• Meer nieuws over de zieke honden in Noorwegen
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Meer nieuws over de zieke honden in Noorwegen

Wed, 09/11/2019 - 23:19

Het laatste nieuws over de zieke en overleden honden in Noorwegen kwam vandaag, 11 september, binnen via het Veterinair Instituut en in samenwerking met de Noorse Autoriteit voor voedselveiligheid.

 

Men liet weten dat het veterinaire instituut de bacteriën Providencia alcalifaciens en Clostridium perfringens gevonden heeft in de meerderheid van de overleden honden en in verschillende zieke honden. Maar het is zeer de vraag of dat daadwerkelijk iets zegt, omdat het niet om een zeldzame of ongewone bacterie gaat. Met name de bacterie Providencia alcalifaciens kan diarree veroorzaken, en deze bacterie is ook bij mensen bekend.

Het Veterinair Instituut onderzoekt nu de aanwezigheid van de bacterie in monsters van gezonde honden. Dit in kaart brengen van de normale situatie is niet voltooid, maar het lijkt erop dat deze bacterie van nature voorkomt bij sommige en wellicht vele gezonde honden. 

Het Veterinair Instituut onderzoekt de bacteriën uit de positieve monsters om te zien of het mogelijk is verbanden te vinden over een uitbraak, meerdere uitbraken of een reeks individuele gevallen zoals die zich hebben voorgedaan. Antwoorden hierop worden dit weekend verwacht.

Op de enquête die werd uitgezet door beide instanties zijn tot op heden 60 reacties geweest. Hierin wordt dierenartsen gevraagd tot in detail te rapporteren over gevallen met bloederige diarree bij honden. De voorlopige conclusie laat geen verbanden zien tussen tussen de verschillende gevallen.

Van de 60 honden waarover tot nu toe een vragenlijst is ingevuld en die ernstig ziek zijn geweest, zijn er inmiddels 46 hersteld. De conclusie hieruit is dat de meeste honden dus gezond zijn.

Een ander positief bericht is dat in de meeste gevallen waarin meerdere honden in een huishouden wonen, slechts één hond ziek is geworden. Dit lijkt erop te duiden dat een mogelijke ziekte niet erg besmettelijk is tussen honden.

Vandaag werden er geen honden voor autopsie aangeboden. Mochten er nog dieren overlijden dan zullen die voor zover mogelijk voor het weekend worden onderzocht.