• Allemagne: interdiction des expositions pour les chiens présentant des caractéristiques qui nuisent au bien-être
  • Germany: No shows for dogs with extreme harmful features
  • Duitsland: showverbod voor honden met kenmerken die welzijn schaden

Duitsland: showverbod voor honden met kenmerken die welzijn schaden

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Duitsland: showverbod voor honden met kenmerken die welzijn schaden

ma, 08/17/2020 - 23:46

Na Frankrijk en Vlaanderen komt ook Duitsland met strengere wetgeving

Na Frankrijk scherpt nu ook Duitsland de wetten aan voor hondenbezitters. Een federale wet is in voorbereiding. Voor fokkers betekent dit dat de broodfok lijkt te worden aangepakt, .Fokkers mogen dan bijvoorbeeld maximaal drie teven met pups tegelijk verzorgen.

Voor honden met overdreven kenmerken die het welzijn negatief beïnvloeden is een showverbod voorgesteld. Frankrijk stelde ook al iets dergelijks voor, al kiest men daar voor het verplicht steriliseren van hypertypes.  Het Duitse  tentoonstellingsverbod is bedoeld om de fokprikkel voor honden met ongezonde kenmerken weg te nemen, en de vraag naar dergelijke honden af te laten nemen. Daarnaast is het tentoonstellingsverbod voor de autoriteiten beter te monitoren , aangezien de dieren ook daadwerkelijk zichtbaar zijn. Een moeilijke prognose met betrekking tot de kenmerken van de nakomelingen is niet van toepassing. Het wetsamandement omvat ook erfelijke gebreken en kenmerken,  zoals lichaamsdelen of organen die ontbreken of ongeschikt zijn voor het juiste gebruik en daardoor  pijn, lijden of schade veroorzaken. Maar ook gedragsstoornissen welke voortvloeien uit de aandoeningen, of die ervoor zorgen dat  soortspecifiek contact met soortgenoten leidt tot pijn of vermijdbaar lijden of schade voor zichzelf of een soortgenoot..
Als bepaalde houdingen voortkomen uit pijn veroorzaakt door erfelijke gebreken geldt het showverbod ook. Verantwoordelijk minister Julia Klöckner zegt hierover “"Dieren zijn er niet om aan de twijfelachtige esthetische wensen van hun eigenaren te voldoen. Het zijn geen mascottes. Als fokken elk gedrag voorkomt dat past bij de soort, is dat wreedheid tegen dieren. Daarom is het fokken van dieren met Qualzucht hier al verboden - en toch gebeurt dat nog. Daar wil ik een einde aan maken: ik zal het tentoonstellen van honden met  fokkerijkenmerken die dierenwelzijn in de weg staan verbieden. Dit is een effectieve hefboom om prikkels voor dergelijk fokken weg te nemen en de dieren zo goed mogelijk te beschermen. "

Naast de regel dat er maximaal drie nestjes tegelijk mogen zijn, wordt de fokker ook verplicht om dagelijks minimaal vier uur actief met de pups om te gaan. Dat geldt niet alleen voor beroepsfokkers, ook voor de gewone hobbyfokker.

In de pers is veel aandacht voor de “gassi-pflicht”, de verplichting om dagelijks twee keer een ommetje te maken. Dat is overigens wel iets meer. dan het lijkt. Volgens het voorstel moet een hond worden toegestaan ​​om minstens twee keer per dag buiten een kennel te bewegen gedurende in totaal minstens een uur (bijvoorbeeld wandelen, sporten in de tuin, enz.). Dit om ervoor te zorgen dat honden in de toekomst voldoende beweging krijgen en contact met omgevingsprikkels. Dit is overigens een aanbeveling die in de wetten van de verschillende Bundesländer moet worden uitgewerkt. Kettinghonden worden verboden. Klöckner: “Huisdieren zijn geen knuffelbeesten  - er moet rekening worden gehouden met hun behoeften. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat honden op een soortspecifieke manier worden gehouden. Bijvoorbeeld dat ze voldoende bewegen en niet te lang alleen worden gelaten. We stemmen hun houding nu af op de aanbevelingen van experts. Zo zorgen we voor een verbetering van dierenwelzijn en dierenwelzijn."  Honden zouden niet langer een hele dag alleen mogen zijn.

Specifiek door de wederkomst van de wolf worden de regels voor kuddebewakingshonden aangepast. Voor hen geldt niet langer een verplichting tot het hebben van een schuilgelegenheid, mits er maar voldoende bescherming is om enigszins te schuilen voor weersomstandigheden. Ook komen er aanvullende regels voor de training van dergelijke honden.

De wet zou begin volgend jaar in moeten gaan, na beoordeling door het parlement.

Duitsland: showverbod voor honden met kenmerken die welzijn schaden

dossier