gebaar

Zwerfhond begrijpt gebaren van mens

Ooit hebben we honden gedomesticeerd, en we zijn er, met behulp van hondenscholen en dergelijke, redelijk goed in geworden om honden opdrachten te geven.

De hond wijst het duidelijk aan...

“Referentiële bewegingen” worden door een seiner gebruikt om de aandacht van een ontvanger te vestigen op een specifiek object, individu of gebeurtenis in de directe omgeving.

Stem of gebaar, wat prefereert je hond?

Bij sommige sporten, zoals Breitensport, mag je alleen stemcommando’s geven.