• Honden getraind om Covid-19 te detecteren in mensen
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Honden getraind om Covid-19 te detecteren in mensen

mer, 07/01/2020 - 17:29

Geurdetectie wordt al voor verschillende doeleinden ingezet, zoals het opsporen van drugs, explosieven, maar ook medische problemen. Voor dit laatste doeleinde zijn er nu met succes acht honden opgeleid; zij detecteren een covid-19 besmetting bij mensen aan de hand van de geur van hun zweet.

Al sinds het begin van de corona-uitbraak maanden geleden zijn er meerdere initiatieven om honden op te leiden om het covid-19 virus op te sporen. In verschillende delen van de wereld gingen hondentrainers aan de slag met deze uitdaging, die bij succes zeer bruikbaar kan zijn. In Frankrijk lijkt men nu te slagen; 8 Mechelse Herders bleken een bijna perfecte score te hebben als het gaat om het detecteren van covid-19 bij mensen. Het Veterinair opleidingscentrum in Alfort, net buiten Parijs, trainde 8 Mechelse Herdershonden om een covid-19 besmetting uit het zweet van individuen te kunnen herkennen. Hoewel dit maar een kleine onderzoeksgroep is, waren de resultaten veelbelovend. Vier van de honden hadden een 100% score bij hun geurdetectie. Alle 8 honden samen hadden een gemiddelde  successcore van 95%. Dit is een significante score die aantoont dat de honden de specifieke geur detecteren die hoort bij een corona besmetting bij mensen.

Het oorspronkelijke doel van het onderzoek was om uit te zoeken of honden in staat zijn om covid-19 te herkennen uit zweet van de individu. Ofwel; ruikt het zweet van iemand met corona anders dan anders? Iets dat wij mensen niet zouden kunnen aantonen, maar de hondenneus bewijst zich al langere tijd op medisch gebied. Meer dan 2000 onderzoek bevestigen dat honden in staat zijn om tumoren in een vroeg stadium te detecteren en tegenwoordig worden honden ook opgeleid als diabeteshulphond, bij narcolepsie en de ziekte van Addison. In alle voorbeelden verwijst de hond op een verandering in het lichaam van de patiënt voordat deze het zelf merkt. Voor het onderzoek werden in totaal 18 honden gebruikt, allemaal detectiehonden maar uit verschillende werkvelden. De groep bestond uit een aantal explosievenhonden, medische detectiehonden en honden opgeleid om in rampgebieden overlevenden onder het puin op te sporen. De onderzoekers hadden toegang tot 198 zweet monsters afkomstig van patiënten die positief waren getest op covid-19, afkomstig uit diverse ziekenhuizen. De honden kregen de monsters aangeboden in opdrachten van 4 tot 10 geurbronnen, waarbij men bekeek of ze de covid-19 positieve geur wisten te verwijzen. Hoewel de resultaten hiervan wisselend waren, sprongen er 8 honden uit die hier zeer goed op scoorden, allen Mechelse Herders die waren opgeleid als explosievenhonden of medische detectiehonden. De overige 10 honden behoeven volgens de onderzoekers nog extra tijd om zich te kunnen richten op het covid-19 monster. De 8 honden die wel al heel geschikt bleken voerden in totaal 368 detecties uit, waarbij ze de positieve monsters wisten te herkennen uit meerdere geurbronnen. Vier van de acht honden hadden een perfecte score, de andere vier respectievelijk 83, 84, 90 en 94 uit 100. Wel betreft het nog een concept-studie, deze zal verder uitgewerkt moeten worden en met grotere onderzoeksgroepen worden herhaald voordat er daadwerkelijk conclusies uit getrokken kunnen worden waar men mee aan de slag kan.

Het is volgens de onderzoekers niet de bedoeling dat de honden worden ingezet in plaats van een medische covid-19 test. Het doel is om door detectie van de honden mensen sneller te kunnen testen op aanwezigheid van het virus, waardoor de kans dat zij in de tussentijd anderen besmetten afneemt. Ook kunnen ze uitkomst bieden voor gebieden en landen waar op dit moment nog te weinig tests beschikbaar zijn. “We denken dat het belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheid om detectiehonden in te zetten als snel, goedkoop en betrouwbaar middel om mensen te kunnen adviseren om zich te laten testen of de juiste maatregelen te kunnen treffen in specifieke situaties.”

dossier