• Asielen vrezen toestroom coronapups, maar vooralsnog blijft die uit...

Asielen vrezen toestroom coronapups, maar vooralsnog blijft die uit...

Leestijd
4 minuten
Tot nu toe gelezen

Asielen vrezen toestroom coronapups, maar vooralsnog blijft die uit...

zo, 07/18/2021 - 14:22

Enorme toename aantal honden, maar overvolle asielen blijven vooralsnog uit

Dierenasielen verwachten een explosieve toename van het aantal asieldieren na corona.” Dat maakte hondenbeddenwinkel Snoozle enkele dagen geleden bekend. Het is het verhaal wat al langer de ronde doet, de verwachte toevloed aan coronapups die -als de situatie weer naar een soort van oude normaal teruggaat- ter adoptie worden afgestaan. 84% van dierenasielen verwacht een explosieve stijging in asieldieren na corona, meldt het onderzoek dat is uitgevoerd door CBOK. Dit bureau stuurde de asielen 9 open vragen, waaronder dus de vraag over de verwachte toename. “De verwachting is dat er heel veel afstand gaat komen, voor de corona hadden we misschien 1 a 2 keer per maand een vraag voor afstand, nu zeker al 1 keer per dag” - Dierenopvangtehuis Bommelerwaard"  citeert het onderzoek nog één van de asielen. Overigens, Bommelerwaard heeft volgens de eigen website op dit moment 3 honden ter adoptie, de jongste 2,5 jaar, dus niet echt coronapups. De 84% is overigens wat genuanceerder (er zijn ook asielen in België in het onderzoek meegenomen). “Uit het onderzoek blijkt dat 56% van de asielen verwacht dat er in de nabije toekomst meer honden naar het asiel worden gebracht. 28% van de asielen denkt dat de echte grote toename pas volgend jaar plaatsvindt. Ruim 50% van de asielen gaf overigens geen antwoord op de vraag of ze in 2022 een grote toename verwachten. Dit als direct gevolg van COVID-19.” Met andere woorden, de enorme toename waarvoor iedereen zo bang is lijkt nog zeker niet begonnen.

Dick Nagtegaal van de Dierenbescherming bevestigt dat. Juist de dierenasielen van de Dierenbescherming verwachten de toename ook niet. Opnieuw het onderzoek: “Gemiddeld 16% van de asielen vindt een mogelijke toename van het aantal asieldieren moeilijk in te schatten, of zijn nog niet zeker. Zij geven aan de situatie af te wachten. (…) 12,5% van de asielen verwacht geen toename van dieren te zien. Opvallend genoeg zijn het met name de asielen die aangesloten zijn bij de Dierenbescherming die geen toename zien of verwachten te gaan zien.” Nagtegaal kan uiteraard ook niet in de toekomst kijken, maar heeft goede hoop. Ik vind het best bijzonder dat ‘men’ er maar vanuit gaat dat iedereen die een dier heeft aangeschaft in de afgelopen periode datzelfde dier weer wegdoet als corona voorbij is. Alsof iedereen een dier als een wegwerpartikel ziet. Deze periode is ook een mooie kans om een lang gekoesterde droom van een huisdier uit te laten komen, en wie weet hoe ons leven er na corona uitziet? Voorlopig is het ‘werk zoveel mogelijk thuis’ advies weer terug. Bij onze asielen is er in ieder geval tot nu toe geen toename aan teruggebrachte of gedumpte dieren te zien, terwijl de piek in drukte voor adoptie vooral aan het begin van de coronacrisis lag. We hebben goede hoop dat ook mensen die misschien iets te gemakkelijk over de zorg voor een huisdier hebben gedacht bij de aanschaf, inmiddels zo verknocht zijn aan hun huisvriend dat ze die ook niet meer wegdoen en hun leven enigszins aanpassen om tijd en ruimte te houden voor het dier. Er zullen beste wel mensen zijn die straks toch afstand doen van hun dier (hoe jammer dat ook is), maar een ‘massale dump’ zoals je af en toe leest…wij zien ‘m niet.” De dierenbescherming exploiteert ongeveer 28 asielen in Nederland. Op het moment van dit schrijven zitten daar 10 pups, jonger dan 1 jaar (waarvan er 3 al zijn geplaatst en één bijna) en 75 honden tussen de 1 en 3 jaar. Wie kort de profielen leest ziet wel dat de honden vaak een problematische start hebben gehad, en overwegend “probleemgedrag” vertonen, wat voor een ervaren eigenaar geen enkel probleem zal zijn, maar voor een beginner beslist lastig.

De website “verhuisdieren.nl”  meldde via de media ook al een enorme toename van ter adoptie aangeboden dieren. Daar vinden we dan ook 752 honden terug, waarvan 291 pups en 196 pubers, mogelijke corona-aanschaffen dus. Iets verder doorfilteren laat wel zien dat er 55 honden uit de puberklasse bij particulieren zitten, de rest zit bij stichtingen of gastgezinnen en een redelijk gedeelte van hen zit zelfs nog in een buitenlandse, vaak Roemeense opvang, en valt dus niet in de categorie “coronahond”. Van de particuliere honden is de reden voor herplaatsing divers; tijdgebrek, financiën, maar ook gedragsproblemen en het niet samen met kinderen kunnen.

Volgens het onderzoek is de voornaamste reden van afstand die de dierenasiels horen ook “gedragsproblemen”.  Nadat de corona-thuisblijfmaatregelen zullen worden afgeschaft (als, dat weten we nog niet), zou er minder tijd voor het huisdier zijn en ontstaan de gedragsproblemen. Ook het feit dat door de sluiting van veel opleidingen als puppyklas en jonge hondentraining tijdens de coronaperiode honden deze -noodzakelijke-  trainingen hebben gemist, en eigenaren dus onbegeleid zaten en zitten met de hond, en mogelijk verkeerd gedrag hebben aangeleerd, al dan niet bewust. De derde reden is dat door de sterk toegenomen vraag naar honden veel handelaren dachten snel geld te kunnen verdienen, en zonder enige screening van de nieuwe eigenaren honden meegaven. Kijken we naar het aanbod op de sites van de asielen en verhuisdieren, zien we inderdaad opvallend veel honden -meest kruisingen-  welke groter zijn, vaak met raskenmerken van bijvoorbeeld Mechelaars, en andere raskenmerken die een goede fokker nooit zou meegeven aan beginnende hondeneigenaren. Niet voor niets pleiten de asielen -terecht- voor een verbod op het (her)plaatsen via sites als Marktplaats en Facebook. Juist omdat minder betrokken handelaren geen enkele vorm van screening, informatie of nazorg bieden.

De afgelopen twee jaar heeft ook de broodfok en de illegale import geprofiteerd van de toegenomen vraag naar honden. Weliswaar is dit minder in het onderzoek meegenomen, maar elders zien we toch dat er zeer veel zieke, zwakke honden zijn verkocht, honden die voor veel nieuwbakken -en onervaren-  eigenaren dan direct een grote kostenpost betekenen.

Dan is er nog de wet van de grote getallen. De Petmonitor, welke recent is verschenen, toont dat het aantal honden -geschatte aantallen-  de afgelopen 2 jaar van 1,5/1,6 miljoen naar 1,9 miljoen is gestegen. Oftewel een toename van 300.000 honden. Dat betekent dat er in twee jaar elke dag, 7 dagen per week, 410 nieuwe honden en veelal nieuwe eigenaren in Nederland bijkwamen. Nieuwe honden, daarnaast is er nog de vervangingsbehoefte van circa 150.000 honden op jaarbasis. Opnieuw -en de getallen zijn geschat- als dat in twee jaar is gebeurd zijn er dagelijks ruim 600 pups in Nederland gekomen (of geboren). Wie enigszins de aantallen rashonden/stamboomhonden (maximaal 40.000 per jaar), buitenlandse importhonden via stichtingen (circa 25-30.000) kent, de aantallen gelegenheidsnestjes bij gewone particulieren is zo goed als onbekend- snapt dat er dus heel erg veel honden uit de -legale en illegale-  handel, beter bekend als broodfok, moeten komen (en helaas ook waarom broodfok zo lucratief is).

Maar dan nog, het aantal honden dat in asiels beland -en elke hond is er ondanks de goede zorgen daar één teveel- is feitelijk hooguit 1%, waarschijnlijk minder.

Voorlopig lijkt het dus dat we vooral bang zijn voor de toename, en dat de feitelijke toename ondanks de inmiddels gestarte vakanties nog alleszins meevalt. Bijkomend voordeel, recent onderzoek heeft laten zien dat hondenbezit wel degelijk mensen heeft geholpen tijdens de lockdowns. Jessica Olivia kwam tot de conclusie dat hondenbezit bescherming bood tegen eenzaamheid en stress, en dus depressie. Vooral omdat de hond ons dwingt om een routine van slapen, eten en uitgaan te hanteren, waardoor we weer onder de mensen kwamen. Zolang ook de nieuwe eigenaren van coronapups deze positieve gevolgen blijven ervaren, valt het hopelijk mee met de instroom bij asielen, ook als we echt van de maatregelen af zijn. De toekomst zal het leren.

dossier