• Hond houdt alleen getrouwde mensen geestelijk gezond
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Hond houdt alleen getrouwde mensen geestelijk gezond

mer, 01/08/2020 - 09:32

Het hebben van honden is goed voor je gezondheid, je hart, je geestelijke gesteldheid. Meerdere onderzoeken tonen dit aan. Al zetten sommigen ook weer vraagtekens bij de uitkomsten. Nieuw in het rijtje is een recent gepubliceerd onderzoek -een van de grootste in zijn soort- in het wetenschappelijke blad Anthrozoös.

nderzoeker Emmanuel Stamatakis van de University of Sydney School of Public Health toont aan na het bestuderen van de gegevens van ruim 68.000 volwassenen, dat hondenbezitters een lager percentage chronische psychische aandoeningen hadden dan niet-eigenaars. Voordat je nu enthousiast een hond aanschaft (als je die al niet hebt), er is een kleine kanttekening. Het werkt alleen als je ook “getrouwd”bent, in ieder geval in een langdurige relatie. Het bezitten van een hond kan gunstig zijn voor de geestelijke gezondheid van eigenaren - maar onderzoekers hebben ontdekt dat de effecten kunnen variëren afhankelijk van hun burgerlijke staat.

Het onderzoek verzamelde gepoolde datasets van zes jaar uit de HSE. Dat is een collectie verzamelde gezondheidsgegevens onder de inwoners van Engeland, die open toegankelijk is voor onderzoekers, en waarin gezondheidstrends gevolgd worden. In dit geval keken de onderzoekers naar verschillen tussen de 15.000 respondenten - ongeveer een kwart van de steekproef - die aangaven in een huishouden met een of meer honden te wonen, en de rest.

Stamatakis en zijn team waren op zoek naar correlaties tussen hondenbezit en burgerlijke staat. Deze twee factoren waren in eerdere onderzoeken al naar boven gekomen als zaken die een statistisch significante invloed kunnen hebben op je geestelijke gezondheid. Het bewijs tot nu toe was zowel onvolledig als tegenstrijdig.

De resultaten van dit grote onderzoek toonden aan dat mensen met een hond als huisgenoot een significant lager percentage chronische psychische aandoeningen hadden dan niet-eigenaars, maar deze voordelen waren alleen zichtbaar bij die eigenaars die getrouwd of samenwonend  waren. Bij singles was het hondenbezit eerder nadelig op het voorkomen van tijdelijke psychische problemen. Het rapport stelt: "We ontdekten dat hondenbezit werd geassocieerd met een verhoogd risico op het melden van kortetermijn psychologische problemen bij solitaire deelnemers."