tweede kamer

Geen verbod op shows, wel onderzoek naar designerdieren

De regering gaat niet nadenken over een verbod op rashondenshows. De motie van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren werd met overgrote meerderheid verworpen.

Meer uitleg Hoogrisicohondenbrief aan Tweede Kamer

Hoogrisicohonden, hondenshows en doorfokken van rassen, het kwam opnieuw langs in de commissievergadering in de Tweede Kamer vandaag waar de regeringsbrief “Dierenwelzijn” op de agenda stond.

Kamervragen over de zin van een chip

Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting ingevoerd.

Raad voor Dierenaangelegenheden moet juridische mogelijkheid fokverbod HR-honden gaan uitzoeken

De regering moet zich inspannen om bij de Raad voor dierenaangelegenheden een advies in te winnen over de juridische mogelijkheden om een import- en fokverbod voor deze honden te realiseren.

Wetenschappelijke lijst hoogrisicohonden niet voor volgend jaar

De wetenschappelijk onderbouwde lijst van potentiële hoogrisicohonden gaat er niet komen voor ver in 2019.

PvdA en D66 willen alle hoogrisicohonden verbieden

Als het aan de PvdA en D66 ligt, komt er een totaalverbod op fokken, importeren en houden van hoogrisicohonden.

Hoogrisicohonden, wat is nu wel of niet besloten?

De brief van Staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer over maatregelen voor Hoogrisicohonden heeft niet alleen opnieuw tot veel commotie, maar ook tot veel onduidelijkheid geleid.

Tweede kamer wil minder bijtincidenten maar is verdeeld over hoe

Dat er iets moet gebeuren aan alle bijtincidenten met "vechthonden", is duidelijk, maar hoe dat moet, daar is de politiek het niet over eens.