• Nederland-België: De mythe van de aangepaste leeftijdsregel
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Nederland-België: De mythe van de aangepaste leeftijdsregel

sam, 04/28/2018 - 19:24

Nederland-België en de jonge pups die de grens passeren

Het verhaal is hardnekkig, en komt in elk gesprek over het im- en exporteren van pups tussen Nederland en België terug.  De bekende 15-weken-regel zou niet gelden tussen Nederland en België (en vice-versa). “Tenslotte,” zo wil het verhaal, “zijn beide landen risicovrij.”  Vooral argeloze pupkopers bij net over de grens gelegen broodfokkers horen dat graag, en ongetwijfeld –we staan er niet bij-  is er een druk verkeer van 5,6 en 7 weken oude pups die tussen Retranchement en de Vaalserberg de grens overschrijden. “Het mag toch?”

Hopelijk –maar niet waarschijnlijk-  kunnen we een eind aan die discussie maken. Er is GEEN aparte regel voor grensverkeer van honden en pups tussen Nederland en België, honden die de grens overgaan MOETEN geënt zijn tegen rabiës, en dus 15 weken of ouder zijn. Uitzonderingen zijn er niet.

Om alle verwarring tegen te gaan vroeg Dogzine dat aan de controlerende instanties van beide landen. Voor België is dat het Service Politique Sanitaire Animaux & Végétaux (Sanitair Beleid Dieren & Planten), voor Nederland de NVWA.

De SPSAV is zeer duidelijk: “De regel van de 15 weken is geldig voor al de Europese landen  en derde landen met een gunstig statuut.  Voor de andere derde landen is een bloedtest nodig en dus mag een pup niet voor de leeftijd van 7 maanden (12 weken + 30 dagen  (bloedname) + 3 maanden (na de bloedname)) naar België komen.” aldus  Daphné Tamigniaux,  Attaché Vétérinaire Santé animale et Produits animaux.  De hele uitleg voor dieren binnen de EU die België binnenkomen staat hier.  Voor dieren die van buiten de EU komen, geldt de Europese regelgeving en die is hier te vinden.  

Ook de NVWA is duidelijk. “Nee, er zijn geen andere regels regel voor het importeren van pups van België naar Nederland. Ook hier geldt de 15 weken regel.”

Los van de wettelijke regelingen staat de handhaving. Grenscontroles tussen beide landen zijn minimaal, zeker sinds ook België strenger is geworden op vuurwerk, en meldingsplicht voor dierenartsen bij het aantreffen van een te jonge pup is er niet voor Nederland. In België worden erkende dierenartsen wel geacht melding te maken van illegale pups en honden. In hoeverre dat ook gebeurt is minder duidelijk, in Nederland geven dierenartsen de voorkeur aan het welzijn van het individuele dier, en zullen slechts zelden melding maken. De “pakkans” bij het binnenbrengen van illegale pups is dan –tussen Nederland en België- klein.

Linksom of rechtsom, de wet stelt simpelweg dat het om 15 weken gaat, en dan nog alleen met rabiesenting in week 12. Het is niet de leeftijd, maar de enting die toelating mogelijk maakt. En er is dus absoluut geen versoepelde of afwijkende regelgeving tussen Nederland en België, wie een jongere pup meeneemt en gepakt wordt, kan sancties tegemoet zien.

Sancties zijn overigens niet gering, al hangt het van de rechtbank af wat de daadwerkelijke sancties zijn. wie zich in Nederland aan dit soort praktijken schuldig maakt, wacht (maximaal) de volgende straffen, aldus de NVWA: 

Het niet naleven van veterinaire voorschriften kan op grond van de Wet op de Economische Delicten worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie. Ook kunnen bijkomende straffen worden opgelegd zoals het stilleggen van een onderneming (indien bedrijfsmatig). Indien sprake is van een herstelbare overtreding (bijv. vaccineren of quarantaine) dan kan dit herstel via het bestuursrecht worden afgedwongen via dwangsommen of een last onder bestuursdwang.

Sjoemelen met de papieren is ook niet aan te raden. Valsheid in geschrifte kan op grond van het wetboek van strafrecht worden bestraft met een maximale gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. Overtreding van de transportregels kan strafrechtelijk worden aangepakt. Ook zijn bestuursrechtelijke herstelsancties en bestuurlijke boetes tot maximaal 20.000 euro mogelijk.

Welke sancties in België gelden, is nagevraagd en we wachten op antwoord.