• FCI: Wereldwijde invoering van Zero Tolerance beleid
  • FCI: Wereldwijde invoering van Zero Tolerance beleid

FCI: Wereldwijde invoering van Zero Tolerance beleid

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

FCI: Wereldwijde invoering van Zero Tolerance beleid

zo, 08/12/2018 - 15:55

Het Zero Tolerance beleid ten aanzien van honden in auto’s, waar afgelopen dagen in Amsterdam tijdens de WDS mee is begonnen, wordt internationaal. Dat lieten Gerard Jipping en Rafael de Santiago tijdens een persconferentie weten. In Amsterdam werd geëxperimenteerd met het systeem.

Medewerkers van de RAI controleerden de garages, en wanneer er een hond werd aangetroffen, dan werd het Honden Welzijnsteam gealarmeerd. Omdat de parkeerkaarten gekoppeld waren –via kenteken- aan de exposanten konden deze worden opgespoord en direct gebeld. Als de honden nog geen tekenen van oververhitting toonden had de eigenaar een half uur –de afstanden in de RAI zijn enorm- om naar de garage te komen. Het HWT bleef in die tijd bij de auto. Waren er wel signalen waarbij de honden het te warm leken te hebben (het was in de garages warm, de buitentemperaturen in de open lucht vielen de afgelopen dagen erg mee) dan werd de politie opgeroepen en werd de auto door hen geopend, met andere woorden: een ruit werd ingeslagen. Dat het bij exposanten niet bekend zou zijn kon eenvoudigweg niet, elke 5 meter stond er een bord of hing er een poster , en het werd regelmatig omgeroepen.

De politie deelde boetes uit (rond de 750 euro), de gedelegeerde van de Raad schorste de eigenaar van de geopende auto per direct, eventuele behaalde titels werden ook ingetrokken. De toegang tot zowel hallen als garages werd per direct ontzegd en verdere deelname werd direct stopgezet. Let op, dit gold voor diegenen die niet in een half uur bij de auto terug waren of waarvan de honden al overhittingsverschijnselen vertoonden.

Nog dezelfde dag kon de eigenaar op een hoorzitting bij drie andere mensen van de Raad van Beheer (waaronder een jurist) zijn zaak verdedigen. Wie ter plekke op deze zitting niet kwam opdagen werd alleen de voorlopige uitspraak meegedeeld. Dat betekende ook geen toegang meer tot de expositie, en ook niet tot de parkeergarages. Alle geschorste eigenaren moeten ook verschijnen voor de Tuchtcommissie van de Raad. Daar wordt de zaak alsnog besproken. De eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. De tuchtcommissie besluit vervolgens of de schorsing wordt gehandhaafd (en de titels dus echt ingenomen zijn, in theorie kan dat teruggedraaid worden) en welke verdere straf nog wordt opgelegd.

Vaak wordt dan besloten tot diskwalificatie, die een of meerdere jaren, of levenslang, kan zijn. Tijdens een diskwalificatie kan de eigenaar nergens ter wereld op een FCI-hondenshow komen, of voor zijn eventuele nesten een stamboom krijgen. Met andere woorden, zijn showcarriere is voor langere tijd voorbij. De tuchtcommissie komt later pas bij elkaar.

Vooralsnog zijn tenminste zes eigenaren, uit diverse landen, maar ook uit Nederland, geschorst. De politie laat weten dat er drie boetes zijn uitgeschreven van 750 euro elk. Alle honden die eventueel eerder door de politie werden meegenomen zijn terug naar de eigenaren. Volgens de politie is het evenement heel rustig verlopen, er zijn ook geen andere incidenten geweest rondom de WDS.

De ontbrekende teckel tijdens de Best in Show-keuring van vandaag betrof geen hond in de auto (Er deed geen vertegenwoordiger van groep 4 mee). Hier was sprake van een keurmeester die zou keuren, maar die op dezelfde show ook een van zijn honden uitbracht. Dat is volgens de FCI-regels verboden. De titel van de hond (Wereldkampioen) alsmede zijn Best in Group zijn vervallen. Daarom was er ook geen rasgroep 4-winnaar bij de Best in Show. In ieder geval, de FCI gaat dit Zero Tolerance beleid nu overal invoeren, zo beloofde De Santiago. Hoe en wanneer hangt af van de snelheid waarmee de FCI gaat werken.