• Minister: "Geen verbod op hondenshows"
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Minister: "Geen verbod op hondenshows"

lun, 11/12/2018 - 13:01

Minister Schouten denkt er niet aan om hondenshows te verbieden. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Partij voor de Dieren-kamerlid Femke van Kooten. “Veel honden vinden het leuk om iets met hun baas te ondernemen. 

Het is aan de eigenaar om een goede balans te vinden in de activiteiten. Ik overweeg daarom geen verbod op hondenshows.” aldus Schouten. Ook het mogelijk maken van het verbieden van hondenshows door lokale overheden, zoals gemeente Amsterdam wil, krijgt niet de zegen van de minister. “Het verbieden van dieren op evenementen is een landelijke bevoegdheid. Deze bevoegdheid is ook landelijk ingevuld. Ter bescherming van onder meer het welzijn van dieren is een verbod ingesteld op het optreden van wilde dieren in circussen en op evenementen. Deze landelijke invulling voorkomt dat rondreizende evenementen in elke gemeente met andere regels worden geconfronteerd. Mijn inzet is gericht op een gezondere fokkerij en gezonde honden.” Daarmee lijken de mogelijkheden voor Amsterdam om hondenshows te verbieden binnen de gemeentegrenzen beperkt, al kan er natuurlijk nog altijd sprake zijn van afwijzen op andere gronden.

Die gezondere fokkerij wil ze wel haast mee maken, zo blijkt uit haar antwoorden op de vragen van de dierenpartij. De minister betreurt het dat er nog steeds gefokt wordt met erfelijke afwijkingen en uit een beperkte genenpoel. En de Raad moet dus op gesprek komen van Schouten. “Alhoewel er in de rashondenfokkerij een omslag in denken in gang lijkt te zijn gezet is Fairfok nog lang niet voltooid. Ik ga daarom in gesprek met de Raad van Beheer over de resultaten van Fairfok en over de verdere noodzakelijke stappen om de fokkerij gezonder te maken in de komende jaren.” Daarnaast meldt de minister opnieuw dat ze werkt aan betere regels en handhavingsmogelijkheden om fokken met zieke dieren te voorkomen.


 


In die zin steunt de minister ook het idee om als honden uit de “risicogroepen” winnaars worden op shows, om die dan alsnog door een onafhankelijk dierenarts op gezondheidsproblemen te laten nakijken. Controle vooraf van alle honden, zoals de PvdD wil, ziet de minister niet zitten: “Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers dat zij meedoen met gezonde dieren.”  Dat keurmeesters ondeskundig en bevooroordeeld zouden zijn over gezondheid(sproblemen) omdat ze zelf ook fokker zijn, doet de minister af met het simpele feit dat hondenshows nu eenmaal een private aangelegenheid van de Raad van Beheer zijn, en geen publieke zaak.

Volgens Van Kooten lagen de honden ook te lang op trimtafels en in kleine kooien op de World Dog Show. Dat schreef dier en Recht tenminste. Maar de video’s van D&R ziet de minister niet als bewijs “Ik heb van de RvB begrepen dat er op de World Dog Show een gezondheidsteam actief was, dat waar dit noodzakelijk was heeft ingegrepen. Op basis van de waarnemingen van Dier&Recht kan ik geen uitspraak doen of de regelgeving overtreden is.“ 

En richtlijnen voor hoe lang een hond op de trimtafel mag staan dan?  “De RvB is een private organisatie en het is aan de RvB hoe hier mee om te gaan.”

bron

Antwoordbrief van de minister