• Samenwerking Kluivert en Rescue Paws was volledig verstoord...

Samenwerking Kluivert en Rescue Paws was volledig verstoord...

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Samenwerking Kluivert en Rescue Paws was volledig verstoord...

vr, 02/01/2019 - 15:22

Kluivert Dog Rescue Foundation ("KDRF") heeft per 16 januari 2019, met wederzijds goedvinden, de samenwerkingsovereenkomst met Rescue Paws Curacao ("RPC") met onmiddellijke ingang beëindigd. De beslissing was het gevolg van opeenvolgende gebeurtenissen die op 15 januari 2019 tot een climax kwamen en het bestuur van KDRF tot de conclusie heeft doen komen dat de relatie tussen KDRF en RPC leden zodanig verstoord was dat het beëindigen van de samenwerking voor beide partijen de beste oplossing was. Dat schrijft de KDRF in een persbericht.

Eerder deze week kwam Rescue Paws via Facebook met haar lezing van het gebeurde. De samenwerking zou plotseling beëindigd zijn omdat er een bouwstop was voor het beoogde hondenopvangcentrum. 
Resue Paws zou ook de eigen fondsenwerving hebben moeten beëindigen en, zo meldt voorzitster Seppenwoolde, daardoor nu in financiële moeilijkheden zijn. Er zouden ook geen fondsen zijn om inmiddels geadopteerde (en betaalde) honden nog te laten overkomen naar de nieuwe eigenaren buiten Curacao. De gehuurde container zou ook eind maart moeten worden ingeleverd, terwijl dit nu de woning van Mirjan Seppenwoolde is. Gemaakte dierenartskosten zouden door de KDRF niet worden betaald. “Ook met betrekking tot het Center geven we niet op. We zoeken naar een manier waarop we belangen van verschillende partijen naast elkaar kunnen laten bestaan en staan altijd open voor communicatie.”

In sterrenblad Story klinkt het verhaal anders. De container zou “uiterst primitieve leefomstandigheden” bieden, en door de Kluivertstichting gevorderd zijn om op het nieuwe terrein te gebruiken. Ook zouden fondsen van Rescue Paws door de Kluivert Foundation ingenomen te zijn.

“Onwaarheden” meent de Kluivert foundation. “KDRF heeft kennis genomen van recente handelingen, geuite onwaarheden en berichten via de media door zowel leden van RPC als de voormalige beheerder van het center die het vertrouwen in een succesvolle afwikkeling van de uiteengaan ernstig hebben geschaad. Dit betreurt KDRF ten zeerste. Dientengevolge heeft de KDRF de samenwerkingsovereenkomst per direct ontbonden. “ Het was niet de bouwstop die de enige aanleiding was. “Voor de KDRF staat voorop om via een transparant en deugdelijk bestuur en dito operatie zorgvuldig om te gaan met de middelen die gedoneerd zijn aan de stichting. Wegens verschillende misstanden en onduidelijkheden is er een vertrouwensbreuk ontstaan zodat KDRF genoodzaakt was de samenwerking met RPC te beëindigen. Deze beslissing ging ook gepaard met het beëindigen van de relatie met Mevr. M. Seppenwoolde als voormalige beheerder van het Center en bestuurslid van KDRF.” 

Dat Rescue Paws en haar voorzitter Mirjan Seppenwoolde via social media communiceren en de vuile was buiten hangen, is ook tegen het zere been van de KDRF. “De KDRF is zich ervan bewust dat bepaalde zaken in de persoonlijke sfeer niet openlijk behandeld kunnen worden. Echter gezien de omstandigheden en de manier waarop omgegaan wordt met de verstrekte informatie aan de media rondom de KDRF, voorziet KDRF hiermede wat opheldering. De voormalige beheerder van het center heeft door tussenkomst van KDRF de gelegenheid gekregen om nog voor twee maanden gebruik te maken van de uitgeleende container. KDRF heeft, ondanks de geuite onwaarheden op social media, doch gelet op het belang van de honden, aan de voormalige beheerder van het center verklaard dat de stichting bereid is alle honden over te nemen. Dit was echter niet gewenst. Het KDRF-voornemen is en blijft een ordentelijke en spoedige beëindiging van de samenwerking zodat iedereen zich verder weer op hun doel kan richten.”

De bouwstop was wel de druppel, zo lijkt het. Het terrein was voor 15 jaar in bruikleen gegeven aan Rescue Paws, maar in gebruik genomen door Seppenwoolde, die de bouwvergunning –die inmiddels dus onder de rechter is- op haar eigen naam had staan. Ook zijn er onduidelijkheden over de gesprekken met Villapark Fontijn. Het zou de voorzitter van Rescue Paws geweest zijn die het centrum niet 500 meter wilde verplaatsen, en die de 4- tot 800 honden waar in geruchten sprake van is zou hebben willen opnemen. Aan adoptanten-op-afstand is gevraagd per email gevraagde bijdrage voortaan op bankrekeningen van Mirjan Seppenwoolde te storten. Saillant detail; de email zou volgens de afzender van de Kluivert Dog Rescue Foundation komen.

Terwijl Rescue Paws na de tirade in Story nog lijkt te hopen op het hervatten van de samenwerking, stelt de KDRF dat er met andere dierenorganisaties samengewerkt wordt. “Ondertussen blijven we samenwerken met andere dierenstichtingen en organisaties op het gebied van verschillende projecten waaronder een sterilisatieproject waarbij weer 60 honden in de maand februari gesteriliseerd zullen worden. Verder heeft KDRF een Pop-up store op Mambo Beach Boulevard waar men terecht kan voor informatie, eventuele donaties en meer gegevens over onze toekomstige (sterilisatie)-activiteiten! Men kan KDRF volgen op social media en onze website, www.kluivertdogrescuecenter.nl, voor informatie over hoe we samen de honden op Curaçao helpen.”

Aan de voorzitter van Rescue Paws heeft Dogzine vragen gestuurd, daarop is tot op heden geen antwoord gekomen. KDRF geeft ook geen nadere details over waarop de samenwerking verder is stukgelopen. 

Alle donaties aan de KDRF lopen via de (Nederlandse) Stichting Dierenlot en niet via de KDRF direct.

Auteur

Andre Heuzer