• VVD Rotterdam wil af van hondenbelasting
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

VVD Rotterdam wil af van hondenbelasting

Fri, 10/21/2016 - 14:39

Natuurlijk, het loopt weer tegen de verkiezingen, dus politieke partijen laten graag –in positieve zin- van zich horen. De VVD in Rotterdam kiest nu de hondenbelasting uit om zich in de kijker te plaatsen. En ja, waarom niet, want hondenbelasting is nu eenmaal een heikel punt in veel gemeentes.

“De VVD Rotterdam wil zo snel mogelijk van de hondenbelasting af. Dit omdat de belasting onzinnig, willekeurig (heb je ooit van een katten- of paardenbelasting gehoord?) en voor vele Rotterdammers een behoorlijke smak geld is. Zo betaal je in Rotterdam voor een eerste hond jaarlijks 114 euro en voor elke volgende hond 180,50 euro.De afgelopen jaren zijn al 131 gemeenten met deze belachelijke belasting gestopt, dus waarom kan Rotterdam niet de volgende gemeente zijn?”

Dat valt te lezen op de website stopdehondenbelasting.nl. De website wijst op de aanstaande begrotingsbesprekingen, die nu in alle gemeentes plaats gaan vinden, en wil de afschaffing van de gehate belasting zo onder de aandacht brengen. Daarnaast wil de site zo ook nog eens de leukste liberale hond van Rotterdam kiezen.

Rotterdam is –in 2015- de gemeente met ongeveer de hoogste hondenbelasting van Nederland. Door een verlaging in 2016 zakt de stad naar de zesde plaats. De duurste gemeente voor hondenbelasting voor 1 hond is de gemeente Noordwijk, met € 121,56 per jaar. Voor mensen met meer dan een hond betaalt men in Tilburg in 2016 het meest. De kosten zijn in dat geval € 249,52 voor de tweede hond. Hoe meer honden men heeft, hoe duurder het wordt. Zo kost het in de gemeente Noordwijk zelfs € 242,52 per hond, per jaar, indien u 3 honden heeft, zo becijferde infonu.nl. In 2016 schafte Amsterdam de hondenbelasting in zijn geheel af. In een derde van de Nederlandse gemeentes wordt nu geen hondenbelasting meer geheven.

Dat de politiek vaker de hondeneigenaren voor het karretje wilde spannen, is ook duidelijk. Zo riep de PVV in Den Haag al eens op om massaal bezwaar te maken tegen de hondenbelasting (n.a.v. een inmiddels door de hoge Raad vernietigde uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch waarin hondenbelasting onrechtmatig werd verklaard) en ook elders wordt de hondenbelasting als verkiezingsthema gebruikt. Gemeenteraadsverkiezingen zijn er pas in 2018, dan zal het ongetwijfeld opnieuw op de agenda staan.

Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Tegenwoordig, begin 21e eeuw, wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel "de vervuiler betaalt". Er bestaat echter geen direct verband tussen de heffing en de kosten die een gemeente maakt om overlast tegen te gaan, zie hieronder bij 'Tegenprestatie'.

Een veelgehoorde vraag is waarom er geen kattenbelasting wordt geheven, of voor andere huisdieren, bijvoorbeeld exotische of zeldzame dieren zodat het houden daarvan wordt ontmoedigd. Dit is omdat de Gemeentewet in art. 226 lid 1 alleen een belasting op honden expliciet noemt. Gemeenten mogen niet zonder wettelijke grondslag een belasting op andere dieren heffen. De volgende vraag is dan waarom geen andere dieren in art. 226 zijn opgenomen: dit is omdat de controle op het houden van andere dieren vaak lastig is en/of omdat andere dieren minder vaak worden gehouden dan honden. De kosten van het innen en controleren van de belasting kunnen dan hoger worden dan de opbrengst. Deze zogenaamde perceptiekosten zijn ook bij de hondenbelasting al vrij hoog, en sommige gemeenten heffen deze belasting daarom niet.

In Duitsland wordt een rassenlijst gehanteerd van vechthonden en gevaarlijke honden die gevolgen heeft voor de hondenbelasting. Voor zulke honden kan nl. een hoger tarief worden geheven. De regelingen zijn ingewikkeld en omstreden. Wat een gevaarlijke hond is of niet wordt nl. per deelstaat bepaald. In Beieren bijvoorbeeld worden 19 hondenrassen als gevaarlijk beschouwd, in Brandenburg 18, maar in Nedersaksen geen enkele.


bron

stopdehondenbelasting