• Regels locatiecontroles aangescherpt

Regels locatiecontroles aangescherpt

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Regels locatiecontroles aangescherpt

wo, 10/17/2018 - 15:23

De locatiecontroles van de Raad van Beheer bestaan nog niet zo lang. De eerste versie ervan is van 2012, waarbij de mogelijkheid werd geschapen voor buitendienst-medewerkers van de Raad om de gehele locatie te controleren.

Er was wel een voorwaarde aan verbonden: zo’n controle kon alleen worden uitgevoerd als de medewerker op de locatie wás, voor bijvoorbeeld een aanvraag kennelnaam of het chippen van een nest pups.
Dat leek voldoende maar de praktijk heeft geleerd dat dit niet het geval is. Als er namelijk klachten waren kon er niet onverwachts een controle worden uitgevoerd, dat stonden de regels niet toe. Het gevolg was dat er alleen controles mogelijk waren als er een afspraak was gemaakt voor bijvoorbeeld het chippen van een nest.

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft daarom besloten om de Uitvoeringsregels aan te passen. Artikel 2.1 wordt zo uitgebreid dat een controle ook kan worden gedaan als bij de Raad van Beheer één of meer klachten zijn binnengekomen over de locatie van een fokker. Een dergelijke controle kan dan onaangekondigd plaatsvinden.
De nieuwe regels treden op 1 november 2018 in werking. De volgende regels is in het reglement toegevoegd:

Tevens kan een locatiecontrole worden uitgevoerd door een medewerker van de Raad van Beheer indien er één of meer klachten en/of meldingen over de locatie van betreffende fokker bij de Raad van Beheer zijn binnen gekomen. Locatiecontroles kunnen onaangekondigd worden uitgevoerd.

De uitvoeringsregels vindt u hier.

Deze aanpassing is gedaan om in situaties als bij de Teckel-fokker in Woerden meer mogelijkheden te hebben op te treden.

Het bestuur van de Raad heeft in vervolg op deze zaak ook besloten de regels voor onderscheidingen aan te passen. Formeel was er nog geen regel die het mogelijk maakte uitgereikte onderscheidingen in te trekken en ook deze mogelijkheid is nu opgenomen.
In de nieuwe regel (artikel 23) is opgenomen dat het bestuur kan besluiten een onderscheiding in te trekken als naar het oordeel van het bestuur de gedecoreerde de kynologie schaadt.

De nieuwe regels treden in werking op 1 november 2018.