• Is er een verbod op de electronische halsband op 1 juli? Nee, verre van dat..

Is er een verbod op de electronische halsband op 1 juli? Nee, verre van dat..

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Is er een verbod op de electronische halsband op 1 juli? Nee, verre van dat..

di, 05/29/2018 - 13:48

De kogel lijkt eindelijk door de kerk, bij Algemene Maatregel van Bestuur heeft de minister zich uitgesproken over de elektronische halsband. Beter bekend als anti-blafband, dogtra etc. Is er sprake van een verbod? Nee, absoluut niet. 

Er is wel sprake van regelgeving, nog niet uitgewerkt, waarin het advies en gebruik is voorbehouden aan deskundigen. Wie die deskundigen zijn, wordt nog niet duidelijk. “Gebruik is slechts dan toegestaan als de houder over voldoende deskundigheid beschikt”. En die borging van “voldoende deskundigheid” is nog open. Ofwel, zo zegt de minister, gaat het om een gedragskundige die bepaalde cursussen heeft doorlopen. Wie als gedragsdeskundige, een onbeschermd beroep immers, in aanmerking komt wordt niet vermeld, cursussen worden niet nader gespecificeerd, net als opleidingsinstituten, en met “advies” is het gebruik ook rekbaar. De eigenaar van een hond kan namelijk het advies krijgen om een anti-blafband te gebruiken van de deskundige, maar bij het gebruik hoeft de deskundige niet aanwezig te zijn. Het gebruik is overigens wel gespecificeerd, het dragen van de band, zelfs zonder schokken toe te dienen, is voor niet-deskundigen al gebruik, en dus verboden.

Wanneer mag een deskundige dan een dergelijke band adviseren? “Bij gebruik ter voorkoming van aantasting van het welzijn van het dier kan worden gedacht aan situaties waarin gedragsproblemen niet op een diervriendelijker manier opgelost kunnen worden en het niet oplossen van die problemen een dier in een situatie zou doen belanden (een hond is bijvoorbeeld niet meer te plaatsen) waarbij het welzijn van het dier meer in het geding is.” Opnieuw een rekbaar begrip, en niet gespecificeerd wordt wie bepaalt (dezelfde gedragsdeskundige bijvoorbeeld) wanneer er niet meer op een diervriendelijke wijze een gedragsverandering kan worden bewerkstelligd. Gelet op de nog altijd zeer divers trainingsmanieren, van positieve training tot, zeg maar, de wat strengere vormen, laat de wetgever hier nog heel veel open.

De minister baseert de wetgeving overigens op “gesprekken met deskundigen” waaronder de fabrikanten van de prikbanden, de politie, gedragsdeskundigen en dierenbeschermingsorganisaties. De uitspraak van de Europese Vereniging van Veterinaire Klinische Ethologie wordt hier dus door de minister, mede op voorspraak van belangenverenigingen, gepasseerd. De ESCVE liet weten dat “er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om het gebruik van de elektronische halsband, blafband of elektronische omheining te rechtvaardigen.” En deze nog heel vage uitzonderingen zijn er volgens de minister om het gebruik van apparaten “waarvan het gebruik is gericht op het bewerkstelligen van een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van het dier ter voorkoming van gevaar voor mens of dier of ter voorkoming van de aantasting van het welzijn van het dier” alsnog toe te laten. Want, zo meent de minister, de grootste risico’s komen voort uit ondeskundig gebruik.

 

Met alles wat de wet openlaat, cursussen, het beschermen of certificeren van gedragsdeskundigen, het gebruik door mensen na een “cursus” van die gedragsdeskundige (ook die cursussen worden niet door enige eisen of regelgeving beperkt) en daarmee straks het bijna niet handhaafbaar maken van het gebruik door wie dan ook (of heeft de eindgebruiker straks een kaartje op zak, een prikbandbewijs) is de huidige beperking van het gebruik –expliciet noemt de minister het ook ‘geen verbod’- vooralsnog een vrij loze maatregel. Pas als duidelijkheid is over cursussen, erkenning etc is de maatregel handhaafbaar.

Het in bezit hebben van of verkopen van dergelijke apparatuur is –logischerwijze-  in zijn geheel niet verboden, in tegenstelling tot de wetgeving in bijvoorbeeld Schotland en Wales waar dit wel volledig verboden is.

Overigens, de maatregelen wat betreft de elektronische halsbanden zijn voorlopig nog niet van kracht. Deze worden “op een nader te bepalen tijdstip” door middel van een zogeheten Koninklijk Besluit pas ingevoerd. Dat latere tijdstip is onbekend (wellicht als alle cursussen en certificering duidelijk zijn). Tot die tijd in de toekomst is er dus per definitie nog geen enkele verandering voor het gebruik van de elektronische halsband.

De prikband zal wel per 1 juli a.s.verboden worden, ook voor deskundigen.

bron

Besluit van 26 april 2018, houdende wijziging van het Besluit diergeneeskundige…