• Stroombanden, geen verbod op verkoop en wet weer uitgesteld

Stroombanden, geen verbod op verkoop en wet weer uitgesteld

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Stroombanden, geen verbod op verkoop en wet weer uitgesteld

di, 02/27/2018 - 16:01

Minister Carola Schouten van dierenwelzijn is geschokt over de praktijken bij politiehondenscholen, zoals deze te zien waren in de TV-uitzending van “Rambam”.

Dat laat ze de kamer weten op vragen van Femke Arissen van de Partij voor de dieren. “Het is nu al verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”citeert Schouten uit de wet, “het streven is om het wijzigingsbesluit per 1-7-2018 in werking te laten treden. Aangezien ik ook nadere regels wil stellen die het gebruik van de elektronische halsbanden verder inkaderen (eisen ten aanzien van de deskundigheid van de gebruiker en technische eisen ten aanzien van de elektronische halsbanden) zal het onderdeel waarin regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik van stroomhalsbanden later in werking treden.” Eerder nog liet Den Haag weten ook het verbod op shock-halsbanden op 1 juli in werking te willen laten treden, maar dat lijkt nu opnieuw uitgesteld.

het onderdeel waarin regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik van stroomhalsbanden zal later in werking treden

Wel blijft Schouten van mening dat er uitzonderingen moeten zijn op het gebruik van bepaalde middelen die straks voor “het grote publiek” verboden worden. De Raad van Beheer had gevraagd die uitzonderingen te schrappen.

“De mening van de Raad van Beheer dat er geen wettelijke uitzondering moet worden geboden, deel ik niet. Dit laat onverlet dat het goed is om vast te stellen dat de getoonde methoden strekken tot dierenmishandeling. Wat mij betreft ligt de verantwoordelijkheid voor het oordeelkundig en zorgvuldig opvoeden en trainen van honden primair bij de sector. “ En volgens Schouten is die prima in staat dat zelf te regelen.

Maar het blijft verder bij controle achteraf, als er misstanden worden gemeld. Het toezicht op naleving van de wet blijft “risicogebaseerd” en aan de hand van meldingen, aldus de minister. “Ik zal bevorderen dat houders op voorhand al kunnen weten welke opvoedingsmethoden niet meer gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten.”   En dat moet volgens de minister wel duidelijker worden gecommuniceerd, zodat zeker straks de houders van hoogrisicohonden beter weten bij welke school ze goed zitten, maar ook waar ze misstanden moeten rapporteren.

Experts kunnen zo de stroombanden gewoon blijven gebruiken, mits ze laten zien dat ze de vereiste kennis en kunde bezitten.  Daarvoor moet een cursus met goed verloop gevolgd zijn.

Ook met een verbod op de verkoop van stroomhalsbanden in Nederland, voor zover dat al mogelijk zou zijn op grond van het EU-recht, blijven deze producten makkelijk verkrijgbaar, onder meer in de ons omringende landen

De verkoop van stroombanden wordt ook niet verboden, want “Ook met een verbod op de verkoop van stroomhalsbanden in Nederland, voor zover dat al mogelijk zou zijn op grond van het EU-recht, blijven deze producten makkelijk verkrijgbaar, onder meer in de ons omringende landen.” Volgens de minister moeten het de winkels zijn die zien of iemand met een stroomband om kan gaan of niet.  En beunhazen die zichzelf hondentrainer noemen, het is geen erkend beroep tenslotte, mogen wat de minister betreft hun gang blijven gaan. “ Er kan daarom niet gesproken worden van erkende hondentrainers of erkende kynologisch instructeurs en registratie ervan is dan ook niet mogelijk.”

foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diensthund.jpg

bron

Brief minister Schouten