• Pilot-onderzoek: CBD-olie vermindert aantal epileptische aanvallen

Pilot-onderzoek: CBD-olie vermindert aantal epileptische aanvallen

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Pilot-onderzoek: CBD-olie vermindert aantal epileptische aanvallen

vr, 07/20/2018 - 14:55

Er komt steeds meer, nog relatief kleinschalig, wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de inmiddels welbekende CBD-olie bij honden. Schreven we recent over het gebruik bij gewrichtsproblemen, in recente onderzoeken is ook gekeken naar hoe je CBD-olie het beste kunt toedienen en is gekeken of er werkzaamheid is bij epilepsie.

Allereerst zo zogeheten pharmacokinetische eigenschappen. Lisa Bartner en Stephanie McGrath onderzochten in hoeverre CBD-olie werd verdragen en wat de beste toepassingsmethode was. Tot nu toe was er alleen een oud onderzoek bij slechts zes honden (1988) waarin gesteld werd dat alleen intraveneuze toediening enige werking liet zien.

Uit het meer recente onderzoek bleek dat van drie toedieningsvormen (crème, capsules of tinctuur)  de tinctuur het beste werd opgenomen in het lichaam, het best beschikbaar was. De honden kregen 75 of 150mg  tweemaal daags gedurende 6 weken. Hoe hoger de dosering, hoe hoger ook de bloedplasmawaarden van de cannabidiolen.

De dertig honden die meededen aan de proef werden in zes subgroepen opgedeeld. Twee van de groepen ontvingen CBD via een transdermale crème, die werd toegepast op de oren. Twee groepen kregen capsules met een poedervorm van CBD, en twee groepen kregen olietincturen. Elke groep kreeg ofwel 150mg ofwel 75mg. Eén groep kreeg zelfs 300mg. Bij hogere doseringen (hoger overigens dan er ooit medisch zou worden voorgeschreven) werden wel verhogingen van de leverenzymen geconstateerd, maar (nog) geen leveraandoeningen. Vrijwel alle honden kregen wel diarree.

Toen uit dit onderzoek de veiligheid van CBD-olie bleek, kon ook begonnen worden met een tweede onderzoek naar de daadwerkelijke effectiviteit, in dit geval bij epilepsie. Het doel van het tweede onderzoek is om te kijken of honden minder epileptische aanvallen krijgen als ze CBD-olie toegediend krijgen. Het gaat om een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Op dit moment kunnen de onderzoekers ook nog niks over de uitkomsten zeggen. Wel is voorafgaand aan het dubbelblinde onderzoek (dat zeker tot eind dit jaar, mogelijk langer duurt en dan nog geanalyseerd moet worden) een pilotonderzoek onder 16 honden uitgevoerd. Daar bleek dat bij 87% van de deelnemende honden (9 op CBD-olie) het aantal aanvallen afnam, versus bij 20% van de honden (7) op placebo. Dit zijn echter nog heel voorlopige uitkomsten, de onderzoekers zijn het geheel nog aan het analyseren en hopen ergens in september de definitieve resultaten van dit pilot-onderzoek te kunnen tonen. Ook zijn al te positieve verwachtingen nog voorbarig gelet op het kleine aantal deelnemende honden, zo waarschuwen de onderzoekers. In het grote onderzoek nemen minimaal 60 honden deel.

Passend is wel om te zeggen dat het onderzoek wel wordt uitgevoerd met gedeeltelijke subsidie van een van de grootste leveranciers van CBD-olie in de VS. Ook is de hoofdonderzoekster aandeelhoudster in het bedrijf dat CBD-olie produceert.

bron

Pharmacokinetics of cannabidiol administered by 3 delivery methods at 2 differe…

CSU Presents Research On CBD Oil Used For Dogs