• Minister: Fairfok mag doorgaan
Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Minister: Fairfok mag doorgaan

lun, 02/05/2018 - 13:34

Er worden in de hondenfokkerij goede stappen gezet op weg naar een gezonde en sociale hond. Dat zegt minister van dierenwelzijn Carola Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. “Zo geeft de rapportage aan dat rasstandaarden, die aanleiding kunnen geven tot welzijnsproblemen, zijn bijgesteld en dat alle Nederlandse keurmeesters op de hoogte zijn dat het uiterlijk van een rashond pas beoordeeld mag worden als gezondheid en welzijn zijn geborgd.”

Dat ook dierenartsen registreren welke problemen zich bij rashonden voordoen, en er zo inzicht kan worden gekregen welke problemen bij rassen en look-a-likes voorkomen. Ook is er door de KNMD een richtlijn over het tegengaan van schadelijke raskenmerken gekomen.

Maar de minister merkt ook de “cultuuromslag” op welke nu plaatsvindt. Deze cultuuromslag, zo schrijft zij-  kost wel tijd voordat alle partijen daar ook volledig aan voldoen.  En aanpassingen in het fokkerijbeleid zijn pas over een jaar of 6 a 10 echt zichtbaar.  “Omdat diverse acties uit Fairfokprogramma meer tijd vragen hebben de bij het Fairfokprogramma betrokken partijen aangegeven dat de realisatie hiervan ook na het formele einde van het programma in 2018 onverminderd door zal gaan.”

Speerpunten, zo meldt de minister, zullen de komende tijd het ontwikkelen van hulpmiddelen zijn om de juiste reu-teefcombinatie te maken, en een “gelijkgerichte” communicatie bij alle partners in het programma over wat nu eigenlijk een goede, gezonde en sociale hond is.

De tussentijdse voortgangsreportage Fairfok 2017 is inmiddels gepubliceerd. De auteurs merken daarin op “Fairfok is een transitietraject dat tijd vergt voor resultaten zichtbaar zijn. In toenemende mate zijn de betrokkenen van Fairfok zich ervan bewust dat ze elkaar echt nodig hebben en moeten samenwerken om impact te kunnen maken. Dit vertaalt zich concreet in diverse trajecten waarin organisaties samen optrekken.” Maar het blijft lastig, de organisaties die in Fairfok samenwerken hebben geen grip op individuele fokkers en bedrijven. En ook een sneer naar de illegale handel, “Ronduit lastig voor het halen van de doelstelling is de illegale hondenhandel en de ongeorganiseerde/ ongecontroleerde fokkerij van look alikes.”

Ronduit lastig voor het halen van de doelstelling is de illegale hondenhandel en de ongeorganiseerde/ ongecontroleerde fokkerij van look alikes

Medio 2019 zullen de eerste hulpmiddelen voor reu-teef-selectie beschikbaar komen, merkt het rapport  op “Hiertoe zijn door de verschillende organisaties in 2017 de eerste stappen gezet. Verwacht wordt dat de realisatie van een eerste versie van deze middelen ca. 2 jaar kost en eind 2019 beschikbaar zullen komen.”

Recent publiceerde Dogzine nog de jaarcijfers ingeschreven pups 2017 Ook deze voortgangsrapportage erkent dat probleem. “het aanbod van in Nederland zorgvuldig gefokte pups is te klein om aan de vraag te kunnen voldoen, en  de pups uit Oostbloklanden worden goedkoper aangeboden dan de zorgvuldig gefokte honden, maar ontberen vaak de vereiste entingen en socialisatie. Goede controle op de omstandigheden van teef en pups is er niet.” En de handhavingscapaciteit is onvoldoende.

De ambities voor 2017 zijn niet allemaal gehaald.  Het aanpassen van de rasstandaarden die mogelijk gezondheidsproblemen geven wel, maar de aandacht voor 40 probleemrassen op shows, en de beoordeling door onafhankelijke dierenartsen is nog  “lopend”,  keurmeesters zijn positief over de plannen, maar het “hoe” blijft een vraag. Er zal daarom gekeken worden of er een dierenarts naast de keurmeester geplaatst kan worden bij shows.  Ook is gerealiseerd dat keurmeesters inmiddels rasspecifieke instructies hebben gehad, en dus per ras de eventuele gezondheidsproblemen herkennen en zo nodig daarop beoordelen. Verder is de richtlijn voor dierenartsen “Tegengaan van erfelijke en/of schadelijke raskenmerken bij honden en katten “ gerealiseerd,  het registreren op landelijke basis van gezondheidsproblemen per ras, PETscan, is in werking en wordt volgens het rapport steeds vaker gebruikt.

Ambitie 14, “Vanaf 2016 worden de klinische ziektebeelden die het gevolg zijn van erfelijke aandoeningen bij rashonden met behulp van DNA-diagnostiek in enkele generaties bijna geheel teruggedrongen. Daarvoor wordt een populatie-genetische analyse uitgevoerd zodat genetische variatie in de populatie zo veel mogelijk behouden blijft, en dieren niet voor de fokkerij worden uitgesloten, die vanwege hun kenmerken belangrijk zijn voor het ras. “ is zover dat de eerste stappen zijn gezet. Maar een bredere screening is noodzakelijk.  Simpele genetische aandoeningen zijn relatief snel uit een populatie weg te fokken, complexe, op meerdere genen zittende aandoeningen vergen vele jaren. Maar zelfs de simpele kosten nog 6-10 jaar om uit te bannen.

Fairfok als project eindigt in 2018, de projectsecretaris stopt, maar “De betrokkenen bij Fairfok signaleren echter dat in de jaren na 2018 een vervolg aan Fairfok moet worden gegeven. Diverse acties vragen namelijk meer tijd om effect te kunnen sorteren.” De normenmatrix moet komend jaar gereed zijn, inclusief de bijbehorende informatica-infrastructuur. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. De consument koopt nog ondoordacht en let niet op het welzijn. En ook de illegale import baart zorgen. “Continuering van Fairfok is ook ingegeven door de uitdaging die er ligt om vat te krijgen op de import van ‘Oostblokhonden’. Juist dit zijn de honden die maatschappelijk niet passen bij de doelstellingen van 13 Fairfok, veelal omdat het belang van de gezondheid, het welzijn en het sociaal gedrag van de hond ondergeschikt is.”

Voor komend jaar is voorzien dat de WUR (Wageningen) begint met de cursus “Fokkerij van Rashonden”. Een opleiding voor professionals. Vanuit de Raad worden voor anderen cursussen over varantwoord fokken aangeboden.

Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar een effectievere communicatiestrategie

De “zoek de verschillen”- campagne wordt herhaald/voortgezet in 2018. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar een effectievere communicatiestrategie, een promotieonderzoek  dat loopt van 2018-2022 moet meer inzicht bieden in de aankoopmotieven van pupkopers.

Al met al toont het rapport tevredenheid over wat is bereikt, maar ook de conclusie dat we er nog altijd niet zijn. “De doelstelling ‘alle honden zijn in 2018 gezond en sociaal’ wordt echter nog niet gehaald; daarvoor is meer tijd nodig. Sommige maatregelen sorteren immers pas op de langere termijn effect, inzichten verschuiven en steeds weer worden andere punten actueel en dienen ook een plek te krijgen binnen Fairfok. De conclusie van de betrokkenen is dan ook dat Fairfok na 2018 niet ophoudt: Fairfok is een continue beweging!”.

bron

Voortgangsrapportage Fairfok 2018