• Woerdense teckelfokkers verhuizen naar Hongarije
Leestijd
4 minuten
Tot nu toe gelezen

Woerdense teckelfokkers verhuizen naar Hongarije

jeu, 08/30/2018 - 16:45

De twee Woerdense teckelfokkers lijken hun praktijken vanuit het buitenland te gaan voortzetten. Dogzine beschikt over harde bewijzen dat de dames Van Z, van kennel ‘Vliegende Kiep” en “Wie Anders” over woonruimte beschikken in Hongarije. Daar zouden inmiddels meer dan 100 honden naar toe gebracht zijn. Om welke honden het gaat is onbekend, maar al eerder was er sprake van dat tientallen honden vanuit Woerden  naar België en/of Zuid Limburg waren overgebracht.

Inmiddels lijkt bij de woning aan het Breeveld in woerden de rust enigszins teruggekeerd. Eerder deze maand nam de NVWA nog 20 honden mee wegens een verwaarloosd gebit, en de gemeente heeft al meermalen een dwangsom opgelegd wegens overschrijding van het aantal toegestane honden, ten hoogste twintig. Geen van de dwangsommen is tot nu toe betaald, de eigenaren zijn in beroep gegaan.  Tot nu toe zijn er ruim 200 honden in beslag genomen, waarvan het merendeel inmiddels via diverse asielen nieuwe eigenaren heeft gevonden.  Overigens blijken veel dieren –volgens berichten op Facebook-  wel tenminste enige last te hebben van hun traumatische leven in Woerden, hetgeen zich uit in gedragsproblematiek. De gemeente Woerden en de omgevingsdienst waren al sinds minimaal december 2016 op de hoogte van de toestand aan het Breeveld, en hebben begin 2017 ook de LID geïnformeerd, zo blijkt uit een emailwisseling tussen gemeente en LID in het bezit van Dogzine na een WOB-verzoek. In het voorjaar van 2017 deed de LID/NVWA een eerste controle, om in juli nogmaals een hercontrole te gaan doen. Ruim voordat de zaak op TV in de belangstelling kwam dus. Op 3 augustus 2017 kwamen de gemeentelijke controleurs voor het eerst langs, en troffen 65 honden aan. De eigenaresse meldde toen dat er ca. 70 a 80 honden waren. In november, bij een tweede controle, waren dat er precies 20 (waaronder 4 pups).  Op 2 mei 2018 waren er weer 44 honden en vier pups, een maand later 104 (!).  Bij controles in Juli, met een week ertussen, bleef het aantal ongeveer gelijk op 104, 105 en 102. Op dat moment waren er dus al 150 honden weggehaald.

Er is al even gespeculeerd over verhuisplannen van de fokkers, maar die lijken nu concreet, hoewel het pand aan het Breeveld nog niet in de verkoop staat.  Wel spreken veel omwonenden tegenover het AD van veel verkeer ’s nachts, vooral auto’s die af en aan rijden. De Woerdense politiek maakt zich ook druk, en wil na het zomerreces de zaak weer op de agenda hebben. Het lijkt echter dat de fokkers zelf dit niet afwachten en hun werkzaamheden in Hongarije voortzetten. Hongarije is een van die landen waar de broodfok levendig is, en van waar honderden honden illegaal naar handelaren in het westen worden gebracht. Woerden voerde overigens de laatste tijd elke twee weken een controle uit, en trof keer op keer te veel honden aan, tot de laatste controle.

In de tussentijd hebben de dames zelf ook nog geprobeerd van hun honden af te komen, in ieder geval van die dieren die blijkbaar niet goed genoeg waren om mee te gaan naar het buitenland. Via besloten Facebook-groepen werden de dieren aangeprezen, om vervolgens verkocht te worden. Zelfs voor honden zonder papieren werden bedragen tot 300, 400 euro gevraagd. Voorwaarde is wel –Dogzine beschikt over bewijzen- dat de eigenaren de honden minimaal een half jaar niet naar de dierenarts mochten brengen, en dan –voor inentingen- moesten zeggen dat ze het vaccinatieboekje cq. Europese paspoort kwijt waren.  Dat de dames van Z. dit moesten doen vonden ze niet leuk. “Met papieren had ik er wel 1500 euro voor kunnen vangen” zo laat een van de dames op geluidsfragmenten in het bezit van Dogzine weten. Ondanks een verbod om de dieren ongeënt te verkopen, werd dat toch gedaan. Volgens mensen die de fokkers bezochten was het niet zozeer Marion van Z, maar de moeder die de zaak leek te runnen. Incidenteel laten de fokkers wel iets van zich horen, zoals in een bericht dat ze achtervolgd werden door iemand "met een pruik op".

De advocaat van de familie van Z. heeft eerder laten weten dat de zaak de dames boven het hoofd gegroeid is. Een kleine terugblik in de geschiedenis lijkt dit te weerleggen. De bezwaren van de buren tegen de aanwezigheid van de honden dateren niet van de laatste tijd. Al in 2011 dienen buren bezwaren in tegen een aangevraagde vergunning wegens uitbreiding naar 20 honden, omdat er al voortdurend overlast is van blaffende honden. Dat blijkt uit zienswijzen die zijn ingediend en via een WOB-verzoek zijn opgevraagd door Dogzine.

Overigens, zo blijkt uit antwoorden op kamervragen, beschikte de  fokkers sinds 5 mei 2017 over een UBN-nummer. Op 22 maart 2017 heeft de fokker naar aanleiding van de controle van RVO.nl een last onder dwangsom opgelegd gekregen wegens het nalaten de bedrijfsinrichting aan te melden (er was dus geen UBN). Dit is later aangevraagd. Tenminste een van de mensen in Woerden zou dus over het bewijs vakbekwaamheid dieren moeten beschikken.


Bronnen uit de omgeving van de fokkers, waaronder meerdere meisjes die stage liepen bij De Vliegende Kiep, laten al vanaf 2013 weten dat de situatie waarin de honden leven slecht is, en meerdere stagiaires lopen voortijdig weg of worden weggestuurd nadat ze hadden gevraagd naar de huisvestingsomstandigheden van de dieren. Klachten van mensen die bij de fokkers een hond hebben aangeschaft  circuleren op onder andere Facebook. Op hondenshows valt het mensen op dat de dieren lusteloos en bang door de ring lopen, en dat de fokkers er voor en na het showen geen aandacht aan besteden en de dieren in de kennels laten zitten.

Uit andere gegevens blijkt dat van alle gefokte honden een deel buiten het stamboek werd gehouden. Een lokale dierenarts kreeg argwaan –zo vertellen bronnen- over de grote hoeveelheid paspoorten die hij moest aftekenen, zonder dat hij de honden gechipt had. Of de honden door de fokkers zelf gechipt werden, of door anderen (in ieder geval niet door de Raad van Beheer) is onbekend, maar uit de chipnummers blijkt dat deze ofwel door enkele chipsfabrikanten in Duitsland, ofwel door een Nederlandse chipfabrikant geleverd werden.

Het is niet verboden om  zelf chips te kopen, iedereen kan via interne dit voor elkaar krijgen, maar het zelf chippen is wel verboden. Dat moet gebeuren door een gekwalificeerde chipper. Daarnaast moet elke fokker de door hem gefokte honden zelf bij een Nederlandse databank registreren. Na verkoop van de honden dient de nieuwe eigenaar de registratie aan te passen naar zijn eigen naam en adres.

Ui diverse paspoorten waarin Dogzine inzage in had, blijkt dat dit niet gebeurd is. Pas als de nieuwe eigenaar de hond registreerde verscheen de hond in de database, ook bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).  Als de fokker de hond niet heeft geregistreerd met de juiste geboortedatum, maar de eigenaar dit doet, wordt in de database de datum van aanmelding vermeldt als geboortedatum. Bij diverse honden van de Woerdense fokkers is dit nu het geval. Oftewel, de verplichte registratie door de fokker is niet uitgevoerd. Hiermee blijven dus honden van een fokker “onder de radar”, en zo blijft het aantal gefokte dieren van een fokker veel lager. Met andere woorden, ook de belastingdienst weet niet hoeveel honden er gefokt en verkocht zijn, net zo min als de NVWA. Frauderende fokkers kunnen zo vele malen meer dieren fokken dan in de papieren terug te vinden zijn. Bij hoeveel honden uit Woerden dit het geval was, is niet traceerbaar, maar opvallend is dat van alle paspoorten waar Dogzine inzage in had geen enkele hond oorspronkelijk door de fokkers was geregistreerd, allemaal  bleken ze “onder de radar” te zijn gebleven. Alhoewel bewijs van opzet hierin ontbreekt, wordt hier minimaal de schijn gewekt van broodfok en pogingen om controle te frustreren. De wet kent dit als economisch delict, oftewel bij bewezenverklaring een strafbaar feit.

Het Openbaar Ministerie doet nog steeds onderzoek naar deze zaak, en totdat het onderzoek klaar is worden er geen mededelingen gedaan.  Ondertussen, zoals  het nu lijkt, gaan de zaken voor de dames gewoon vanuit Hongarije door. Zonder erespeld (ingetrokken door de Raad van Beheer), zonder kennelnaam Vliegende Kiep, maar wellicht onder “Wie Anders”.   Of wellicht heet dat nu “ki más”.  Want die kennelnaam is niet ingetrokken. De website van de "Vliegende Kiep" is wegens openstaande rekeningen niet langer bereikbaar...

vk

Uiteraard blijven we de zaak volgen….