• Vogelgriep ook een gevaar voor honden?
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Vogelgriep ook een gevaar voor honden?

ven, 11/11/2016 - 15:34

Recent is er weer vogelgriep vastgesteld. Dit maal betrof het mutatie H5N8, maar welk type het is maakt niet zo heel veel uit, overheidsingrijpen is per definitie aan de orde als er een vorm van deze ziekte wordt vermoed of vastgesteld. Was de overheid in het begin nog onhandig en soms te drastisch in het ingrijpen, de laatste jaren is de conclusie, inclusief de eraan verbonden maatregelen, bijna een routineklus.

Weliswaar zijn er weer enkele nieuwe maatregelen maar niettemin wordt de zaak vlot opgepakt. We raken er haast aan gewend en dat is gevaarlijk, want je zou haast vergeten de belangrijkste vragen te stellen. Zoals: wat is het eigenlijk, vogelgriep?


Er bestaan veel verschillende varianten, sommige zijn laag-pathogeen (pathogeen betekent ziekteverwekkend), andere hoog-pathogeen. Het lastige aan vogelgriep is dat het een virus is en dat het zich blijft veranderen. Een virus is geen bacterie, maar eigenlijk een stukje vervormd DNA. Dat is lastig, want het is dood materiaal en dat betekent dat je het dus niet dood kunt máken. En toch is het besmettelijk; het kleeft als het ware aan het DNA van de dieren en besmet ze op die wijze. Tegen een virus kun je een vaccin ontwikkelen, maar dit vogelgriepvirus blijft zich veranderen en daardoor hebben vaccins niet veel zin.

Vogelgriep is erg besmettelijk, maar voor wie dan?

Vogels kunnen de besmetting op diverse manieren oplopen: via voer, transportkratten, schoenen of kleding die in contact zijn geweest met een besmette omgeving, stof uit een besmette stal die via de lucht verspreid raakt. Dat laatste is de reden dat de overheid vaak ingrijpt in een bepaalde omgeving “met een straal van…”. Er wordt dan berekend hoe groot de kans is dat het stof zich over een bepaalde afstand heeft verspreid en over die afstand wordt ingegrepen.

Maar hoe komt het dan in Nederland terecht?

Dat kan gebeuren doordat er levende vogels worden geïmporteerd, via eieren of eiproducten, via pluimveevlees of pluimveeproducten, maar ook domweg via mensen die over de wereld reizen. Een andere, niet te onderschatten bron, zijn trekvogels, en dat is de reden dat hobbyfokkers van pluimvee dieren dienen op te hokken als er sprake is van een besmetting. Dan is de kans het kleinst dat er via trekvogels dieren besmet raken.

Omdat het in theorie mogelijk is dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is de overheid daar erg huiverig voor. Als dat zou gebeuren, kan het namelijk als gevolg hebben dat het virus muteert tot een ernstiger variant die voor mensen wellicht dodelijk kan zijn. In theorie kunnen alle vogels en ook zoogdieren besmet raken.
De vraag is of dat ook in de praktijk een optie is. Het antwoord hierop is met grote waarschijnlijkheid: nee.

De reden dat de overheid toch zo extreem voorzichtig is, is vooral de angst voor verspreiding via mensen en dieren en dus ook honden. Maar de kans dat een hond zelf ziek zal worden is dus vrijwel niet aanwezig.