stereotypen

Genderstereotypen kunnen match tussen mens en hond verstoren

Er is de laatste tijd veel te doen over gender, je –biologisch- geslacht. Traditioneel denken in man of vrouw wordt steeds meer aangevallen.