• NVWA: Zes fokkers van kortsnuiten  gewaarschuwd

NVWA: Zes fokkers van kortsnuiten gewaarschuwd

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

NVWA: Zes fokkers van kortsnuiten gewaarschuwd

di, 04/14/2020 - 14:26

Negen fokkers kregen bezoek van de NVWA

Enkele dagen geleden verscheen in de media dat de NVWA begonnen was met het uitdelen van sancties aan fokkers van de zogenaamde kortsnuithonden, de brachiocephale rassen.   Navraag bij de NVWA leert, dat het niet gaat om heel recente controles, in alle gevallen ging het om inspecties die al eind 2019 hebben plaatsgevonden.

De NVWA heeft in totaal negen controles uitgevoerd nu, bij zes van de controles was er sprake van een overtreding, ofwel het fokken met honden waarvan de neuslengte “rood” was (stoplichtmodel). Honden dus waarbij de snuit veel te kort was én waarbij de ademhaling hoorbaar was, volgens het model dat door de Universiteit van Utrecht is opgesteld. Overigens , veel fokkers, en de Raad van Beheer  vinden dat ook de dikte van de nek  meetelt.

De NVWA controleerde niet alleen bij fokkers van rashonden, oftewel stamboomhonden. Ook  fokkers van de zogenaamde look-alikes kregen bezoek. Daarbij gaat het dus om honden die mogelijk niet volledig raszuiver zijn, in ieder geval, honden die geen stamboom krijgen van de Raad van Beheer.  In hoeveel gevallen er bij look-alikes en stamboomhonden boetes zijn uitgeschreven is niet bekend.

De NVWA beperkt zich bij de controles niet tot fokkers die door andere instanties of organisaties zoals bijvoorbeeld dier en Recht zijn aangemeld.  “De inspecties vonden plaats op basis van eigen selectie, bij het maken van die selectie hebben we ook openstaande meldingen meegenomen.” Zo laat de woordvoerder van de NVWA desgevraagd weten.  En hoewel de Franse buldog en de Mopshond het meest in de kijker van vooral de media staan, kijkt de NVWA breder, “Bij het maken van de selectie zijn we uitgegaan van de vijf meest gefokte brachycefale rassen: de Engelse en Franse Buldog, Mopshond, Boxer & Shih-Tzu.”

Het fokken met honden die onvoldoende gezond zijn is al langer bij wet verboden, tot nu toe ontbraken echter criteria voor wat nu wel of niet ongezond was. Afgelopen jaar werden er criteria vastgesteld voor de brachiocephale rassen, hetgeen uitmondde in het zogeheten stoplichtmodel.  Onomstreden zijn die criteria niet,  ook willen fokkers vaak een wat langere overgangsperiode voordat de fok helemaal verboden wordt met de honden die niet aan de criteria voldoen.  Dit om de genenpool niet te zeer te verkleinen. Ook zou Nederland hiermee “het braafste jongetje van de klas”  worden. Immers, voorlopig zijn er buiten Nederland nog geen strengere regels opgesteld, al zijn een aantal landen wel de Nederlandse aanpak aan het bekijken.