever even mee, totdat de wet dieren is geëvalueerd. Beide moties worden aangehouden.