• Britse kennelclub verplicht bijscholing keurmeesters
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Britse kennelclub verplicht bijscholing keurmeesters

Sun, 04/02/2017 - 13:01

De Britse Kennel Club komt alweer met vernieuwing: op hun online “Academy” is nu een film te downloaden die gaat over de gezondheid en het welzijn van de Duitse herder. Deze film volgt op de richtlijnen van afgelopen jaar, waarin de KC aangaf meer maatregelen te zullen nemen met betrekking op de gezondheid en het welzijn van de Duitse herder.
In direct vervolg hierop zijn alle toestemmingen voor keurafspraken die voor 2018 zijn gemaakt voor de Duitse herder opgeschort. Alle keurmeesters dienen eerst het online examen te hebben gemaakt dat bij deze film hoort en moeten op 18 van de 20 vragen correcte antwoorden scoren. Dan kunnen ze een certificaat downloaden en pas daarna wordt toestemming tot keuren verleend.

In de betreffende film worden geen Duitse herders gebruikt maar wel andere herderrassen. De nadruk ligt op alle soorten afwijkingen van de standaard van de herderrassen. Er is voor deze methode gekozen zodat alle keurmeesters dit seminar makkelijk kunnen volgen en het ze alleen tijd kost voor het kijken van de film en geen kosten of tijd voor de reis er naar toe. De Kennel Club benadrukte dat de richtlijn vooral geldt voor de Duitse herder maar in feite voor alle rassen geldt. De bedoeling is vooral dat keurmeesters herkennen en erkennen dat honden stress kunnen ondervinden tijdens een keuring, en het moet duidelijk zijn dat daar rekening mee moet worden gehouden, aldus de Kennel Club.

De Britse Code voor Keurmeesters zegt het volgende over de kwestie: “Keurmeester mogen nooit dieren belonen die zichtbaar lijden aan een aandoening die beperking of gevaar oplevert voor hun gezondheid of welzijn. Voorbeelden zijn ongepast temperament of overdreven terughoudend gedrag;” en “De zorgplicht die van een keurmeester mag worden verwacht van een keurmeester is die van een ervaren fokker/exposant die in staat hoort te zijn significante afwijkingen te onderscheiden van normaal. Keurmeesters worden niet geacht een medische diagnose te stellen maar een verstandige mening te uiten, gebaseerd op hun jarenlange opgedane kennis en ervaring.
De film bevat in grote lijnen de beginselen van het keuren en benadrukt bijvoorbeeld dat “double handling” niet is toegestaan. De procedure van hoe hiermee om te gaan wordt omschreven, vanaf waarschuwing, tot schorsing en het verlaten van de ring. Ook wordt benadrukt dat een keurmeester integer dient te zijn en zijn plaatsingen moet kunnen rechtvaardigen. Een ander onderwerp is omgaan met wijzigingen in de standaard. De film is niet alleen voor de keurmeesters van Britse bodem bestemd maar ook voor alle keurmeesters die Engeland aandoen om er te keuren. Mede daarom kan iedereen die dat wil de film bekijken zonder verdere inspanning dan een online registratie, die bovendien gratis is. De Kennel Club heeft er alle vertrouwen in dat keurmeesters zich aan deze richtlijnen zullen houden. Er is bewust gestreefd naar een positieve insteek, zodat er geen herhalingen zullen komen van de negatieve praktijken waarmee de Engelse kynologie de laatste jaren vaak mee in het nieuws kwam.

Wie belangstelling heeft kan de film hier bekijken, zoek in de shop dan naar "German Shepherd Dog Judges Education Programme.
Er moet dan wel eerst geregistreerd worden, en dat is gratis: https://learn.kcacademy.org.uk/login/signup.php