• Fokker veroordeeld tot "historische schadevergoeding" voor onvoldoende informatie

Fokker veroordeeld tot "historische schadevergoeding" voor onvoldoende informatie

Leestijd
5 minuten
Tot nu toe gelezen

Fokker veroordeeld tot "historische schadevergoeding" voor onvoldoende informatie

do, 06/01/2017 - 15:44

Een historisch hoge schadevergoeding. Zo omschrijft Dier & Recht het bedrag dat de rechter oplegde aan de fokster van vier jonge Boerboels, die wegens (erfelijke) aandoeningen moesten worden ingeslapen.  De fokster moest zich in een civiele procedure verantwoorden voor de kantonrechter in Eindhoven, waar vier pupkopers samen met Dier & Recht een zaak hadden aangespannen tegen de fokster van Karasi-kennels. De schadevergoeding bestond feitelijk uit het terugbetalen van het aankoopbedrag, de medische kosten en reiskosten, en uiteraard proceskosten en advocaatkosten, tezamen ca. 18.900 euro.

Waar ging de zaak precies om?  De fokster verkocht aan vier verschillende eigenaren vijf Boerboels. Daarvan zijn er vier nauwelijks twee jaar geworden, aldus Dier & Recht in een persbericht. "Zij zijn door een dierenarts geëuthanaseerd vanwege ondraaglijk lijden. De vijfde leeft nog, maar is er slecht aan toe. Gezamenlijk bleken deze honden in hun korte leven te lijden aan 15 erfelijke aandoeningen. Heupdysplasie met artrose van de heupen, hartruis ten gevolge van een aangeboren hartaandoening, patella luxatie van de knieën, elleboogdysplasie, epilepsie, knikstaart en navelbreuk."

Dier en Recht betreurt in hetzelfde persbericht dat de rechter geen fokverbod -voor de fokster- kon afdwingen. Daarvoor moet de NVWA in het geweer komen, die -opnieuw volgens Dier en Recht- pas na lang aandringen bij de fokster langsging en concludeerde dat de fokster "niet veel te verwijten viel".

En ondanks de hoge schadevergoeding lijkt dat toch ook het oordeel van de rechter. In de samenvatting van de uitspraak -de gehele uitspraak is nog niet vrijgegeven- oordeelt de rechter niet over nalatigheid bij het doen van gezondheidstests op de ouderdieren, slechte verzorging, socialisatie of andere strikt diergerelateerde  zaken, maar alleen -nogmaals, op basis van de samenvatting-  over gebrekkige voorlichting.

Een consument mag zeker van een relatief dure rashond met stamboom verwachten dat deze gezond is en niet al snel na aankoop ernstige afwijkingen vertoont

Volgens de rechter had de fokster zich als professioneel deskundige geprofileerd. "De fokster fokt meer dan incidenteel en gedurende meerdere jaren, (mede) ten behoeve van de verkoop aan derden, en importeert daartoe ook rashonden. (...) is de kantonrechter van oordeel dat koper bij de koop erop mocht vertrouwen dat zij handelde met een deskundig te achten verkoper die bedrijfsmatig optrad en die bij de koop geacht kon worden een kennis - en ervaringsvoorsprong te hebben wat betreft de kenmerken en de gezondheid van de door haar gefokte rashonden." zo oordeelt de rechter. Maar in die deskundigheid werd tekort geschoten.  De kopers hadden, gelet op de aankoopprijs van de rashond, een gezonde hond mogen verwachten. "Een consument, zoals koper, mag zeker van een relatief dure rashond met stamboom verwachten dat deze gezond is en niet al snel na aankoop ernstige afwijkingen, zoals (onder meer) HD en/of epilepsie, vertoont."

Omdat -aldus de rechter- de kopers niet deskundig waren en de hond niet als "industrieel goed" aankochten, had de fokster de kopers beter, en voortijdig, moeten voorlichten. " Verder speelt mee dat in de koopovereenkomsten geen aandacht is besteed aan HD, voorstekruisbandlaesies, epilepsie, knikstaart, elleboogdysplasie of andere mogelijke medische en erfelijke aandoeningen.  Ook op de website van de fokster wordt met geen woord gerept over de kans op deze aandoeningen.  Weliswaar heeft koper documenten van de fokster ontvangen waarin o.m. informatie is opgenomen over HD, maar deze documenten zijn niet tijdig ter inzage gegeven."


Lees ook: Reclame Stamboomhond niet misleidend, Dier en Recht vecht door


Samengevat is de kantonrechter van oordeel dat de fokster tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper. Maar qua fokken valt de fokster minder te verwijten, aldus de uitspraak. Letterlijk zegt de rechter: " De kantonrechter is van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat de fokster bewust heeft gefokt met erfelijk belaste dieren of bewust zieke honden heeft verkocht." Alleen het feit dat op de website geen (althans nauwelijks) verwezen werd naar de risico's, de fokster de pupkopers onvoldoende vooraf heeft voorgelicht over de risico's, die ze als deskundige en als lid van de rasvereniging had moeten weten, dat was aanleiding voor het terugbetalen van aankoopprijs en vergoeding van medische kosten. 

De kantonrechter is van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat de fokster bewust heeft gefokt met erfelijk belaste dieren

De website is inmiddels uit de lucht. Desondanks, enig nazoekwerk laat zien dat er -zij het beperkt- wel iets over risico's te lezen was: "Ons beleid is om het ras Boerboel te behouden en niet te vermeerderen, dat zou ten kosten gaan van de gezondheid van de Boerboel. Wij als erkend Boerboel fokker zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van het Boerboelras. Onze oudere honden zijn dan ook HD en ED gekeurd volgens de norm van het ras. Daarnaast ook DNA / BIGGS getest. Dit kan alleen door een eigen strenge selectie van de oudere honden en hun stamboom achtergrond. Tevens is ook van belang om het inteeltcoefficient zo laag mogelijk te houden. Of beter gezegd, de bloedlijn speelt een belangrijke rol in het ras van de Boerboel. Wij zijn als Boerboel Fokker aangesloten bij de rasvereniging Boerboel International die als enige al hun leden en fokkers de mogelijkheid geven om gebruik te maken van hun zeer geavanceerde database. Met deze database kunnen wij als fokker zelfs testdekkingen doen met rekenschap van inteelt, ziekten, dna profielen en meer. Zo kunnen we de gezondst mogelijke Boerboel Pups fokken." (Bron: The Internet Archive 16 oktober 2016)

Overigens maakt de rechter ook gewag van het feit dat er bij genoemde fokster nooit eerder zieke honden zijn geboren. Uit de samenvatting valt echter niet op te maken of dit uit een verklaring van fokster of uit kennisname van de rechter zelf kwam. In ieder geval, heel in het kort, is de fokster volgens de samenvatting uitsluitend veroordeeld omdat ze ondeskundige kopers te weinig informatie vooraf heeft gegeven. Geen enkel oordeel over zieke honden of anderszins is door de rechter, volgens deze samenvatting, uitgesproken.

Aangezien de Boerboel niet erkend is in Nederland, noch door de FCI, kent Nederland geen bij de Raad van Beheer aangesloten rasvereniging. De BI, Boerboel International, is een in Engeland gevestigd bedrijf (Ltd.) met een Nederlandse bankrekening. Ook de website is in Nederland geregistreerd, de webmaster is dezelfde als de webmaster van Karasi Boerboels. Boerboel International staat onder voorzitterschap van de Belgische Sonia Morgan. Boerboel International ontstond in 2008 na onenigheid met de oorspronkelijke organisatie, SABT, die nu opereert onder de naam SABBS (South African Boerboel Breeders Society) onder voorzitterschap van Koos van der Westhuizen (uit Zuid Afrika).

In Nederland kennen we de Boerboelclub, een vereniging "zonder leden of lidmaatschap". De Boerboelclubis een onafhankelijke vereniging van boerboeleigenaren en -liefhebbers in België en Nederland, welke officieel erkend is door de Zuid-Afrikaanse stamboekverenigingen. Onaangenaam verrast door de uitspraak,laat deze Dogzine in een eerste reactie weten:

"Als BoerboelClub hebben wij uiteraard kennis genomen van deze gerechtelijke uitspraak jegens een Boerboelfokker en zijn wij op de hoogte van het negatieve standpunt van Dier & Recht betreffende rashonden waaronder ook de Boerboel. 
De Boerboel is een pure erfbewaker (géén vechthond!) die in de 90-er jaren vanuit Zuid-Afrika naar Europa gekomen is. Vanaf die tijd heeft een groep zeer ervaren fokkers veel kennis en tijd gestoken in de verdere ontwikkeling van dit ras. Wij herkennen de hoeveelheid erfelijke gebreken of percentages honden met gebreken die door Dier & Recht genoemd worden niet. Door een gedegen fokbeleid op gezondheid en temperament heeft de Boerboel zijn plaats in de Nederlandse maatschappij meer dan verdiend.

Gelukkig zijn de meeste Boerboels gezond, maar dat neemt niet weg dat er erfelijke gebreken voorkomen, dat is overigens bij elk ras en zelfs kruisingen zo. Als fokker is het belangrijk om je verantwoording te nemen als het onverhoopt mis gaat in een combinatie, niet alleen richting de eigenaren van zieke honden maar zeker ook naar het ras en dus zorgen dat je deze genen niet meer bij elkaar brengt om herhaling van problemen te voorkomen. Dat dit bij deze fokker niet goed is gegaan moge duidelijk zijn. Er zijn voldoende tools voorhanden om daaraan te voldoen, zoals bv de databases van de stamboeken die tientallen generaties terug gaan en waarin een schat van informatie betreffende voorkomende ziektes opgeslagen is.
Goede fokkers zijn aangesloten bij de stamboeken, testen hun honden op erfelijke gebreken en zorgen dat ze voldoende kennis in huis hebben om een gezonde hond op de wereld te zetten.

De BoerboelClub adviseert potentiele kopers om zich goed te laten informeren en op zoek te gaan naar deze serieuze fokkers met voldoende kennis van zaken."