• Diemerbos veilig verklaard: geen gif maar parvo

Diemerbos veilig verklaard: geen gif

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Diemerbos veilig verklaard: geen gif

wo, 07/31/2019 - 18:19

Het Diemerbos is weer tot veilig gebied verklaard.
Het bos was sinds 29 juni afgesloten wegens op dat moment onverklaarbare sterfgevallen van honden. Er werd gedacht aan gif. Maar dat bleek het niet te zijn en daarom is het losloopgebied weer toegankelijk verklaard.

Meerdere honden werden ziek en twee overleden zelfs. Maar de oorzaak was niet duidelijk, zodat Staatsbosbeheer besloot het bos af te sluiten tot er meer duidelijkheid was.  Boswachters kregen meer meldingen, er zouden zeker 13 honden ziek zijn geweest, andere bronnen spreken van zeker 20 dieren. Een van de honden werd aangeboden bij de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht met het verzoek autopsie te doen. En die uitslag werd onlangs bekend. De hond bleek te zijn overleden aan het zeer besmettelijke canine parvovirus.

Dit betekent dat er een hond moet zijn geweest die dit virus droeg en in het bos is geweest. De besmetting vindt plaats via lichaamssappen, zoals dat heet. Dat wil zeggen ontlasting en braaksel van een besmet dier. De vraag is natuurlijk hoe een dier aan dit virus komt aangezien Nederland een goed vaccinatieprotocol kent.
Tot op heden is dat niet duidelijk. Maar we weten natuurlijk dat er af en toe onvoldoende of onjuist gevaccineerde honden het land inkomen. Als die honden komen uit landen waar parvo nog veelvuldig voorkomt kan dat een bron van besmetting zijn.

Het is daarom aan te raden te zorgen dat een dier voldoende beschermd is. Net als bij bijvoorbeeld de distemper, die in het oosten door vossen wordt verspreid, is het hier van groot belang dat wordt gecontroleerd of de vaccinatie is aangeslagen. Dat kan worden gecontroleerd door de antistoffen te laten titeren. Titeren wil zeggen dat er door een test wordt gemeten of de antistoffen daadwerkelijk in het lichaam aanwezig zijn. Dat is namelijk niet altijd het geval: een pup krijgt van zijn moeder antistoffen mee en als de vaccinatie wordt gegeven terwijl die antistoffen nog actief zijn zal de vaccinatie niet aanslaan. Dat kan natuurlijk hier gebeuren maar ook in andere landen. Om die reden is een controle door titeren een goede manier om te zien of het dier afdoende beschermd is, ook en misschien wel juist nadat het gevaccineerd is.
Een gevaccineerd dier kan weliswaar niet lekker zijn als het in aanraking komt met het virus, maar sterven zal het niet. Wie zich dus zorgen maakt over mogelijk nog aanwezige besmetting in het Diemerbos doet er verstandig aan zijn dier te laten titeren. Een dergelijke test is bij steeds meer dierenartsen beschikbaar.

Staatsbosbeheer heeft na de sluiting geen meldingen van zieke dieren meer gekregen en verwacht daarom dat het probleem is opgelost. In elk geval is door zowel Staatsbosbeheer als politie vergiftiging uitgesloten. De waterkwaliteit is ook gecontroleerd en goed bevonden. Wie wil kan dus weer wandelen in dit populaire gebied.