• Noorse Kennelclub werkt aan Cavalier-outcross
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Noorse Kennelclub werkt aan Cavalier-outcross

Sat, 08/19/2017 - 11:01

De Noorse Kennel Club NKK is een groot voorstander van het daadwerkelijk actie ondernemen als er een probleem wordt gevonden in een ras. En er zijn in Noorwegen al heel wat rassen aan nader onderzoek onderworpen.
De Cavalier King Charles Spaniel is een van de rassen waarbij de NKK vastgesteld heeft dat er serieuze gezondheidsproblemen spelen. Dat is iets dat we natuurlijk al veel langer weten. Maar wat bijzonder is, is het feit dat de NKK degene is die het initiatief heeft genomen hier iets aan te gaan doen.

Uiteraard moet zo’n actie wel samen worden gedaan met de rasvereniging maar dat bleek in dit geval geen probleem: de Noorse Cavalier Club NCK wilde de samenwerking graag aangaan. De Cavalier kent problemen op het gebied van hartruis, maar een groter probleem is de syringomyelie (SM). De klachten die hierbij horen zijn direct gekoppeld aan de grootte van de syrinx, de holten in het ruggenmerg waar de zenuwbanen doorheen lopen en daarbij dus soms in een te kleine ruimte geperst worden met pijnklachten als gevolg.

Onderzoeksgegevens tonen aan dat een groot deel van de populatie deze problematiek in meerdere of mindere mate kent. De genetische predispositie voor beide problemen zijn internationaal in de gehele populatie aanwezig.
De NKK vindt het een onaanvaardbaar ernstige situatie dat dit ras vrijwel alleen nog honden kent met aanleg voor zowel hartproblematiek als SM, en daarom heeft het bestuur van de NKK op 21 juni 2017 besloten zich tot zowel de FCI als het land van oorsprong van het ras, Groot-Brittanië in dit geval. Men heeft hen een brief doen toekomen met daarin vragen over hun visie op deze problemen. Tevens is de mening gevraagd over outcrossprojecten voor de Cavalier, dit omdat Noorwegen van mening is dat alleen een outcrossproject het ras nog kan redden en de nodige genetische variatie kan geven. De brief aan de KC en de FCI werd op 11 juli verzonden. 

 

De KC liet weten positief te staan tegenover een bespreking over een mogelijk outcross-project. De FCI heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de NKK.
Op 22 september zullen vertegenwoordigers van de NKK en de NCK naar Engeland afreizen voor een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Kennel Club. Voor deze samenkomst zullen ook mensen van de FCI worden uitgenodigd.

hage
Trine Hage
Foto: NKK

Noorwegen benadrukt dat NKK en NCK goed samen werken en vastbesloten zijn samen te werken en er alles aan te doen het ras in de toekomst gezonder te krijgen. Op 28 juni hadden NCK en NKK een bespreking over de gezondheid van het ras. Men was het eens dat met name het verkrijgen van voldoende informatie erg lastig is en besloot tot een speciale bijeenkomst voor fokkers. Deze vond 12 augustus plaats.
Hierop werd verslag gedaan van de bijeenkomsten die waren gehouden en werden de fokkers en andere leden op de hoogte gebracht van de outcrossplannen. Deze werden positief ontvangen.

Trine Hage, de CEO van de Noorse Kennel Club, gaf een verdere uiteenzetting over de gezondheid van de Cavaliers. De NCK heeft een indrukwekkende beslissing genomen: men heeft de keuze gemaakt een poging tot wederopbouw van het ras te doen met dit outcrossproject. Er is een jaar uitgetrokken om het plan goed in de steigers te zetten.
Er zijn hiervoor uiteraard wijzigingen nodig voor de regels en richtlijnen van de fokkerij, die zullen dus worden gemaakt waar nodig. Het definitieve plan zal in 2018 worden gepresenteerd.

Noorwegen is niet het enige land dat actief aan de gezondheid van de Cavalier werkt. De NKK heeft uiteraard de andere Scandinavische landen geïnformeerd over de plannen, maar in Finland werd een dergelijk project onlangs al goedgekeurd. Hoewel het geheel nog niet is voorgelegd aan KC of FCI, zijn wel al een aantal potentiële rassen onder de loep genomen wat gezondheid betreft. FCI en KC worden wel geraadpleegd voor de definitieve stappen zullen worden gezet in Finland.
Hoe Noorwegen verder gaat op de ingeslagen weg hangt deels af van de bespreking in Engeland, op 22 september a.s.. De NKK stelt een goede samenwerking zeer op prijs en zal daar dus zeker naar streven.
We houden u op de hoogte.

bron

Bron: NKK