• F2 outcross wetterhounen komen eraan

F2 outcross wetterhounen komen eraan

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

F2 outcross wetterhounen komen eraan

za, 06/03/2017 - 16:15

Het gaat met veel rassen niet al te best vanwege hoge inteelt en daardoor hoge verwantschap binnen de populaties. Onze vaste lezers weten ongetwijfeld dat er ook rassen zijn die hier al jaren geleden zorg over hadden en zich verdiepten in de mogelijke oplossingen. Eén van die oplossingen is het toepassen van outcross: het inkruisen van een onverwant dier uit een andere rasgroep.

 

F1 poedelwetter
F1 poedel x wetterhoun

Hiertoe heeft de Nederlandse Vereniging van Stabij- en Wetterhounen NVSW een Plan van Aanpak opgesteld en in samenwerking met de Raad van Beheer is zo het “project Outcross” opgestart. Directe aanleiding hiervoor was de hoge verwantschap binnen het ras, die zich begon te uiten in problemen die wezen op een inteeltdepressie: relatief vaak bleven de teven leeg, de nesten waren in een aanzienlijk aantal van de gevallen kleiner en reuen leken eerder steriel te worden. Ook werd het steeds moeilijker om combinaties te maken die qua ziektes in de lijnen nog voldoende verantwoord waren.
Allemaal zaken die de Raad van Beheer overtuigde mee te werken aan dit project en de stamboeken voor de dieren uit de geplande outcrosscombinaties open te stellen. De Raad gaf toestemming voor een achttal nesten, die over ongeveer 15 jaar gespreid zouden worden. De volledige regels en plannen vindt u hier

De NVSW laat de fokkers telkens de rassen kiezen die worden gebruikt en dat gaat uiteraard met een duidelijke voorlichting en uitleg gepaard. Omdat de fokkers tenslotte degenen zijn die de combinaties zullen fokken, vindt de vereniging dat zij ook de laatste stem moeten hebben in de keuze.
Zo werd er de eerste maal gekozen voor vier rassen, waarbij gekeken zou worden welke de beste kandidaat zouden kunnen leveren. Het werden uiteindelijk een labrador en een grote poedel. Het eerste nest werd geboren in november 2014 en was een combinatie waarbij een zorgvuldig geteste labrador werd gebruikt.

 

F1 labrador x wetterhoun
F1 labrador x wetterhoun

In december 2014 werd het tweede outcrossnest geboren. De vader was dit keer een grote poedel, die uiteraard ook weer voldeed aan de strenge eisen die de NVSW stelt. Toen de pups uit deze nesten ca 18 maanden waren werd de definitieve keuze gemaakt voor de fokkerij. Hiervoor waren alle dieren al meermalen gezien en getest en was er een grondige gezondheidstest gedaan op alle gebieden bij alle dieren uit deze nesten. Het was dus een ruime voorbereiding die leidde tot de uiteindelijke keuze van een aantal volledig geteste en goedgekeurde dieren uit beide nesten. De volgende fase zou zijn deze dieren in de populatie terug te kruisen en daarvoor zijn de eerste stappen onlangs gezet. Er werd onlangs een F1 labrador-wetterhoun gecombineerd met een zuivere wetterhounteef, een F1 labrador-wetterhounteef werd gedekt door een zuivere wetterhoun reu en een F1 poedel-wetterhoun reu dekte een zuivere wetterhounteef.
Deze drie combinaties werden alle drie medio mei gedaan, zodat het momenteel nog niet bekend is of er ook nesten uit zullen worden geboren. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Verdere outcross zit ook in de planning: de NVSW liet ons weten dat binnen enkele maanden de outcrosscombinatie Airedaleterrier x wetterhoun in de planning zit. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dat zeker publiceren. Voorlopig is het wachten op de drachtbevestigingen van genoemde F2-nesten, die weer een stap dichter zullen zijn naar een gezondere wetterhounpopulatie.