• Ministerie: hond is 150 euro waard

Ministerie: hond is 150 euro waard

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Ministerie: hond is 150 euro waard

zo, 10/14/2018 - 14:18

Als je hond in beslag wordt genomen, en dit later onterecht blijkt, is je hond volgens de rechtbank niet meer waard dan 150 euro. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het College voor Beroep van het Bedrijfsleven. 

Alleen in het geval van –aangetoonde- rashonden of pups jonger dan drie maanden kan de overheid –die de inbeslagname in eerste instantie heeft geëist- besluiten tot een hogere schadevergoeding. De reden volgens de rechter is dat honden die je ophaalt in een asiel ook ongeveer 150 euro kosten, en dat er “zelfs adressen zijn waar dit soort honden gratis kan worden opgehaald”.

In deze zaak ging het om 8 honden die in 2014 in beslag genomen waren omdat er geen geschikte huisvesting zou zijn.  Vervolgens kreeg de hondeneigenaar een rekening van bijna 10.000 euro voor de kosten van de opvang. Maar, “Op 23 september 2016 heeft verweerder een herziene beslissing op bezwaar genomen. Daarin heeft verweerder geconcludeerd dat tijdens het uitreiken van het besluit van 24 juli 2014 is geconstateerd dat geen sprake meer was van een overtreding zodat dit besluit niet kon worden toegepast tijdens de controle op 18 augustus 2014. Het kostenbesluit van 7 december 2015 is herroepen. Uit de herziene beslissing op bezwaar volgt dat verweerder van mening is dat de honden ten onrechte zijn meegevoerd en opgeslagen.”

In 2016 probeerden de eigenaren via de rechtbank de in beslag genomen honden terug te krijgen. Deze bleken inmiddels al naar nieuwe eigenaren, dus teruggave was onmogelijk.  De eigenaren hebben vervolgens, in 2017, een schadevergoeding geëist. “Bij beslissing van 11 januari 2018 heeft verweerder een bedrag aan schadevergoeding toegekend van € 2.016,75 (exclusief wettelijke rente). Daarbij is verweerder uitgegaan van een vergoeding van de marktwaarde per hond van € 150,- (8 x € 150,- = € 1.200). Verder heeft verweerder aan buitengerechtelijke proceskosten een bedrag toegekend van € 816,75. “

Volgens de eigenaren waren d honden meer waard, maar een aankoopnota (van 550, en 450,- per stuk voor twee volwassen honden) bleek niet meer aanwezig. “Verweerder (Het ministerie van L en V) heeft ter zitting toegelicht dat verweerder in situaties waarbij honden of katten ten onrechte in beslag zijn genomen en niet meer kunnen worden teruggegeven aan de oorspronkelijk eigenaar standaard een marktwaarde van € 150,- per dier hanteert, tenzij er redenen zijn om af te wijken van dat bedrag. Dat kan bijvoorbeeld zijn als het een rashond betreft of als het gaat om jonge puppy’s van rond de drie maanden. In dit geval is volgens verweerder geen sprake van redenen om af te wijken van het standaard bedrag. Het bedrag van € 150,- komt overeen met het bedrag dat een asiel of dierenopvang in rekening brengt bij een opvolgend eigenaar. Strikt genomen kan volgens verweerder niet worden gesproken van een marktwaarde, omdat er ook adressen zijn waar dit soort honden gratis opgehaald kunnen worden.”

De rechter kiest hierbij de kant van het ministerie, een hogere marktwaarde van de honden werd niet onderbouwd, zo meent de rechtbank.  Schadevergoeding per hond blijft dus 150,- euro.

bron

Uitspraak rechtbank