• Couperen geeft wel degelijk pijn
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Couperen geeft wel degelijk pijn

mer, 08/15/2018 - 16:00

De discussie over het couperen van staarten bij honden is weer opgelaaid nadat nieuw onderzoek over de lange-termijn effecten hiervan is aangedragen. Dit onderzoek, dat is gericht op varkens, toont aan dat het couperen van staarten ook na maanden nog effect heeft en mogelijk pijn veroorzaakt.

Het couperen van staarten van honden is in Schotland, net als in veel andere Europese landen, verboden. Het leidde tot veel kritiek toen er vorig jaar in dat land een uitzondering op de regel kwam. Deze uitzondering maakt het mogelijk om werkende jachthonden zoals spaniels en retrievers te laten couperen om verwondingen in het jachtveld te voorkomen.
Deze honden werken door zich door soms zeer dichte begroeiing, waarbij verwondingen aan de staart een reëel risico zijn, vooral langbehaarde staarten die verstrikt kunnen raken in de bebossing.

Dale Sandercock, onderzoeker aan Scotland’s Rural College (SRUC) presenteerde tijdens een meeting van de Universities Federation of Animal Welfare het onderzoek dat aantoont dat het couperen van staarten in biggetjes ook na langere tijd nog pijn veroorzaakt.
Het onderzoek werd oorspronkelijk gedaan om de gevolgen van couperen van biggetjes in kaart te brengen. Biggen worden nog altijd gecoupeerd, vlak na de geboorte, om het staartbijten bij elkaar met de bijbehorende verwondingen te voorkomen.
Sandercock richtte zich op de effecten die dit had op langere termijn, zowel bij verdoofd als onverdoofd couperen van biggen.
In het onderzoek werden allereerst twee groepen gevormd: bij de eerste groep biggen werd onder plaatselijke verdoving de staart gecoupeerd 3 dagen na geboorte. Het couperen van biggen vlak na de geboorte is een procedure die in veel veebedrijven normaal is. De andere groep werd op de leeftijd van 63 dagen en onder volledige narcose gecoupeerd om een staartamputatie na een verwonding na te bootsen. Vervolgens werd er op een week na de ingreep en daarna op 2-4 maand na de ingreep gekeken naar de pijngrens van de biggen. Dit werd gemeten door middel van MNT (mechanical nociceptive threshold), een methode die meet hoe de verschillende weefsels in een lichaamsdeel omgaan met aanraking en pijn. Een verlaagde grens is hierbij een teken van aanwezige pijn in het dier.
De biggen vertoonden een week na de ingreep een lagere grens voor aanraking, iets dat volgens Sandercock wijst op acute pijn na de ingreep. Ook op 2 en 4 maanden na de ingreep vertoonden de biggen nog een verhoogde gevoeligheid aan het gecoupeerde lichaamsdeel.

 

 

Sandercock vertelde tijdens de meeting dat couperen invloed heeft op het perifere zenuwstelsel van het dier. Hij geeft aan dat de gevolgen van couperen vergelijkbaar zijn met zenuwpijn bij mensen.
Ook werden er neuromen gevonden, gevoelige woekeringen van zenuwweefsel. Neuromen ontstaan gewoonlijk na letsel aan de zenuwen en zijn een natuurlijke reactie van het lichaam: het probeert de verbinding tussen zenuwen te herstellen.

Hoewel dit onderzoek zich beperkt tot biggen en er geen soortgelijke onderzoeken zijn gedaan naar de gevolgen van couperen bij honden, is dit volgens Sandercock ook niet nodig. Hij geeft aan dat het mechanisme dat hij heeft gevonden in de biggen op dezelfde manier functioneert in gecoupeerde honden.
In Schotland mogen honden sinds 2007 niet meer gecoupeerd worden aan hun staarten. De aanpassing op deze wet om een uitzondering te maken voor werkhonden waarvoor couperen ernstig letsel kan voorkomen kwam er vlot door toen het in stemming werd gebracht in de Schotse politiek. Het voorstel kreeg 86 stemmen voor en 29 tegen, en was daarmee aangenomen. Roseanna Cunningham van het ministerie van milieu in Schotland zei destijds: “We geloven er sterk in dat het couperen van pups die gebruikt zullen worden voor de legale jachten en daarmee een verhoogd risico lopen op staartletsel, het welzijn van deze dieren zal bevorderen.”

Ook het couperen van deze pups gaat gepaard met strenge regels. Zo moeten de pups gecoupeerd worden voor de leeftijd van 5 dagen omdat op dat moment het zenuwstelsel nog niet volledig ontwikkeld is. Bovendien zijn de botten dan nog zachter van structuur en bestaan grotendeels uit kraakbeen. De eigenaar moet voor het couperen ondertekenen dat de hond gebruikt zal worden voor een van de taken waarvoor de uitzondering is gemaakt. Hieronder vallen politiehonden, legerhonden, ongedierteverdelgers, jachthonden voor de legale jacht en zoekhonden die worden ingezet in rampgebieden. Er kan om bewijs gevraagd worden dat de hond daadwerkelijk wordt ingezet voor deze taken, zoals bijvoorbeeld het bezitten van een jachtakte van de eigenaar.

bron

NCBI

Vettimes