• De wethouder heeft er geen behoefte aan hondenshows te bezoeken
Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

De wethouder heeft er geen behoefte aan hondenshows te bezoeken

ven, 07/27/2018 - 15:21

Er zouden geen hondenshows in Amsterdam meer moeten worden georganiseerd.  Dat zegt het College van Burgemeester en Wethouders, afkomstig uit overwegend linkse partijen, van Amsterdam onder aanvoering van wethouder dierenwelzijn Laurens Ivens (SP).  Want, zo laat de woordvoerder van het College weten, op hondenshows kunnen honden worden ingeschreven met erfelijke gebreken en dat past niet in de lijn van het Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid: “Doorgefokte honden horen uit oogpunt van dierenwelzijn niet op een hondenshow mee te kunnen doen.”

Het College beroept zich daarbij vooral op de Rashondenwijzer, een door Dier & Recht in het leven geroepen website waarin met wetenschappelijk bewijs rashonden worden beoordeeld op de hoeveelheid erfelijke gebreken die ze zouden kunnen krijgen. Dier & Recht maakt daarbij geen onderscheid tussen honden met stamboom en look-alikes, en o.a. de Universiteit van Utrecht heeft de wetenschappelijke onderbouwing al enkele malen bekritiseert. Maar, de woordvoerder, niet alleen de Rashondenwijzer is gebruikt voor het oordeel. “Er zijn meer bronnen (bijvoorbeeld de uitzending van zondag met Lubach van afgelopen jaar hierover). Bij Dier & Recht kan overigens wetenschappelijke onderbouwing worden opgevraagd.”

Amsterdam kan op dit moment hondenshows niet verbieden op basis van de –al tijdens het vorige College aangenomen- Agenda Dieren. Daarin wordt alleen een verbod gesteld op evenementen met wilde dieren, oftewel circussen, iets wat in meerder gemeentes gedaan is.  Maar de wethouder stelt in de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen van GroenLinks: “Desondanks blijken er hondenrassen te kunnen worden ingeschreven met een beduidend risico op erfelijke aandoeningen. Daarbij gaat het onder meer om de Franse Bulldog, Cavalier King Charles Spaniël, Mopshond, Golden Retriever, Yorkshire Terriër, Duitse Herdershond, Pekingees, Engelse Bulldog, Labrador Retriever en Boxer. En dus gaat Amsterdam, aandeelhouder in de RAI voor 25%, nu de vergunningsvoorwaarden aanpassen “Het college zal onderzoeken of de vergunningsvoorwaarden zo aangepast kunnen worden dat het niet meer mogelijk is om hondenshows in Amsterdam te organiseren.”

Amsterdam is daarbij verder niet echt geïnteresseerd in wat nu wel of niet rashonden zijn, en wat nu wel en niet in strijd is met dierenwelzijn. Het simpele feit dat er een hond met een genetische afwijking zou kunnen meedoen lijkt voldoende. Dat FAIRFOK sinds 2014 hard aan de weg timmert –iets wat o.a. door de staatsecretaris is erkend bij de tussenrapportage van 2017- doet niet ter zake. “Er wordt aangegeven op rashondenwijzer.nl welke typen rashonden de meeste (erfelijke) ziekten hebben. Op de hondenshows kunnen allerlei typen honden worden ingeschreven. Pas bij de keuring blijkt dan of ze moeten worden uitgesloten. Met fokregels uit 2014 zijn er nog zeer veel honden die daar niet aan voldoen.”  En dus zal Amsterdam zolang de vergunningseisen  nog niet zijn aangepast, zijn rol als financier/aandeelhouder in gaan zetten. “De gemeente kan in de rol van aandeelhouder interveniëren bij een deelneming als het binnen de beïnvloedingsmogelijkheden ligt (en in het publiek belang is).”

De controle op dierenwelzijn tijdens de nu nog geplande shows (in ieder geval de WDS 2018, de Winner/Hond 2018 valt onder de paraplu-vergunning van de RAI, dus is niet apart vergunningsplichtig) zal in ieder geval niet door de wethouder zelf worden uitgevoerd. “De wethouder heeft er geen behoefte aan hondenshows te bezoeken. Gemeentelijk beleid is er immers júist op gericht evenementen met dier en te beperken. Het is bovendien nuttiger om door een deskundige dierenarts of door Dier & Recht te laten controleren,” zo laat Amsterdam weten. “Het beleid van Amsterdam is er op gericht evenementen met dieren tegen te gaan. Dat geldt in het bijzonder waar dierenwelzijn in het geding kan zijn.”

 

De Sophia-Vereeninging heeft inmiddels met grote instemming op een mogelijk verbod gereageerd. Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging: "Veel uiterlijke kenmerken waarop gefokt wordt, zijn inmiddels zo extreem dat ze dieren belemmeren in hun welzijn. Neem honden met een platte snuit, zoals de populaire Franse buldog. Deze dieren kunnen vaak niet meer normaal eten, drinken en ademen. En we kennen allemaal de doorgezakte heupen van de herder, de teckel met zijn hernia, de eeuwige hoofdpijn bij honden met een klein koppie. De lijst is oneindig".

En dus moet je niet het risico lopen dat er mogelijk honden met erfelijke gebreken op shows komen. "Door de manier waarop er gefokt wordt, is dat risico evident”, aldus Steffie van Horck. "Om tot het gewenste uiterlijk te komen, vindt er vaak inteelt plaats. Dat betekent dat de dieren niet alleen last hebben van hun uiterlijke kenmerken, maar ook nog eens grote kans hebben op allerlei ziektes zoals kanker, hartproblemen, oogafwijkingen en doofheid.”

Een verbod of shows zou dus –volgens de Sophia-Vereeniging-  ‘de’ oplossing zijn voor rashondenleed.  “Dat Amsterdam nu de hondententoonstellingen wil weren uit de stad, is een belangrijk signaal en een grote stap in het aanpakken van de grote gezondheidsproblemen bij rashonden. Het ontmoedigt fokken op uiterlijk en het maakt weer meer mensen bewust van het feit dat dat schattige bulldogje eigenlijk een heel ziek hondje is dat je niet moet willen".

Ook SBS6-dierenarts en adviseur van diverse stichtingen Piet Hellemans is enthousiast over het Amsterdamse voornemen. “Heel goed werk Dier & Recht! Nu is het aan de Gemeente Amsterdam om tot een verbod te komen!” zegt de Veterinair consultant op zijn Facebookpagina.

Of het daadwerkelijk tot een verbod in Amsterdam komt, is afwachten. Het zou dan uitsluitend nog om de Winner gaan, Amsterdam had zich qua prijzen toch al uit de markt gewerkt. Nu het langjarig contract van de Raad van Beheer met de RAI afloopt, zal dat ook niet verlengd worden. Na 120 jaar zal Amsterdam het voortaan zonder hondenshows moeten doen.