• Rabiës: de 15-weken regels op een rij
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Rabiës: de 15-weken regels op een rij

sam, 03/18/2017 - 19:01

Rabiës is ook bekend onder de naam hondsdolheid. Het is een zeer ernstige virusinfectie met –bij mensen- vrijwel altijd een dodelijke afloop.

Besmetting vindt plaats door krabben, bijten, zogen en via speeksel dat in aanraking komt met een wond. De incubatietijd wisselt en hangt af van de tijd die het virus nodig heeft om het centrale zenuwstelsel te bereiken. De kortste tijd is rond de 48 uur, er zijn ook incubatietijden geweest van rond de 9 maanden en sommigen spreken van jaren. Maar het is die korte tijd van 48 uur die maakt dat men zo snel handelt bij verdenking op rabiës. Zodra het virus het zenuwstelsel bereikt zullen de symptomen tot uiting komen en is de kans op genezing vrijwel uitgesloten.
De Nederlandse wet verbiedt behandeling van dieren die besmet zijn met rabiës. Zij dienen na een positieve test direct te worden geëuthanaseerd.

Hoe dan ook kunnen we stellen dat wanneer een persoon besmet raakt met het rabiësvirus en niet tijdig behandeld wordt, de kans op overleven nihil is. De medische literatuur spreekt van slechts 6 gevallen waarbij personen genezen werden verklaard van rabiës. Deze cijfers staan tegenover de 40.000 – 70.000 doden die rabiës jaarlijks wereldwijd eist. Deze gegevens maken helder waarom de angst voor rabiës groot is. De regels gelden dan ook voor de gehele Europese Unie. Onder kynologen staat deze verordening inmiddels bekend als “de 15-weken regel”.

De regels voor het exporteren van dieren worden opgesteld per land. De EU-landen hebben hierin onderling in grote lijnen overeenstemming maar in een aantal punten zijn er ook verschillen. In de landen buiten de EU zijn de regels ook weer anders. Wat in elk geval internationaal geldt is dat het dier een EU-paspoort dient te hebben. Dit is het type dat sinds 29-12-2014 verplicht is gesteld binnen de EU.
In dat paspoort staan de identificatiegegevens van het dier en deze zijn gelamineerd. Al eerder uitgegeven paspoorten zijn nog geldig middels de overgangsregeling, maar mocht zo’n paspoort vervangen worden, dan dient er een nieuw model te worden afgegeven.
De identificatie middels een chip is sinds 3 juli 2011 verplicht. Bij honden van voor die geboortedatum die alleen getatoeëerd zijn moet worden aangetoond dat dit het geval is, en de tatoeage moet bovendien goed leesbaar zijn.

De 15-weken regel

Wat is dat precies? Kort gezegd betekent dit dat dieren ingeënt moeten zijn tegen hondsdolheid en dat die vaccinatie (de rabiësvaccinatie) tenminste 21 dagen voor aanvang van de reis is gezet. De chip moet zijn ingebracht vóór of uiterlijk op dezelfde dag van de reis. Het gevolg van deze regel is dat er niet kan worden gereisd met dieren die jonger zijn dan drie maanden. Dit komt doordat de rabiës vaccinatie niet kan worden gegeven bij dieren die jonger zijn van drie maanden. Bovendien dient deze vaccinatie, zoals werd aangegeven, tenminste 21 dagen oud te zijn. Dat wil dus zeggen dat de pup 15 weken is voor hij of zij in een land met deze regel kan worden geïmporteerd. Er zijn landen waar een uitzondering wordt gemaakt mits er een verklaring kan worden getoond waarin staat dat het dier niet in aanraking is geweest met rabiës besmette dieren.

De regel waar u zich aan dient te houden is die van het land waar de pup heen gaat.

Tijdens de reis hebt u echter ook te maken met de landen waar u doorheen komt. Er zijn landen waar een pup zonder rabiës vaccinatie kan worden geïmporteerd maar let op! Als u dan door landen moet reizen die wel een rabiësregeling hebben, is het meestal verstandiger te vliegen, zodat u niet aan de regels van de landen die u passeert hoeft te voldoen.

Er zijn ook landen die aanvullende eisen stellen, zoals bijvoorbeeld ontwormen met een specifiek genoemd middel of een bepaalde gezondheidsverklaring. Bij twijfel is het altijd verstandig contact op te nemen met de ambassade van het land in kwestie. Het is dus niet mogelijk naar een flink aantal landen te exporteren onder de 15 weken. Omgekeerd is het ook niet mogelijk pups onder de 15 weken hierheen te importeren. Het drukt onze neus nog dichter op het belang van socialisatie en maakt het een stuk lastiger vers bloed binnen te halen in onze rashondenpopulaties. De rabiëswetgeving is een EU-regel waarop het per land mogelijk is een uitzondering aan te vragen. Hoewel de Raad van Beheer hiertoe al meerdere pogingen heeft gedaan is de staatssecretaris tot nog toe niet genegen die uitzondering aan te vragen. Tot die tijd zullen we het er dus mee moeten doen.

 


EU-landen waar dieren wel onder de 15 weken mogen worden geïmporteerd

EU-landen waar dieren niet onder de 15 weken mogen worden geïmporteerd

Oostenrijk België
Bulgarije Cyprus
Tsjechië Duitsland
Denemarken Spanje
Estland Frankrijk
Finland Engeland
Kroatië Griekenland
Litouwen Hongarije
Luxemburg Ierland
Roemenië Italië
Slovenië Letland
Slowakije Malta
Zwitserland Nederland
  Noorwegen
  Polen
  Portugal
  Zweden

 

Auteur

Marjoleine Roosendaal