• Oudere hondenbezitters actiever
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Oudere hondenbezitters actiever

dim, 09/03/2017 - 11:33

De boodschap voor het Britse volk is om dagelijks voldoende te bewegen. Tenminste 150 minuten per dag redelijk intensief bewegen zou het menselijk lichaam langer vitaal en gezond houden.
Er wordt door artsen al langere tijd op aangestuurd dat men zich aan deze minimale richtlijn houdt, maar zonder veel succes. Vooral de weersomstandigheden en de lengte van de dagen zijn hierin een belemmering. Hoewel mensen met mooi weer graag een wandeling maken, stopt de meerderheid daarmee op regenachtige winterdagen waarbij het al snel donker wordt. Voor ouderen betekent dit ook dat ze minder sociaal contact hebben, simpelweg omdat ze meer binnenshuis verblijven.

Uit Brits onderzoek blijkt nu dat het bezitten van een hond een wel erg grote invloed heeft op de mate van lichamelijke beweging onder volwassenen en ouderen. Een recent onderzoek richtte zich op de volwassen en oudere bevolking van Groot Brittannië met een leeftijd van 49 tot 91 jaar. De 3123 deelnemers hebben een enquête ingevuld en hun lichamelijke activiteit werd gedurende 7 dagen gevolgd. Hierin werd bekeken hoe veel minuten per dag de personen in beweging waren, en hoeveel tijd ze per dag passief besteden. De enquête betrof onder andere vragen over het bezit van een hond.

Niet alleen het eigenaarschap over een hond werd genoteerd, maar er werd ook gevraagd naar het aantal wandelingen die de persoon maakt met de hond in het gezin. Dit kon worden onderverdeeld in “nooit”, “soms” “dagelijks” en “meerdere keren per dag.” Van de gehele groep was 18% hondenbezitter en tweederde daarvan loopt dagelijks of meerdere keren per dag met hun hond. Uit de resultaten bleek dat van de mensen die over een goede gezondheid beschikte, het grootste percentage bestond uit mensen die minimaal dagelijks met hun hond wandelt.
Ook werd bekeken op welke dagen men geneigd was meer lichamelijke beweging toe te passen, en hierbij werd het weer als een belangrijk factor gevonden. Op regenachtige, koude dagen was er bij iedereen minder activiteit te zien. Ook de lengte van de dagen had hier invloed op, tijdens de winterdagen was men duidelijk minder actief dan tijdens de lange zomerdagen.

Wel werd hieruit ook duidelijk dat juist de groep hondeneigenaren degene waren die toch, vaker dan anderen, het slechte weer trotseren voor de dagelijkse portie beweging.

Zij vertoonden op dagen met slecht weer meer activiteit dan mensen die geen hond bezitten of die niet dagelijks met hun hond wandelen. De groep hondeneigenaren die niet dagelijks met hun hond op stap gaat werden in de resultaten vrijwel gelijk gesteld aan de niet-hondeneigenaren als het gaat om lichamelijke beweging. Ook werd uit het onderzoek duidelijk dat de hondeneigenaren zelfs in de slechtste weersomstandigheden meer beweging krijgen dan de niet-hondeneigenaren op de mooiste dagen van het jaar. Een aanzienlijk verschil!

Gemiddeld doen hondeneigenaren zo’n 20% meer aan lichamelijke beweging dan niet-hondeneigenaren en brengen ze ongeveer 30 minuten per dag minder zittend of liggend door. Ook onder hondeneigenaren zijn er verschillende factoren die invloed hebben op de gewoontes en mate van beweging. De omgeving lijkt hierbij de grootste rol te spelen. Vooral ouderen geven aan dat veiligheid een belangrijke motivatie is om wel, of juist niet op stap te gaan met de hond. De bereikbaarheid van een wandelgebied en de mate van veiligheid in de omgeving hadden op vrijwel iedereen invloed als het ging om de hoeveelheid wandelingen die ze ondernamen.
Zo bleek dat er in betere milieus, met minder criminaliteit en een hoger gevoel van veiligheid, meer werd gewandeld met de hond dan bij gezinnen in een slechter milieu.

Dergelijke onderzoeken werd eerder ook al in Canada en de Verenigde Staten gedaan. Uit een onderzoek in Calgary onder 428 volwassenen bleek al dat hondeneigenaren twee keer zoveel aan lichamelijke beweging doen als de deelnemers zonder hond.
Ook zijn bezoeken aan zes parken gemonitord in Victoria, British Columbia. Hierbij werd gezien dat tijdens slechte weersomstandigheden het aantal bezoeken drastisch daalde, maar de hondeneigenaren de enige groep waren die ondanks de weersomstandigheden bleven langskomen. Als reden hiervoor werd niet alleen de dagelijkse beweging genoemd, maar ook het onderhouden van sociale contacten.

Hondeneigenaren ontmoeten elkaar ook tijden slechte weersomstandigheden graag, waarbij de hond de motivatie is om er toch op uit te trekken. De onderzoekers concluderen dat het hebben van een hond wel eens een positieve bijdrage kan leveren aan wat artsen de bevolking al jaren proberen eigen te maken: meer dagelijkse beweging. Wel benoemen ze dat er nog meer vragen beantwoord moeten worden om echt een duidelijk bewijs te kunnen vormen.
Zo kunnen ze niet uitsluiten dat de hondeneigenaren van nature een actiever leven leiden. Deze eigenschap kan ook juist de motivatie zijn geweest om een hond aan te schaffen. Hoe dan ook, hondeneigenaren lijken in dit geval het goede voorbeeld te geven aan de rest van de bevolking als het gaat om een gezond bewegingspatroon!

 

bron

Bron: BMJ Journals