• Woerdense teckelfokker moet gedragstherapeut vergoeden

Woerdense teckelfokker moet gedragstherapeut vergoeden

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Woerdense teckelfokker moet gedragstherapeut vergoeden

wo, 02/13/2019 - 15:33

De eigenaar van een teckel heeft recht op een schadevergoeding omdat de fokker in de eerste weken de hond niet de noodzakelijke zorg gegeven heeft. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een civiele procedure tussen de eigenaar van de teckel en de fokker.

De Bredase eigenaar van de teckel heeft in november 2016 de hond, luisterend naar de naam Tekk, gekocht bij een teckelfokker in Woerden. Volgens de eigenaar was de hond vanaf het begin extreem angstig, reageert hij slecht op onbekenden en blaft hij uit angst. In de koopovereenkomst is vermeld dat Tekk op 10 september 2016 is geboren en dat Bas en Bella de ouders van het beest zijn. Na een uitzending van het televisieprogramma ‘Opgelicht?!’ in mei 2018 heeft de eigenaar van de teckel aan de bel getrokken. Ook was de eigenaar er achter gekomen dat Bas en Bella nooit de ouders van “Tekk” zouden kunnen zijn.

Volgens de eigenaar zijn de problemen met Tekk het gevolg van een erfelijk gebrek en de omstandigheden waaronder hij de eerste acht weken heeft geleefd.

Tekcelfokker Van Z, inmiddels woonachtig in Hongarije, bestrijdt dat de gedragsproblemen door haar komen. Zij heeft een gezonde teckel geleverd die, zoals dat gebruikelijk is, de eerste zes weken bij zijn moeder is gebleven. In de twee weken daarna is het contact met de moederhond afgebouwd en werd Tekk nog maar af en toe bij zijn moeder gelaten. Dat Tekk nu gedragsproblemen vertoont heeft niet te maken met die eerste acht weken bij bij de fokker, maar met de opvoeding door de nieuwe eigenaar, aldus Van Z. Die opvoeding komt voor rekening van de nieuwe eigenaar, de fokker heeft in de koopovereenkomst opgenomen dat de nieuwe eigenaar een puppycursus moet volgen en afronden. Volgens Van Z. is dat kennelijk niet gedaan, terwijl het juist bij een teckel van groot belang is om deze goed op te voeden, omdat hij een eigenzinnig karakter heeft. Een teckel is eigenwijs, onafhankelijk, strijdlustig en hij probeert andere honden te domineren. Het is een goede waakhond en het is normaal dat een teckel bij het minste of geringste gaat blaffen. Verder eist een teckel veel aandacht, is hij vaak jaloers en moet hij zijn energie kwijt. Het is volgens Van Z. algemeen bekend dat een teckel consequent en geduldig moet worden opgevoed.

Volgens de rechter voldoet Tekk niet aan wat er is beloofd in de koopovereenkomst. Bijvoorbeeld omdat Bas en Bella niet de ouders zijn van Tekk, terwijl dat in de overeenkomst wel wordt beweerd. Verder vermeldt de koopovereenkomst dat de hond is gechipt. Tekk was weliswaar gechipt en is afgeleverd met een paspoort waarin het nummer van de chip is vermeld, maar er is onduidelijkheid door wie dit is gedaan. De eiser zegt dat de dierenarts dit niet gedaan heeft, Van Z. heeft wel een factuur van de dierenarts, maar kan verder niet aannemelijk maken dat hij de hond ook daadwerkelijk gechipt heeft. Dat Van Z. niet bij andere papieren kan, omdat de politie die in beslag heeft genomen, is jammer maar speelt geen rol, aldus de rechter. Bovendien was Tekk ook niet op tijd ingeschreven in een databank voor gezelschapsdieren. Deze onduidelijkheid over het chippen en de gang van zaken rond de registratie van Tekk zijn aanwijzingen dat er niet is gehandeld in overeenstemming met de voor hondenfokkers geldende regels.

Tekk is weliswaar anderhalf jaar voor de inval, waarbij vreselijke omstandigheden voor de honden werden gevonden, gekocht, maar, zo stelt de rechter, Van Z. heeft nergens geprobeerd duidelijk te maken dat anderhalf jaar geleden de situatie wel goed was.

Dat de nieuwe eigenaar de hond –tegen de voorwaarden van de koopovereenkomst in- voor de leeftijd van 2 jaar heeft laten castreren (chemisch), doet volgens de rechter niets af aan het feit dat Tekk “non-conform”, oftewel niet volgens de koopovereenkomst, is geleverd.

Terugbetaling van de koopsom van 850 euro, zoals de eigenaar eist, is niet aan de orde omdat dat zou betekenen dat de eigenaar de hond moet teruggeven aan de fokker. Dat wil de eigenaar niet. Wel heeft de eigenaar recht op een schadevergoeding en een vergoeding van de proceskosten. Het is algemeen bekend dat de eerste periode van een hondenleven belangrijk is voor socialisatie en dat een gebrekkige socialisatie van een hond invloed kan hebben op het gedrag. De problemen met Tekk zijn te herleiden naar het ontbreken van de juiste zorg in zijn eerste weken. Daarom moet de fokker de kosten van de gedragstherapeut vergoeden. De kosten voor het castreren van de hond en het verwijderen van melktanden hoeft de fokker niet te betalen omdat deze kosten haar niet aan te rekenen zijn. Ook het geëiste smartengeld en de vergoeding voor toekomstige schade worden niet toegewezen.

Al met al moet Van Z. dus een bedrag van 586 euro proceskosten, 160 euro gedragstherapeut en 90 euro aan salaris gemachtigde betalen.

bron

De volledige uitspraak