• Tweede kamer wil minder bijtincidenten maar is verdeeld over hoe
Leestijd
4 minuten
Tot nu toe gelezen

Tweede kamer wil minder bijtincidenten maar is verdeeld over hoe

sam, 10/01/2016 - 23:27

Dat er iets moet gebeuren aan alle bijtincidenten met "vechthonden", is duidelijk, maar hoe dat moet, daar is de politiek het niet over eens.

Een ban op vechthonden ("pitbulls") zoals in Montreal is hier niet aan de orde, maar strenger straffen en houderschapscursussen zijn de twee oplossingsrichtingen waarin wordt gedacht.  Maar eensgezindheid is er dus niet. Dat blijkt uit een rondgang van Dogzine langs de partijen in de tweede kamer.

Strenger straffen

Henk van Gerven

Strenger straffen van eigenaren van honden die een bijtincident hebben veroorzaakt lijkt bij veel partijen een mogelijke oplossing, maar hoe is onduidelijk. De SP wil een gedifferentieerd beleid. Van Gerven: " In onze visie is de eigenaar van een hond verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om bijtincidenten te voorkomen. Bij een gewone hond hoeft er niks te gebeuren, bij een stoute hond moet er bijvoorbeeld een cursus gevolgd worden en bij een valse hond, of een hond van een gevaarlijk ras moet er verplicht een muilkorf worden gebruikt. De eigenaar heeft dus een plicht tot voorzorg en is wat ons betreft naast strafbaar, ook aansprakelijk.(..). De SP pleit al jaren voor het houdverbod als zelfstandige straf. Dit moet opgelegd kunnen worden aan dierenbeulen, voor dierverwaarlozing zoals je die bij broodfokkers ziet, en ook voor eigenaren van agressieve honden, waarbij de eigenaar zich niet verantwoord gedraagt. Er is tot nu toe nog geen houdverbod voor langer dan 3 jaar opgelegd. De SP wil de mogelijkheid open stellen om een levenslang houdverbod op te kunnen leggen indien dit nodig is, die dan periodiek getoetst moet worden".

Homo sapiens

Dion Graus

De PVV heeft bij monde van Dion Graus het onderwerp al jaren geleden op de agenda geplaatst, maar tot nu  toe met weinig bijval. Graus is overigens heel duidelijk als het over "agressieve rassen gaat " Er bestaan geen 'agressieve rassen', wel agressieve mensen die dieren opjutten en/of agressief maken, meeste bijtincidenten zijn geheel te wijten aan gedrag homo sapiens". In 2006 stelde de PVV al voor om gevangenisstraf op te leggen. "en  hogere  boete in relatie staand tot delict en een levenslang houdverbod komen bij mij vandaan (al vanaf 2006). Geen enkele partij steunde mij in dezen destijds" aldus de dierenvoorvechter van de PVV.  Desondanks zijn veel bijtincidenten in huiselijke kring, Graus: "Zodra een bijtincident zich voordoet binnen huiselijke kring zal meestal geen aangifte worden gedaan en zal men dus ook niet tot vervolging of veroordeling over kunnen gaan. Bijtincidenten in huiselijke kring ontstaan vaak door huiselijk geweld waarbij dier van nature beschermend of verdedigend optreedt. Vaak zijn dieren grootste slachtoffers van huiselijk geweld."

De Partij voor de Dieren ziet meer in de lokale aanpak. Na een bijtincident moet de gemeente " onmiddellijk een muilkorf- en aanlijngebod uitvaardigen en zo snel mogelijk vervolgstappen moet zetten om met behoud van veiligheid het welzijn van de hond zoveel mogelijk te behouden. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente voorlichting over hondengedrag op scholen bevordert om honden beter te kunnen inschatten en bijtincidenten te voorkomen".

Hond als wapen

Het CDA steunt strenger straffen wel, maar twijfelt zelf aan de effectiviteit. Strenger straffen kan al, maar " De vraag daarbij is wel hoe vaak deze straffen worden uitgedeeld.". Kamerlid Jaco Geurts zag naar aanleiding van kamervragen in 2014 actie bij het Kabinet, dat nu in voorjaar 2017 komt met " voorstellen te doen voor specifieke houderijvoorschriften voor het mogen houden van bepaalde risicovolle honden, teneinde het risico op bijtincidenten te verlagen".  PvdA en D66 pleiten niet voor strengere straffen, de VVD bij monde van Rudmer Heerema weer wel, mits daarbij sprake is van opzet.: " op het moment dat een hond bewust als wapen wordt gebruikt, zijn strengere straffen zeker een optie. Dit kunnen zwaardere geldboetes zijn, maar in uiterste gevallen ook (voorwaardelijke) celstraffen (...) Het gaat om de ernst van het bijtincident en de wijze waarop de eigenaar verantwoordelijkheid neemt. De baas moet gestraft worden, want die is verantwoordelijk. Met name in situaties waar een hond als wapen ingezet wordt of er nalatigheid in het spel is. "

Houderschapscursus

De Hondenbescherming stelde vorig jaar al voor om voor de rassen met meer risico ("vechthonden" is nogal een beladen term) een houderschap onder voorwaarden in te stellen, of eigenlijk een verplichte cursus voor toekomstige eigenaren. Ook hier is de Kamer verdeeld over.

"Ja" zegt de PvdA " Het belangrijkste is dat eigenaren van agressieve honden zich bewust zijn van de risico's. De PvdA is net zoals de Dierenbescherming voor verantwoord huisdierenbezit. Een hond brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Een baasje moet goed nadenken of hij/zij daaraan kan voldoen. Een zogeheten houderschapstest kan helpen bij het maken van een zorgvuldige keuze"  

Marianne Thieme

Ook de Partij voor de Dieren gelooft in een opvoedcursus, en ziet die zelfs het liefst voor alle hondeneigenaren "Wij zijn dus van mening dat een goede opvoeding een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van het latere gedrag van een hond en dat een goede opvoeding het risico op agressief gedrag aanzienlijk kan beperken. Daarom heeft Kamerlid Marianne Thieme in het verleden een motie ingediend waarbij ze de regering verzoekt over te gaan tot de invoering van een verplichte opvoedcursus bij de aanschaf van een hond. De motie is helaas verworpen". Wel vindt de PvdD dat er ook wat moet gebeuren met de verkoop van honden  (en andere dieren): "de aanschaf van een dier nooit een impulsbeslissing mag zijn en wil daartoe het aantal verkooppunten sterk beperken. Er moet in elk geval een verbod op de verkoop van dieren op internet en in tuincentra komen. Dierenwinkels moeten bij voorkeur doorverwijzen naar een dierenasiel in de buurt. Op termijn moeten dieren niet meer verkocht worden in dierenwinkels. Ook dierenbeurzen moeten niet langer toegestaan worden en voordat een dier wordt verkocht moet deugdelijke informatie worden verstrekt over de aard, natuurlijke behoeften en verzorging van het dier. Pas na kennisname van deze informatie en een bedenktermijn kan het dier daadwerkelijk worden gekocht."

Preventief optreden

Ook van Gerven van de SP wil een houderschapscursus " De SP is voor een verplichte hondencursus voor mensen die agressieve hondenrassen willen aanschaffen. Dit kan een hoop problemen voorkomen. Bijtincidenten met honden kunnen ernstig zijn en tasten het veiligheidsgevoel van mensen aan. We hebben recent gezien dat er kinderen slachtoffer geworden zijn. Dit moeten we op geen enkele manier tolereren. Eigenaren van agressieve honden moeten gestraft worden. Maar daarnaast moet preventief opgetreden worden. Eigenaar van honden moeten effectief verplicht worden om voorzorgsmaatregelen te nemen om bijtincidenten te voorkomen, indien dat nodig is.".  "Nee" zegt de SP als het om een algemene cursus gaat, " Voor veel mensen zou het goed zijn om zo een cursus te volgen. Maar sommige mensen hebben het ook helemaal niet nodig. Een algemene verplichting gaat dan ook wat ver"

Voor de bühne

Rudmer Heerema

D66 en VVD zijn dan weer faliekant tegen. Heerema: (VVD):" een houderschapstest is iets voor de bühne, volledig oncontroleerbaar en administratief niet uitvoerbaar. Dit zorgt alleen maar voor hoge kosten zonder dat ik er veel resultaat van verwacht.  Ik geloof niet dat een verplichting een verbetering is, omdat het onuitvoerbaar en vooral oncontroleerbaar is. Daarnaast vind ik dat de potentiële eigenaar zelf verantwoordelijk is voor goed eigenaarschap, dat is niet afdwingbaar door de overheid".  

Ook D66 ziet een houderschapstest niet als de oplossing. "Om dit verplicht in te voeren voor alle hondeneigenaren is een te zwaar middel. De meeste honden zijn immers gewoon goede gezelschapsdieren. Sommige mensen pleiten ervoor om dan alleen voor specifieke hondenrassen een cursus te verplichten. Wanneer iedereen die een hond koopt verplicht op cursus moet gaan, wordt het voor mensen aantrekkelijker om in het illegale circuit een hond aan te schaffen. Helaas gebeurt dit nu al erg veel en moet wat D66 betreft aangepakt worden."

Dogzine vroeg verder naar broodfok en illegale puppyhandel. Daarover morgen meer.