• Partners Fairdog "Vertrek Raad jammer, maar niet onverwacht"
Leestijd
5 minuten
Tot nu toe gelezen

Partners Fairdog "Vertrek Raad jammer, maar niet onverwacht"

lun, 02/08/2021 - 12:31

Inhoudelijk of politiek besluit?

Afgelopen week (vrijdag 5-2-2021) maakte de Raad van Beheer bekend uit Fairdog te stappen. Fairdog is de opvolger van Fairfok. Het samenwerkingsverband van -naast de Raad van Beheer- onder andere Dier & Recht, de KMVD, de Sophiavereeniging, Dibevo en de Universiteit Utrecht, wil “een volledig aanbod van sociale en gezonde honden in Nederland realiseren.” Daarvoor zijn een aantal projecten gestart, zoals  Kwaliteitscriteria voor de fokkerij , Kwaliteitscriteria voor de adoptie van buitenlandse herplaatsers, Veilige handelsplaats voor de consumentStimuleren van bonafide aanbod, Bestrijding van illegale en malafide import en Internationale samenwerking.

De Raad van Beheer stopt nu met dit project. Op de website geven ze aan: “De Raad van Beheer ziet dat er binnen Fairdog een ontwikkeling gaande is waarbij een ongelijk speelveld tussen stamboomhonden en niet-stamboomhonden ontstaat. Hierbij zullen de fokkers van stamboomhonden aan steeds meer regels moeten voldoen en blijft de ongeorganiseerde fokkerij en handel uit beeld en vrij uit gaan. Het lijkt er niet op dat er binnen Fairdog een draagvlak is waarbij de normen die voor de rashondenfokkerij gelden aan alle andere fokkers worden opgelegd. (…)  De doelstelling uit Fairdog van een goed aanbod van gezonde en sociale rashonden blijven wij onderschrijven als organisatie. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in het door ons ingezette beleid en alle activiteiten die ontwikkeld worden vanuit de Raad van Beheer om de rashond in Nederland de positie te geven die recht doet aan de inzet van onze fokkers.”

De andere partners zijn minder optimistisch. Namens Dier & Recht laat Kelly Kessen weten verdrietig te zijn en het jammer te vinden, maar dat het wel terecht is dat een organisatie die stambomen wil uitgeven aan honden die niet volgens de normen van de wet zijn gefokt niet deelneemt aan een project als Fairdog. “De voorzitter wil convenanten afsluiten die niet aan de wet voldoen. Dier en Recht vindt dat een partner die stambomen afgeeft aan honden die niet volgens de wet gefokt zijn geen serieus gesprekspartner kan zijn. We hebben ze als gesprekspartner wel heel erg gewaardeerd, want daarmee konden we in gesprek blijven om de wet als uitgangspunt te zien voor het fokken van gezonde honden. Het feit dat ze er nu uitgestapt zijn maakt ons verdrietig, dat betekent dat ze de wet en dus de gezondheid van honden niet serieus nemen. Wij hadden graag gehad dat we met zijn allen dit serieus hadden genomen en dat we honden met stambomen zouden krijgen die aan de wet voldoen, en dat de stamboom aangaf dat de hond een gezond gefokte hond is.”  Met convenanten die om de wet heen gaan geeft de Raad een verkeerd signaal.

Fairdog zelf is overvallen door het tempo waarin de Raad van Beheer haar besluit kenbaar maakt. De Raad noemt het toetreden van Cynophilia tot Fairdog, maar daarover was pas jl. dinsdag een besluit genomen, en de partners hadden de uitslag van de stemming in de stuurgroep nog niet eens officieel te horen gekregen. De partners moesten dus ook de toetreding van Cynophilia uit een persbericht van de Raad van Beheer vernemen, en niet via de officiële weg. Zelfs Cynophilia had het toelatingstingsbesluit nog niet eens officieel vernomen. Inhoudelijk kan Fairdog daarom ook nog niet reageren. Piko Fieggen werkt voor de Dierenbescherming en is tevens de trekker van Fairdog in het algemeen. De Raad schreef: "Allereerst heeft Cynophilia als lid van de Raad van Beheer al een positie binnen Fairdog. Binnen een democratische vereniging als de Raad van Beheer staat het leden, waaronder Cynophilia, vrij voorstellen in te dienen en kunnen zij hun advies en mening naar voren brengen. Daarnaast heeft Cynophilia bij hun aanvraag niet duidelijk gemaakt welke concrete inbreng zij zouden hebben en waar hun meerwaarde ligt voor Fairdog. 
De stemming omtrent de toelating van Cynophilia is voorgelegd aan de overige stakeholders en de uitslag van de stemming was uiteindelijk 6 voor toelating en 4 tegen."

De Dierenbescherming bij monde van Piko Fieggen  is verbaasd. De Raad van Beheer was steeds de grootste vertegenwoordiger van de hondenwereld in Fairdog, en de Dierenbescherming maakt zich ook zorgen over de koers van het nieuwe bestuur van de Raad.  Ze zagen dit wel aankomen van te voren, maar vinden het desondanks jammer dat de Raad nu vertrekt. “De Raad geeft aan dat ze Fairdog inhoudelijk wel steunen, maar om blijkbaar andere redenen die enigszins politiek van aard zijn stappen ze nu op. Dat vinden we jammer, ze dienen daarmee hun achterban niet.  En als Fairdog willen we die achterban wel dienen, maar daar zullen we nu een hoop meer tijd en moeite in moeten stoppen.” Zorgen over de voortgang van Fairdog maakt de Dierenbescherming zich niet, dan maar wat extra uren en verder gaan ze wel direct met de rashondenverenigingen praten. “We hopen dat de Raad van Beheer in de toekomst denkt dat het misschien niet toch zo’n handig besluit was.”

“De Raad van Beheer heeft het monopolie voor het uitgeven van de FCI-stambomen, en dat", zo stelt Fieggen, “is misschien wel de lijm die de rashondenwereld tot nu toe bij elkaar gehouden heeft. Is dat een stevige fundering?  Want rasverenigingen van bijvoorbeeld de waterhonden hebben helemaal niet met de stambomenproblematiek van de kortsnuiten. Die willen misschien liever niet dat er stambomen komen voor honden die buiten de wet zijn gefokt”  Volgens Fairdog lijkt het erop dat hiermee een tweede stroming in de rashondenwereld komt. Hoe krijgt zo’n nieuwe stroming zijn vertegenwoordiging? “De inschrijving van Cynophilia zagen we echt wel als een heel serieuze partij, het is dus best wel een stap voor zo’n partij om te zeggen dat  ze de Raad van Beheer overslaan omdat ze daar de noodzaak toe zien. De rashondenwereld is niet eensgezind…”

Rashondenfokkers zijn volgens Fairdog wel de fokkers van de toekomst, meent  Fieggen. “Juist de zorg voor de ouderdieren, de manier waarop ze de dieren socialiseren, de nieuwe eigenaren selecteren, de dingen organiseren, dat doen ze fantastisch. Al ben ik het niet altijd eens met de genetische keuzes. Ik zou het zonde vinden als die goede fokkers straks binnen Fairdog geen vertegenwoordiging hebben.”

Cynophilia reageert via een bericht op de website, en wacht met verder commentaar nog even af. “In haar persbericht van 5 februari jl. laat de Raad van Beheer weten dat de ontwikkelingen binnen Fairdog van de afgelopen twee jaar voor de Raad van Beheer niet de verwachte en gewenste voortgang hebben laten zien. Die conclusie is zeker terecht, maar slaat vooral op de Raad van Beheer zelf, die immers tot op het bot toe verdeeld is over de te volgen koers. Wij hoeven alleen maar te wijzen op het vroegtijdig vertrek van een bestuurslid in februari 2020 en het aftreden van twee bestuursleden in de AV van 5 september 2020, gevolgd door het opstappen van vijf bestuursleden na de bestuursverkiezing van de laatstgehouden AV. De principiële discussie hierover werd de afgelopen paar jaar gedomineerd door het fokverbod dat de overheid aan een aantal kortsnuitige rassen had opgelegd, indien de ouder dieren niet aan de criteria van de minister voldoen. Het is daarbij goed ons te realiseren dat het hier slechts om nog geen 5% van de stamboomhonden gaat, maar dat de houding en koers van de Raad van Beheer op termijn gevolgen zal hebben voor alle rassen. De cruciale vraag daarbij is of de Raad van Beheer voor gezonde (ras)honden gaat en daarbij uiteindelijk de wet volgt of doet de Raad van Beheer dat niet. Kennelijk heeft het bestuur van de Raad van Beheer hierin haar keuze gemaakt en dat vervult Cynophilia met grote zorg.”  Cynophilia vreest ook dat de verhouding met het ministerie nu op scherp gezet wordt. Inhoudelijk wil Cynophilia verder nog niet reageren. Cynophilia is samen met Nimrod de initiatiefnemer van de Raad van Beheer in 1902, maar constateert nu dat de Raad van Beheer een sterk aangetast imago heeft. Het is nog te vroeg voor conclusies, maar de eensgezindheid in de rashondenwereld lijkt hiermee verder weg dan ooit.

De KNMvD betreurt het vertrek van de Raad van Beheer, maar ziet tegelijkertijd dat de situatie niet langer houdbaar is, zo schrijft de koepelorganisatie van dierenartsen. Maico Boumans, voorzitter van het Cluster Gezelschapsdieren: “Voor dierenartsen staan de gezondheid en het welzijn van dieren voorop. Daar hoort logischerwijs de garantie bij dat er geen stambomen worden uitgegeven aan rassen met gezondheidsproblemen, die illegaal worden gefokt. Als een voorzitter van de Raad van Beheer – die notabene zelf dierenarts is – die garantie niet kan bieden, dan is dat ondermijnend voor het voortbestaan van gezonde hondenrassen. Dit conflicteert met de diergezondheid. Daarom kunnen wij als dierenartsen niet achter deze koers van de Raad van Beheer staan. Samen met de faculteit Diergeneeskunde zetten wij ons in vóór het behoud van rassen, maar dan wel gezonder.”

Volgens de dierenartsen mag het niet zo zijn dat een koerswijziging bij de Raad van Beheer het voortbestaan van rassen op scherp zet. Gelukkig zien zij ook dat veel rasverenigingen en groepen binnen de Raad van Beheer zich juist wel inzetten voor de gezondheid van hun geliefde ras. Een voorbeeld hiervan is Cynophilia, één van de oprichters van de Raad van Beheer. “De inschrijving van Cynophilia in FairDog is een logische vervolgstap, omdat zij wel de garantie kan bieden dat er geen stambomen worden uitgegeven aan rassen met gezondheidsproblemen, die illegaal worden gefokt.”

Verbazing over opstappen Raad van Beheer bij partners Fairdog