• Keurmeesters Wauben en Jipping zien af van China

Keurmeesters Wauben en Jipping zien af van China

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Keurmeesters Wauben en Jipping zien af van China

zo, 10/02/2016 - 23:34

John Wauben en Gerard Jipping gaan definitief niet keuren. In Langfang in China. Dat maakt de Raad van Beheer bekend in een statement op de website. Weliswaar is op de site van de China Kennel Union nog steeds te zien dat de Nederlandse keurmeesters daar gaan keuren, maar, zo bevestigt John Wauben nogmaals tegenover Dogzine, "wij gaan niet naar China".

Enkele maanden geleden nam de Raad van Beheer na diverse protesten, ook binnen de ALV, een standpunt in ten opzichte van China. Daarin krijgt de Chinese Kennel Unie tot medio 2017 de tijd te laten zien hoe ze de wreedheden in China denkt te stoppen, in de tussentijd "Tot dit moment doet de Raad van Beheer een beroep op het geweten van keurmeesters, exposanten en handlers en raden wij allen aan heel goed na te denken over het deelnemen aan, en het aannemen van keuruitnodigingen voor de WDS 2019.".

Om die reden ontstond er onrust toen recent bleek dat zowel Jipping als Wauben wel in China zouden keuren. Aangezien de uitnodigingen tot keuren op persoonlijke titel waren gedaan, en al uit januari 2015 stammen, waren de twee keurmeesters en tevens bestuursleden van de Raad, zich er onvoldoende van bewust dat het keuren in China na het standpunt van de Raad op 11 juni tot ophef zou leiden. De Raad zegt hierover:

"Het standpunt dat de Raad van Beheer op de AV van 11 juni 2016 innam rond de WDS2019 betrof toekomstig beleid en handelen. Het draaide om het toekennen van de Wereldshow 2019 aan China en de acties van de Chinese Kennel Club met betrekking tot een hondvriendelijker beleid. Mede gezien het voorgaande interpreteerden Gerard en John het nieuwe voorstel geheel te goeder trouw als zijnde niet van toepassing op een conform de internationale regels gemaakte afspraak van anderhalf jaar terug. Daarom hebben ze er gewoonweg niet aan gedacht deze uitnodigingen te melden tijdens of na de AV van 11 juni".

Mede door de ophef hebben Wauben en Jipping nu toch besloten zich. Terug te trekken uit China. opnieuw het statement van de Raad:". Gerard en John betreuren de ontstane onrust en zien ook wel in, met de kennis van nu, dat die onrust wellicht had kunnen worden voorkomen als het onderwerp op de AV van 11 juni door hen wel ter sprake was gebracht. Om deze onrust en iedere verdere twijfel weg te nemen, hebben Gerard en John besloten het belang van de Raad van Beheer boven hun eigen belang te stellen en de uitnodiging van de CKU ongedaan te maken."


bron

standpunt raad van beheer inzake keurafspraken

Website CKU