• Vlaanderen verscherpt fokregels en straffen voor dierenmishandeling

Vlaanderen verscherpt fokregels en straffen voor dierenmishandeling

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Vlaanderen verscherpt fokregels en straffen voor dierenmishandeling

wo, 07/18/2018 - 14:40

Vlaanderen maakt forse stappen op het gebied van de aanpak van broodfokkers en illegale handel. Dierenwelzijnsminister Ben Weyts, die al eerder flinke maatregelen nam, heeft begin deze maand een aantal ingrijpende maatregelen door het Vlaamse parlement geloodst. Strengere erkenningsvoorwaarden, betere verblijven, betere verzorging, en vooral ook strengere straffen voor overtreders. “Met deze nieuwe erkenningsvoorwaarden verplichten we de kwekers om voldoende te investeren in het welzijn van hun dieren”, zegt Weyts. “We pakken ook de malafide handelspraktijken strenger aan.”

Moeder

Handelaren die pups verkopen als “eigen kweek” zullen in ieder geval verplicht worden om elke potentiële koper ook de moeder te tonen. Zo zullen handelaars die importeren vanuit verre oorden (en dieren op die manier onderwerpen aan een lang transport) snel door de mand vallen, meent Weyts. Handelaars zullen ook – net als kwekers - alleen nog echte foto’s van eigen dieren mogen gebruiken in hun promotie. Bedriegelijke publiciteit met bijvoorbeeld stockfoto’s wordt expliciet verboden.

Pups mogen voortaan pas met 8 weken van de moeder gescheiden worden, en voor importhonden wordt de quarantaine van 5 naar 10 dagen verlengd. Voor geldbeluste handelaren betekent dit een grotere kostenpost en daardoor minder winstgevend.

Eisen

Fokkers, kwekers, moeten ook aan strengere eisen voldoen. De beroepsfokkers die meer dan 3 nestjes per jaar hebben worden verplicht per 5 volwassen honden of katten een gekwalificeerd personeelslid in dienst te hebben voor 0,1 FTE (dus 1 volwaardig personeelslid op 50 volwassen honden). Gekwalificeerd betekent voldoende gediplomeerd, oftewel een diploma dierenzorg, een bachelor agro- en biotechnologie (optie dierenzorg), een bachelor dierengeneeskunde, een getuigschrift asielmedewerker of gelijkgesteld diploma.

Het aantal te werpen nesten gaat omlaag, van 2 per jaar naar 3 per 2 jaar. En wie een farm heeft met tientallen rassen, dat is straks afgelopen. Zeven rassen per fokker/kweker en meer niet.” Dat moet een rem zetten op bijna industriële kwekerijen met soms wel honderden fokteven, van allerlei verschillende rassen. “Ik wil grote hondensupermarkten vermijden”, zegt Weyts. De eisen voor de gebouwen worden ook scherper, verplichte 24-uurs brandbeveiliging, en de gehele dag de mogelijkheid om naar buiten te kunnen. Zo niet, dan moeten de honden ten minste twee uur per dag (en dat minstens vijf dagen per week) naar buiten kunnen. Honden moeten voortaan ook zoveel mogelijk in groep gehouden worden, om beter te kunnen socialiseren.

Bij de verkoop van een dier zullen de handelaars alle relevante informatie over voeding, huisvesting en verzorging op papier (of digitaal) moeten bezorgen aan de koper: een mondelinge uitleg volstaat niet. Voor verkoop moeten de dieren bovendien een aantal basisvaccinaties gekregen hebben. Tot nu toe waren handelaren niet verplicht om de dieren van vaccinaties te voorzien. Honden moeten in de toekomst minstens gevaccineerd zijn tegen parvo, distemper, kennelhoest en hepatitis contagiosa. En kwekers die niet voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen zijn hun erkenning veel sneller kwijt. Dat is een administratieve sanctie, tegelijkertijd kan de malafide fokker of handelaar ook nog strafrechtelijk vervolgd worden.
Alles valt of staat natuurlijk bij handhaving, maar waar het Vlaams ambtenarenapparaat stevig is ingekrompen heeft Weyts ervoor gezorgd dat het aantal controleurs dierenwelzijn met 60% gestegen is. Wel is er een beperking opgelegd, illegaal verkregen beeldmateriaal (zoals bijvoorbeeld in slachterijen recent) mag niet als wettelijk bewijs gebruikt worden.

Zes maal langere straf

Daarnaast worden de straffen voor dierenmishandeling met een factor 6 verhoogd. Was de maximale celstraf nu 3 maanden, vanaf publicatie van het decreet wordt dat 18 maanden.

En wellicht niet het meest opvallende, maar er komt een totaalverbod op de verkoop van geverfde dieren. Bij honden vrij ongebruikelijk, maar wie met verf ingespoten siervissen wil verkopen of getatoeëerde varkens, krijgt te maken met dit verbod. De elektrische halsband, shock collar, zal uiteindelijk ook verboden worden maar net als in Nederland gelden daar straks uitzonderingen voor bepaalde gedragskundigen, en ook in Vlaanderen is dat nog geen beschermd en geregistreerd beroep.

De strenge richtlijnen voor kwekers, fokkers, gaan overigens in na een overgangstermijn, want de bedrijven moeten wel de tijd krijgen hun bedrijfsvoering aan te passen. De overgangstermijn is twee jaar voor het terugbrengen van het aantal verhandelde rassen. Bouwkundige veranderingen moeten binnen vijf jaar gedaan zijn, net als het voltooien van de opleiding.

Wallonië en Nederland

Of het voor malafide fokkers hiermee interessanter wordt uit te wijken naar Wallonië, Franstalig België, moet nog blijken. Ook de Waalse collega van Weyts, De Antonio, heeft aangekondigd op korte termijn met sterk aangescherpte voorstellen voor dierenwelzijn te komen. Regelmatig overleg tussen de  Vlaamse en Nederlandse diensten zouden ook –hopelijk-  het voor malafide handelaren moeilijk moeten maken om hun praktijken naar vooral Brabant te verplaatsen. Te hopen valt in ieder geval dat zowel Wallonië als Nederland in aanpak de stappen in de goede richting van Ben Weyts volgen.

bron

Wetswijziging wet dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het ko…

dossier