• Rassplitsing, de redding van de Tibetaanse Mastiff?
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Rassplitsing, de redding van de Tibetaanse Mastiff?

Mon, 08/08/2016 - 21:27

De leeuw van Tibet, zo staat hij ook bekend, de Tibetaanse Mastiff. Een forse hond, volgens de standaard " Krachtig, imposant, vertrouwenwekkend, goed gebouwd, waardig en vriendelijk. Onafhankelijk, rustig, moedig, waaks, trouw aan de baas, gereserveerd ten opzichte van vreemden." Met een dergelijk imposant karakter niet vreemd dat ze in het vrijere en meer kapitalistisch wordende China samen met de forse SUV een statussymbool werden. De prijs van een beetje hond, vooral gelet op het uiterlijk, ging mee met de trend en -omgerekend in euro's- werden Mastiffs letterlijk goud waard, de rode Tibetaanse Mastiff "Big Splash" werd als pup de duurste pup ter wereld, verkocht voor 1,1 miljoen euro. Er zou zelfs een nog duurdere, van ruim 2 miljoen euro zijn.

En met alles wat populair is, kreeg de commercie voorrang boven gezondheid en traditie. vooral in China, waar "rood" een gelukskleur is, werd de afgelopen twee decennia enorm op uiterlijke kenmerken doorgefokt om zo tot een enorme harige bal hond te komen. Op de oorspronkelijke eigenschappen, het bewaken van de kudde, het kamp, en dat alles in de harde omgeving van de Himalaya, werd niet meer gelet. Alleen het uiterlijk telde. In China is de rage inmiddels voorbij, en de oorspronkelijk enorm dure honden gaan, aldus een website, nu voor "een paar honderd euro" in de verkoop naar de slager. Helaas, de afgelopen decennia is de Tibetaanse Mastiff, waarvan de oorsprong volgens onderzoek ruim 52.000 jaar teruggaat, ook in het westen populairder geworden, waarbij ook vooral naar de uiterlijke eigenschappen gekeken wordt. Het verhaal van de Chinese (armlastige) dierentuin waar een Mastiff na wat knip- en scheerwerk als "leeuw" werd gepresenteerd heeft daar mogelijk aan bijgedragen. Commerciële, ook vaak Chinese, fokkers, proberen nu hun harige schoonheidskoningen en -koninginnen hier te verkopen. Niet zelden zonder succes,want op diverse shows komen nu vooral de haarbollen op. Handelaren proberen ook met Photoshop(1) hun honden "op te blazen" om zo ook de prijs te doen stijgen, iets waar de Nederlandse rasvereniging terecht tegen waarschuwt.

In de VS en elders zijn de meer traditionele fokkers van het oorspronkelijke ras nu zozeer geschrokken van de mogelijke teloorgang van het ras, dat er een petitie rondgaat gericht aan zowel de FCI alsde CKU (Chinese Kennel Club) om het ras "dan maar" onder te verdelen in drie nieuwe rassen. De oorspronkelijke Tibetaanse Mastiff (ok wel Aboriginal genaamd), de hond die nu nog steeds op het Tibetaanse plateau leeft en nog altijd de oervorm heeft. De modernere variant met nog wel Mastiff-trekken (de Descendant, oftewel afstammeling) welke nu in het westen als fokdieren gebruikt worden, maar die nog duidelijke trekken hebben van het Aboriginal-type, en tenslotte de "New Breed", het nieuw ras, ook wel, met een licht sarcastische ondertoon, omschreven als Chinese Mastiff, waarbij het een vaak zwaardere hond met andere beharing, andere oorzetting, en meer rimpels, wordt bedoeld. Een hond die wellicht nog als waakhond voor stationaire objecten kan dienen, maar die geen enkele kans meer zou maken in het oorspronkelijke nomadenbestaan van het dier. Alhoewel het nog om geruchten gaat, zou ook de FCI overwegen een splitsing in het ras aan te brengen. Zeker omdat de drie types zo goed als niet tegen elkaar te keuren zijn. De descendant- en abriginal-types zouden dan tot een groep behoren, wellicht als subtypes, terwijl het "nieuwe" ras als bijvoorbeeld Chinese Mastiff zou kunnen doorgaan. Gelet op de commotie van de naamsverandering in 2015 waarbij de oorsprong van de Mastiff van Tibet naar China werd veranderd (later overigens partieel teruggedraaid), zou dat voor de FCI een politiek makkelijker besluit zijn.

De initiatiefnemers van de petitie willen liefst ook dat dit besluit snel genomen wordt, zodat eigenaren van zowel de meer klassieke types als van de moderne Mastiff zonder financieel of ander verlies kunnen doorgaan met hun honden.

(1) Photoshop is een geregistreerd trademark van Adobe

bron

Tibetan Mastiff Dilemma

Tibetaanse Mastiff Club Nederland