• Raad van Beheer gaat nationale rassen ook erkennen
  • Raad van Beheer gaat nationale rassen ook erkennen

Raad van Beheer gaat nationale rassen ook erkennen

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Raad van Beheer gaat nationale rassen ook erkennen

wo, 06/13/2018 - 10:15

Wie een hond heeft van een nationaal ras dat in een ander land officieel erkend is, maar nog niet internationaal door de FCI, kan dat ras nu ook laten inschrijven in het NHSB. 

Om precies te zijn in het Voorlopig Register. Deze honden kunnen vanaf dat moment ook deelnemen aan de hondenshows die in Nederland onder auspiciën van de Raad en de FCI gehouden worden. De enige beperking die een inschrijving in het VR meebrengt is het behalen van een CACIB. Een CAC is wel gewoon mogelijk.

In het Kynologisch Reglement wordt de mogelijkheid geboden buitenlandse rassen – die (nog) niet door de FCI zijn erkend – nationaal te erkennen. Deze rassen worden dan in het Voorlopig Register van de Nederlandse stamboekhouding (VR) ingeschreven. Momenteel wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

“Het belangrijkste voordeel van het nationaal erkennen van buitenlandse rassen is dat wij meer hondenliefhebbers aan ons kunnen binden. In landen om ons heen hebben bepaalde rassen zich opmerkelijk positief ontwikkeld, in uiterlijk, gedrag en werk-sport eigenschappen. De Raad van Beheer zal formeel een melding maken bij de nationale kennelclub in kwestie, zodat zij weten dat het ras nationaal erkend gaat worden door de Raad van Beheer. Tevens zal de Raad van Beheer bevorderen dat deze nieuw te erkennen rassen zich zullen aansluiten bij reeds bestaande verenigingen,” zo laat de Raad van Beheer weten.

Alle “nieuw in te schrijven” rassen dienen zich wel aan de welzijnsregels van de Raad van Beheer te houden.

De nationale erkenning zal per ras beoordeeld worden. Daarbij zal onder andere naar gedrag en gezondheid gekeken worden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om gevaarlijke rassen of rassen met extreme uiterlijke kenmerken te gaan erkennen. Per ras zal door de Raad van Beheer onderzocht worden of er geen negatieve publiciteit aan het betreffende ras is gekoppeld. Het door de Raad van Beheer te erkennen nationale ras mag de reputatie van de koepelorganisatie Raad van Beheer niet in diskrediet brengen.

Diverse rasverenigingen en personen hebben de afgelopen jaren geijverd voor deze erkenning. De voorzitter van de Vereniging voor Portugese Rashonden, Andre Heuzer, is al zeker drie jaar in overleg met de Raad van Beheer voor erkenning van de drie in Portugal erkende rassen, de Barbado da Terceira, de Cao de Gado Transmontano en de Barrocal Algarvio.  “Eindelijk, maar een goede stap. We zijn hier heel blij mee”, aldus Heuzer. “Samen met John Wauben praten we hier al langer over. Tot nog toe konden we een demonstratie geven met ons ras, de Barbado da Terceira, in Zwolle en een grote demonstratie in Maastricht, maar deelname voor “het echie” is natuurlijk het mooiste. Frankrijk kent dit systeem ook al een aantal jaar, mooi dat het nu ook hier komt.”

Buiten de genoemde Portugese rassen zijn er nog een aantal rassen dat hiervoor in aanmerking kan komen. Welke rassen er precies gebruik zullen maken van deze mogelijkheid is nog niet bekend. Wordt vervolgd dus.

Bij de foto: demonstratie Barbado da Terceira in Maastricht 2016