• Hoogrisicohonden, wat is nu wel of niet besloten?

Hoogrisicohonden, wat is nu wel of niet besloten?

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Hoogrisicohonden, wat is nu wel of niet besloten?

zo, 05/21/2017 - 15:08

De brief van Staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer over maatregelen voor Hoogrisicohonden heeft niet alleen opnieuw tot veel commotie, maar ook tot veel onduidelijkheid geleid. Zo was lang onduidelijk of honden met een "door de Raad van Beheer erkende stamboom" nu wel of geen HR-hond waren. Het ministerie liet vrijdag weten, met een nieuwe lijst, dat elke hond met een dergelijke stamboom, ongeacht of deze tot de 21 "gevaarlijke" rassen hoort, door de overheid NIET gezien wordt als een HR-hond.

Een heel andere raag is de status van de brief. Hoogrisicohonden en bijtincidenten werden begin april door de nieuwe Tweede Kamer als "controversieel" bestempeld, oftewel, een demissionair Staatssecretaris kon daar geen wetgeving meer over afdwingen. Dus waarom dan nog de brief, en wat is nu de status.

Nadere uitleg van de woordvoerder dierenwelzijn van de  staatssecretaris laat op verzoek van Dogzine weten dat Van Dam nog wel degelijk besluiten mag nemen. De genoemde maatregelen hebben ook el een ander kader.

Het fok- en importverbod, dat bij wet geregeld zal moeten worden, moet door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd worden. Een wetsvoorstel zal vermoedelijk ook pas door de opvolger van Van Dam aangeleverd worden . Hoe de Kamer dan besluit is afwachten, in de oude samenstelling waren de meningen verdeeld, hoe de balen rollen in de nieuwe samenstelling is nog afwachten. VVD en PVV, de grootste fracties, zijn verdeeld, D66  wacht nog af.

De gedragscursus is echter een maatregel die de Staatssecretaris zonder de Kamer kan opleggen. Bovendien, de maatregel is aangekondigd, maar er is  nog volop onderzoek nodig om te zien hoe de maatregel vorm krijgt, hoe er gehandhaafd wordt en wie uiteindelijk deze (theorie)cursus voor eigenaren zal mogen gaan geven. hondenscholen die nu snel een dergelijke cursus opzetten, doen dit op eigen risico, er is  nog niets bekend over hoe de cursus er uiteindelijk uit moet gaan zien.

De aanlijn- en muilkorfgeboden, net als de gebieden waar HR-honden straks niet meer (los) mogen lopen, vallen helemaal buiten de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid. Het zijn de gemeentes die daarover beslissen. Van Dam wil daarover met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) het gesprek aangaan, maar de individuele gemeentes beslissen daarover en passen desgewenst de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV, aan.  Met behulp van de lijst van 'gevaarlijke' rassen wil de staatssecretaris de gemeentes een handreiking doen, een soort van ondersteuning bij de manier waarop gemeentes daarmee omgaan.

Kortom, hoe en op welke manier de maatregelen straks zullen worden toegepast, welke aanpassingen de Kamer nog kan en wil doen, en hoe organisaties van genoemde rassen hun campagnes in moeten steken, blijft vooralsnog vaag.